Guide: Tjek om du har en skjult rabat på din boligskat

Skattevæsnet sletter nuværende rabatter, og du får kun fire uger til at råbe op.

Hvis du ikke finder noget om din bolig i de oplysninger, som er registreret via skat.dk, så kan du lede efter mulige nedslag andre steder. DR Grafik. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Scanpix

Fra 2024 er det planen, at et nyt ejendomsvurderingssystem skal skydes i gang.

Men inden du modtager din nye ejendomsvurdering, får du kun fire uger til at råbe op om fejl og mangler i den.

Tip os:

  • Har du arbejdet med de nye ejendomsvurderinger? Eller har du skatterabatter, som ikke er med i din nye vurdering? Skriv til vurdering@dr.dk

Og det kan derfor være en god idé allerede nu at forberede sig, hvis du er én af dem, som indtil nu har haft en rabat eller et såkaldt nedslag på din boligskat i det gamle vurderingssystem.

Flere boligejere oplever nemlig, at skattevæsnet ikke automatisk tager rabatterne med ind i det nye system.

DR Nyheder har her samlet de nedslag, som skattevæsnet stiller offentligt frem via skat.dk.

Du kan søge efter eventuelle rabatter på bestemte boliger ved at bruge søgefeltet herunder:

Jeg har nedslag, hvad betyder det?

Indtil nu har ejere af cirka 146.000 boliger fået en ny ejendomsvurdering, og til næste år vil mere end 1,5 millioner flere vurderinger skulle spyttes ud, hvis tidsplanen for det nye system skal overholdes.

Skattevæsnet har valgt at lade det være helt op til dig som boligejer selv at råbe op, hvis du mener, du stadig har krav på rabatter fra det gamle system.

Hvis skattevæsnet har registreret et nedslag om din bolig i det gamle system, kan du starte med at undersøge, hvad rabatten er givet for.

Nogle nedslag er nemmere at afkode end andre. Eksempelvis 'nedslag for støj, røg og lugtgener' eller 'nedslag for jordforurening', som typisk er rabatter for generende ting omkring dit hjem.

Ikke alle nedslag er så klart beskrevet i det gamle system. Hvis du er i tvivl, kan du allerede nu spørge skattevæsnet, hvad du i tidligere vurderinger har fået et nedslag for.

Det forklarer skatteadvokat Bent Ramskov fra Dahl Advokatpartnerselskab.

- Man kan i bund og grund skrive til Skat, at man gerne vil have aktindsigt i grundlaget for, hvordan ens gamle vurdering er fastsat. Så vil man få deres grundlag. Dér kigger man fuldstændig Skats kort igennem. Og man vil kunne se, om man har nogle nedslag, siger han.

Du kan når som helst søge aktindsigt. Det er gratis, og søger du som boligejer aktindsigt i din egen ejendomsvurdering, har skattevæsnet som udgangspunkt pligt til at udlevere alle oplysninger om den til dig.

Du kan søge aktindsigt i grundlaget for eventuelle nedslag eller andre ting ved at skrive en mail til Vurderingsstyrelsen på vurdst@vurdst.dk.

Jeg har et 'reguleringsnedslag'?

  • Vær opmærksom på, at mange ejendomme automatisk har et 'reguleringsnedslag'.

  • Det blev indført, efter man i 2013 fandt fejl i det gamle ejendomsvurderingssystem, og er derfor ikke nødvendigvis nedslag, du kan få med over i det nye system.

  • Du kan læse mere her.

Hvor finder jeg andre, mulige nedslag?

Hvis du ikke finder noget om din bolig i de oplysninger, som er registreret via skat.dk, så kan du lede videre efter mulige nedslag andre steder.

Hvis du logger ind på tinglysning.dk, kan du se, om du har juridiske dokumenter for din ejendom, som kan have betydning for, hvad din bolig skal vurderes til.

Det er de såkaldte servitutter eller deklarationer, som er med til at bestemme, hvad du og fremtidige ejere må og ikke må gøre med en ejendom.

Igen er det ikke noget, som skattevæsnet selv undersøger, når de laver din nye vurdering. Det er altså lagt over på dig som boligejer selv at råbe op om ting, der kan give dig rabat.

