Gyllebobler i øl og sodavand

CO2 fra verdens største biogasanlæg skal genbruges i fødevareindustrien, hvor den udskældte drivhusgas er en mangelvare. Men bare rolig: du slipper for lugten.

  • Thisted Bryghus er som andre ølproducenter afhængig af CO2. I fremtiden kan forsyningen komme fra biogasproduktion med gylle og madaffald.
  • Gylle fra dansk landbrug kan fremover være med til at give bobler i din sodavand og skum på dit øl.
1 / 2

CO2 er ikke kun en upopulær luftart, der siver ud i atmosfæren og skaber global opvarmning. I industrien er gassen særdeles populær og aldeles uundværlig. Ikke mindst i bryggeribranchen, hvor det er CO2, der giver os de delikate bobler i øl og sodavand.

I fremtiden kan de bobler komme fra gylle.

Forklaringen på den lidt klamme kobling mellem øl og gylle findes ved Korskro nær Esbjerg, hvor forsyningsselskabet Nature Energy lige nu bygger verdens største biogasanlæg. Her bliver gylle fra landbruget en af hovedingredienserne i biomassen.

Selv om biogasanlægget producerer miljørigtig energi, udledes der normalt store mængder CO2 fra biomassen. Det vil gasleverandøren Strandmøllen på Fyn nu udnytte.

- Ulemperne har indtil videre været, at den CO2, der kom ud af biogasproduktionen, ikke rigtig blev brugt til noget. Det er dét, vi vil. Vi vil samle den CO2 op og gøre den ren og lækker, så vi kan sælge den og putte den i sodavand, siger direktøren for Strandmøllen, Alex Buendia.

Rensning er den store udfordring

Det er ikke kun bryggeriernes sodavand og øl, der får gavn af den gyllebaserede CO2. Den bliver også brugt i laboratorier, køleanlæg, svejseanlæg og på hospitaler.

Derfor er det en forudsætning, at den CO2, der udvindes fra biomassen, er helt ren. Strandmøllen har brugt flere år på forsøg med at rense CO2 fra biomassen.

- Renseprocessen for CO2 afhænger af, hvad der er i biomassen. Derfor er vi nødt til at identificere urenhederne og udvikle og designe en perfekt rensningsmetode, der kan gøre det rent, forklarer Strandmøllens kemiker, Basil Uthuppu, der har haft opgaven med at sikre, at ingen grimme stoffer fra gyllen smutter med i CO2’en.

  • Strandmøllens kemiker, Basil Uthuppu, har forsket i metoder, som renser CO2’en, så den uden problemer kan bruges til fødevarer og på hospitaler.
  • Gasleverandøren Strandmøllen på Fyn ser kommercielt potentiale i genbrug af CO2 fra biogasanlæg, efter at der senest i sommer var mangel på gassen i Europa.
1 / 2

Metoden til at rense CO2 er færdigudviklet, og Strandmøllen opfører nu eget produktionsanlæg i tilknytning til det store biogasanlæg ved Esbjerg. Anlægget forventes at kunne levere 25 procent af dansk industris forbrug af CO2.

Selskaberne bag satser på at erstatte en del af Danmarks årlige import af 65.000 tons CO2, der typisk stammer fra produktion af kunstgødning.

Første spadestik til Strandmøllens anlæg bliver taget i starten af oktober, og det forventes, at det kan levere de første flasker med biogas-CO2 i sommeren 2019.

Penge i lortet

Det nye anlæg skal efter planen reducere udledningen af CO2 til atmosfæren med 70 procent i forhold til et almindeligt biogasanlæg.

Det kan umiddelbart lyde som et idealistisk forsøg på at spare miljøet for forurening, at man indfanger den miljøskadelige CO2 fra biomassen og udnytter den i industrien. Men idéen er ren business.

- Det her er et kommercielt produkt eller en kommerciel businesscase. Der er ikke noget med statssubsidier eller noget som helst for os i den her sag. Det er en ren kommerciel beslutning om at lave et nyt anlæg. Så et grønt produkt er bare “the cherry on the top of the cream,” forklarer direktøren for Strandmøllen, Alex Buendia.

Mangel på CO2

Timingen for lanceringen kommer på det helt rigtige tidspunkt. For selv om den store CO2-udledning skaber global opvarmning og truer miljøet, har der paradoksalt nok været mangel på industriel CO2.

I sommer truede det blandt andet bryggeriernes ølproduktion. Hos Thisted Bryghus kunne man pludselig ikke få den CO2, der skulle bruges.

- Vi oplevede det på den måde, at vi ikke kunne få den CO2, vi havde behov for, i den gode varme sommer, hvor der skulle ekstra mange liter fadøl og pilsner over disken. Så vi var lidt pressede, forklarer driftsleder Theis Dahlgaard fra Thisted Bryghus.

  • Forsyningsselskabet Nature Energy opfører i øjeblikket verdens største biogasanlæg ved Esbjerg. Ny aftale med gasleverandøren Strandmøllen på Fyn vil reducerer CO2-udledningen med 70 procent.
  • Forsyningsselskabet Nature Energy opfører i øjeblikket verdens største biogasanlæg ved Esbjerg. Ny aftale med gasleverandøren Strandmøllen på Fyn vil reducere CO2-udledningen med 70 procent.
1 / 2

Det lykkedes for bryggeriet at levere øl nok i år. Men situationen betyder, at bryggeriet nu er meget opmærksomme på CO2-forbruget.

- Vi har i hvert fald fået overblik over helt nøjagtigt, hvor meget CO2 vi rent faktisk bruger i vores produktion. Så vi er blevet lidt klogere, siger Theis Dahlgaard

Grøn CO2 en god historie

Udsigten til en mere stabil forsyning af CO2 i fremtiden glæder driftslederen på bryghuset i Thisted, forudsat at den CO2, der skal i deres øl, også er ren og fri for smagen af gylle. Et af bryggeriets varemærker er en økologisk pilsner, så udsigten til grøn CO2 passer også fint ind.

- Kan vi få en grønnere profil ved at købe noget CO2, som er genbrugt på den her måde, så vil det jo kun være en god historie for Thisted Bryghus. Og for Danmark.

Når biogasanlægget ved Esbjerg kommer i drift, vil det hvert år behandle over en million ton madrester og restprodukter – gylle og dybstrøelse - fra landbruget.

Direktør Ole Hvelplund fra forsyningsselskabet Nature Energy, som opfører biogasanlægget, er godt tilfreds med aftalen. Den bidrager til at nå målene om reduceret CO2-udledning i Parisaftalen.

- Hvis vi skal nå målene, skal vi både reducere udledningerne af CO2 og samtidig være bedre til at binde den CO2, vi allerede har i cirkulation. Det er den opgave, vi tager på os. Det betyder, at der skal produceres markant mindre kuldioxid af fossil energi, siger Ole Hvelplund.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter