Guide til køb af vaskemaskine

Med denne guide i hukommelsen bliver du ikke let at løbe om hjørner med, når du skal ud at købe ny vaskemaskine hos en smart sælger.

Med guiden her bliver du ikke let at løbe om hjørner med, når du skal ud at købe ny vaskemaskine.

Front- eller topbetjent

1: FrontbetjenteStørsteparten af vaskemaskinerne er frontbetjente, hvor tøjet lægges i forfra. Der skal være plads foran maskinen til at arbejde med den. Maskiner, der skal indbygges, skal have betjeningsknapper og sæbeskuffe på forsiden.

2: TopbetjentePå de topbetjente vaskemaskiner lægges tøjet i oppefra, og der skal være plads i højden, så låget kan åbnes. De topbetjente maskiner har to låger: en tromlelåge og en yderlåge. Nogle finder det besværligt med to låger, men det kan opvejes af, at man kan åbne maskinen, uden at der løber vand ud. De topbetjente maskiner har stort set samme kapacitet som de frontbetjente, men de fylder kun 40-46 cm i bredden. De har hjul, så de kan køres frem og tilsluttes vand og afløb i fx køkkenet.

Ting der er Værd at overveje inden køb:

  • energimærket på maskinen – A og B er mest energirigtig.

  • hvor meget maskinen kan rumme.

  • hvor kraftigt maskinen centrifugerer. Det er særligt vigtigt ved tørring i tumbler.

  • om el- og vandinstallationen kan klare belastningen.

  • om der er afløb tæt ved.

  • om maskinen har de nødvendige programmer.

3 til 4 vaskeprogrammer er nok

Programmulighederne kan være næsten uendelige på en vaskemaskine, men i praksis kan man klare sig med tre eller måske fire programmer:

  • Varmvask på 60 grader med lav vandstand og kraftig bearbejdning.

  • Finvask på 40 grader med lav vandstand og normal eller skånsom bearbejdning ved høj vandstand.

  • Finvask ved 30 grader med høj vandstand og skånsom bearbejdning.

  • Eventuelt hedvask ved 90 grader med lav vandstand og kraftig bearbejdning. Vi behøver ikke at hedvaske tøjet, medmindre det er meget snavset, eller der er sygdom i familien. Varmvask er for det meste tilstrækkeligt til at få tøjet rent, ll.llog der spares omkring 30% el. Det er heller ikke nødvendigt at forvaske ll.llalmindeligt snavset tøj.

Vask - centrifugering

Centrifugeringens effektivitet afhænger både af hastigheden, vasketromlens størrelse og tiden. Centrifugeringsevnen er en del af energimærkningen, hvor også omdrejningstallet oplyses. Jo højere omdrejningstal desto kraftigere er centrifugeringen som regel. Omdrejningstallene ligger fra 400 til 1800 omdr./min. De dyrere maskiner har som regel den højeste centrifugeringshastighed, da kraftig centrifugering kræver en stærkere konstruktion.

Energispareprogram

I et ”Energispareprogram” kommer temperaturen kun op på ca. 60 grader i stedet for hedvaskens omkring 90 grader. Det sparer ca. 30% el, men vasketiden er 15-30 minutter længere end på det almindelige 60 grader program, og der bruges mere energi. På en del maskiner er der frit temperaturvalg med energispareknappen ( E-knap). Hvis tøjet ikke er særligt snavset, kan man på nogle maskiner selv forkorte vasketiden. Det kaldes fx ”Quickvask”. ”Anti krøl”, ”Cool-down” og ludfortynding er forskellige ord for samme funktion: der tages små mængder koldt vand ind inden skylningen, så vandtemperaturen langsomt sænkes. Det skulle give mindre krøllet tøj.

Kombineret vaskemaskine og tørretumbler

De kombinerede vaske/tørremaskiner er særligt egnede, hvor pladsen er et problem. De koster lige så meget (eller mere) som to separate maskiner. Tumbleren er af kondenstypen og kan tørre omkring 2,5 kg tøj af gangen. Ulempen ved den sammenbyggede maskine er, at den kun kan tørre halvdelen af den fyldte maskines vasketøj. Hvis maskinen automatisk skal fortsætte med at tørre tøjet, må der kun vaskes halv tøjmængde – ca. 21/2 kg, og det er energispild. Tørringen tager ret lang tid.

