GUIDE Boliger der minder om min er vurderet forkert – hvad så?

Slipper jeg billigere i skat? Få svar på, hvad det betyder, hvis du i vores beregner får besked om, at boliger, der minder om din, er vurderet for højt eller lavt.

(Foto: GRAFIK: Mads Rafte Hein © (c) DR)

Er boliger, der minder om din, vurderet for højt eller for lavt? Det kan du i dag få svar på i DR’s grafik, som du kan finde her:

Grafikken bygger på en sammenligning af 220.000 bolighandler mellem 2011 og 2016 og boligernes vurdering. Få svar på, hvad resultatet betyder herunder.

Boliger, der er vurderet for lavt:

Boliger, der minder om min, er oftest vurderet for lavt. Hvad betyder det?

Det betyder, at et flertal af boligerne, der lever op til de kriterier, du har indtastet i beregneren, er vurderet for lavt i forhold til den pris, de er solgt for. Der indgår minimum fem boliger i beregningen.

Har jeg betalt for lidt i ejendomsskat og får jeg en ekstra-regning?

Muligvis, men det er meget svært at sige. På grund af skattestoppet og skattegrundloftet, er det de færreste, der betaler skat af deres aktuelle vurdering. Hvis du har betalt for lidt, har folketingets partier besluttet, at du ikke får en ekstra regning.

Kommer vurderingen af min bolig til at stige med de nye ejendomsvurderinger?

Det er svært at svare på, om vurderingen af enkelte huse kommer til at stige, for der kan være særlige ting ved netop din bolig, som Skat tager hensyn til i sin vurdering. Men målet med de nye vurderinger er, at vurderingen skal ramme tættere på markedsprisen end de hidtidige.

Skal jeg så betale mere i ejendomsskatter?

Det ved vi ikke endnu. Politikerne forhandler stadig om, hvordan det fremtidige boligskattesystem kommer til at se ud. Men et flertal i folketinget har lagt op til, at eksisterende boligejere, hvis skatteregning stiger, får en rabat, således at de ikke skal betale mere, end hvis de nuværende regler fortsat var gældende.

Boliger, der er vurderet for højt:

Boliger, der minder om min, er oftest vurderet for højt. Hvad betyder det?

Det betyder, at et flertal af boligerne, der lever op til de kriterier, du har indtastet i beregneren er vurderet for højt i forhold til den pris, de er solgt for. Der indgår minimum fem boliger i beregningen.

Har jeg betalt for meget i ejendomsskat og får jeg penge tilbage?

Muligvis, men det er meget svært at sige. På grund af skattestoppet og skattegrundloftet, er det de færreste, der betaler skat af deres aktuelle vurdering. Hvis du har betalt for meget, har Folketingets partier besluttet, at du får de penge, du har betalt for meget, tilbage. I linket her, kan du se Skatteministeriets beregning af, hvor den gennemsnitlige boligejer får penge tilbage og hvor meget.

Kommer vurderingen af min bolig til at falde med de nye ejendomsvurderinger?

Det er svært at svare på, om vurderingen af enkelte huse kommer til at falde, for der kan være særlige ting ved netop din bolig, som Skat tager hensyn til i sin vurdering. Men målet med de nye vurderinger er, at vurderingen skal ramme tættere på markedsprisen end de hidtidige, og dermed er det sandsynligt at din boligs vurdering falder.

Skal jeg så betale mindre i ejendomsskatter?

Det ved vi ikke endnu. Politikerne forhandler stadig om, hvordan det fremtidige boligskattesystem kommer til at se ud. Men alt andet lige vil en lavere vurdering føre til lavere boligskatter relativt set.

FAKTA OM EJENDOMSSKATTER

 • Som boligejer i Danmark betaler man to former for skat: Grundskyld og ejendomsværdiskat
 • Grundskyld:
  • Betales af værdien på grunden til den kommune, som boligen ligger i.
  • Beløbets størrelse afhænger af grundskyldspromillen, som kan være mellem 16 og 34 promille og fastsættes af den enkelte kommune.
  • I 2003 besluttede regeringen at indføre et grundskatteloft. Det betyder at grundskylden maksimalt kan stige syv procent årligt. Denne sats kaldes reguleringsprocenten og bestemmes af Folketinget.
  • Betales i øjeblikket af enten den aktuelle grundværdi eller skatteloftværdien, som er forrige års grundværdi plus reguleringsprocenten, alt efter hvilken er lavest.
 • Ejendomsværdiskat:
  • Betales sammen med den normale skat til staten.
  • Afhænger af ejendomsvurderingen (grundværdi + værdien af selve boligen).
  • Beløbets størrelse afhænger af vurderingen og af, hvorvidt et hus er vurderet over eller under tre millioner kroner.
  • Der betales en procent af værdien op til tre millioner, og herefter tre procent af resten af værdien, hvis den er højere.
  • Betales i øjeblikket af 2001-vurderingen tillagt 5 pct., 2002-vurderingen eller den aktuelle vurdering, alt efter hvilken er lavest.
 • Regeringen vurderede, at omkring 10 procent af alle boligejere i 2013 betalte skat af den aktuelle ejendomsvurdering.