Der kan også være mulige nedslag eller andre værdipåvirkende oplysninger, som du kan finde andre steder. Har du eksempelvis dokumenter, fra dengang du købte din bolig, så find dem frem.

Se også, om din kommune har et digitalt byggesagsarkiv. Her kan du muligvis finde dokumenter om din bolig, som kan gå mange år tilbage, ved at vælge din kommune i menuen her på borger.dk.

Hvis du ikke kan få adgang digitalt, kan du også besøge det fysiske arkiv i din kommune.

Har du tinglyste dokumenter eller oplysninger fra byggesagsarkivet, som giver dig ulemper eller begrænsninger, kan du sende dem til Vurderingsstyrelsen.

Har din bolig skader eller dårlig stand?

Udover rabatter på grundværdien kan du også undersøge, om du tidligere har fået nedslag i ejendomsværdien for din bolig.

Det kan typisk handle om de materialer, som din bolig er bygget med, og om boligen kan sammenlignes med andre boliger bygget i samme år.

Hvis din bolig eksempelvis er i dårlig stand, kan du have nedslag i ejendomsværdien.

Se, om du har nedslag i ejendomsværdien:

  • Søg din ejendom frem via søgefeltet på hjemmesiden nyt.ois.dk.

  • Under fanen 'søgeresultat' skal du klikke på 'økonomi'.

  • Tryk på 'tidligere vurderingsmeddelelser' og vælg 'vurderingsmeddelelse - 2011'.

  • Eventuelle nedslag i ejendomsværdien finder du under overskriften 'ejendomsværdi' på side to i dokumentet.

Selvom du ikke tidligere har haft nedslag for dårlig stand, så har du i det nye vurderingssystem samtidig mulighed for at råbe op, hvis din bolig er i meget dårlig stand.

Vurderingsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at du kan have krav på nye nedslag, hvis du kan dokumentere, at "ejendommen er klar til nedrivning, eller hvis der er skader, der kræver dyr og gennemgribende renovering, for eksempel et stort hul i taget".

Også dårlig indvendig stand af din bolig kan have betydning. Igen har du mulighed for at råbe op, hvis du eksempelvis ejer "et håndværkertilbud, hvor alt skal udskiftes", skriver styrelsen.

Hvordan råber jeg op?

Når det bliver din tur til at få din bolig vurderet i det nye system, får du allerførst en besked i din digitale postkasse med et link til vurderingsportalen.dk.

Herfra tikker uret.

Du har kun fire uger til at pløje dig gennem de mange data, som Vurderingsstyrelsen har tænkt sig at bruge til at vurdere din bolig med.

Det kan derfor være en god idé at forberede sig allerede nu. Du kan læse mere om hele vurderingsprocessen og dine muligheder i guiden her.

Og det er også i de fire uger, at det er nemmest at råbe op, hvis du har nedslag og rabatter.

De fire uger hedder deklarationsfasen. Her kan du som boligejer helt gratis komme med alle de indsigelser om fejl og mangler, som du finder i skattevæsnets grundlag for vurderingen.

Du skal bare kunne bevise, at styrelsen tager mindst fem procent fejl i sin vurdering af værdien af din bolig.

Hvis din bolig eksempelvis er vurderet til én million kroner, så skal de fundne fejl eller andre oplysninger altså som minimum udgøre værdier, der kan flytte værdien af hele den nye vurdering ned med mindst 50.000 kroner.

Bemærk dog, at skattevæsnet først afslører selve beløbet for din nye ejendomsvurdering, når de fire uger er gået, og du modtager din nye vurdering.

Hvis du ikke når at sende dine oplysninger indenfor fire uger, kan du først klage, når du har har fået din nye vurdering og et såkaldt klagestartsbrev.

I en klage skal du i stedet for fem procent nu kunne flytte din nye vurdering med mindst 20 procent. Du skal også betale 1.100 kroner i gebyr, forklarer Bent Ramskov.

- Så dér skal virkelig nogle flere boller på suppen, siger han.

Så har du rabatter, dokumenter eller andre oplysninger, som gør din grund eller bolig mindre værd, er det bare med at få dem sendt afsted sammen med dine indvendinger, når det første brev fra Vurderingsstyrelsen lander i din digitale postkasse.

Du kan også prøve beregneren her.