Temperaturregulering

Tørreprocessen er enten tids- eller elektronisk styret. Nogle tumblere har begge styringsformer. Ved tidsstyring stilles programmet til en bestemt tørretid, hvorefter tumbleren standser. Efterhånden som vandet fordamper fra tøjet, stiger temperaturen. Den maximale temperatur nås altså først mod slutningen. Med tidsstyring skal man selv kontrollere, at tøjet ikke tørrer så længe, at det bliver overtørret.

I de elektronisk styrede tumblere vælges tørreprogrammet efter tøjets materiale, og hvor tørt det skal være. En føler registrerer tøjets tørhed og kobler varmelegemet fra, når den ønskede tørhed er nået. For at elektronikken skal fungere korrekt, skal tøjet have stort set samme kvalitet og tykkelse. Tørretemperaturerne er de samme som ved tidsstyring.Ved begge tørremetoder afsluttes tørringen med en afkølingsperiode, hvor tromlen stadig roterer. Det giver mindre krøllet tøj. Nogle tumblere fortsætter med periodisk rotation (intervaldrift) efter nedkølingen af tøjet. Samtidig kan der lyde en alarm for at fortælle, at tørringen er slut.

Kapacitet

Flertallet af tumblere kan rumme 5 kg bomuld – enkelte kan klare 6 kg – og 21/2 kg syntetisk tøj. Vægmodellen klarer ca. 3 kg.Tromlerumfanget skal være omkring 100 liter for at klare denne portion. Det kan ikke betale sig at overfylde tumbleren. Det gør tumblingen mere uøkonomisk, fordi tøjet ikke kan bevæge sig tilstrækkeligt frit, så tørringen bliver ujævn og tøjet mere krøllet. Det har ingen betydning, om tromlen er reverserende som i en vaskemaskine. Vulsterne i tumblerens tromle er nemlig udformet, så tøjet ikke så nemt kan sno sig sammen.Tøjet skal tages ud straks, når det er tørt, for ikke at blive krøllet.

Slid og krympning

Udblæsningsluften passerer gennem et filter, som opsamler de fleste fnug, som er løsgjorte fibre. Fnuggene er ”overskud” af fibre og har ikke noget med slid at gøre. Det slider faktisk mere på tøjet at bruge og vaske det. Det udgør tilsammen 80%, mens tumbling slider ca. 20%. Hvis man ved, at tøjet skal tørres i tørretumbler, er det en fordel at købe trikotagevarer, frottebluser o.lign. 1-2 numre større end sædvanligt, fordi maskerne ændrer form og trækker sig sammen. Det er ikke en rigtig krympning, da trikotagevarerne vil få deres normale størrelse igen efter vask og hængetørring.

Maskinens placering

Udover kravene til vand og el, er der andre ting at tage med i overvejelserne, når vaskemaskinen skal placeres. Hvis den stilles i et rum uden gulvafløb, som fx i et køkken, er det særligt vigtigt med en effektiv overløbssikring. Det kan eventuelt være en ekstra sikring på vandhanen. Skal maskinen indbygges, skal den være frontbetjent. Vaskemaskinen kan flytte sig lidt under centrifugeringen. Hvis pladsen er lille, er det derfor vigtigt at få en maskine, der står godt fast under centrifugeringen, så den ikke støder mod noget.

Oversvømmelsessikkerhed

Som en ekstra sikkerhed kan man installere en oversvømmelsessikring mellem vandhanen og tilløbsslangen. Mange maskiner er født med en sådan sikring. Alle vaskemaskiner, der er VA godkendte (overholder anbefalingerne for vand- og afløbssikkerhed), har en tilbageløbssikring, men de skal alligevel tilsluttes en vandhane med kontraventil.

Problemer på trægulv

Hvis der er trægulv, kan centrifugeringen give problemer. Centrifugeringen kan give resonans i gulvet, så det vibrerer og støjer. I meget gamle huse kan etageadskillelsen blive ødelagt. Problemet kan eventuelt afhjælpes ved at stille maskinen på en speciel stødabsorberende måtte eller vælge en centrifugeringshastighed, der ligger lidt over eller under den hastighed, der giver resonans.