Gymnasielærernes strejkeplan får elever til at frygte for eksamen

Udsigten til en storkonflikt blandt de offentligt ansatte skaber bekymring hos landets gymnasieelever.

Det er især elever i 3.g eller 2.hf, hvis eksamensforberedelser kan blive påvirket af en storkonflikt. (Foto: Sarah Christine Nørgaard © Scanpix)

Skal lærerne til at strejke midt i forberedelserne til eksamen? Er chancerne for at score en god karakter nu blevet forringet?

Nyheden om gymnasielærernes strejkeplan har skabt bekymring på landets gymnasier, fortæller Jens Philip Yazdani, formand Danske Gymnasieelevers Sammenslutning med 84.000 medlemmer.

- Vi er bekymrede for, om vi kan få lov til at aflægge vores eksaminer og få vores studenterhuer på. Men samtidig har vi stor forståelse og solidaritet med vores lærere, der vælger at strejke, fordi lærernes arbejdsmiljø også er vores undervisningsmiljø, siger han.

Lærernes faglige organisation Gymnasieskolernes Lærerforening udpegede i dag 19 gymnasier på tværs af landet til en mulig strejke fra 4. april.

Gymnasier strejkede sidst i 1969

Der er lagt op til konflikt fra den dato blandt de 745.000 offentligt ansatte i stat, kommuner og regioner, hvis ikke det lykkes deres topforhandlere at lande aftaler om løn og arbejdsvilkår med arbejdsgiverne.

Dermed kan arbejdsnedlæggelser på de udvalgte gymnasier blive en realitet efter påske - og potentielt set alle gymnasier, hvis arbejdsgiverne vælger at modsvare en strejke ved at lockoute lærerne på de øvrige gymnasier.

Lærerne på gymnasierne har ikke været omfattet af en konflikt siden 1969 - og det skaber ekstra stor bekymring, fortæller Jens Philip Yazdani.

- Lige nu er der ekstra stor usikkerhed omkring vores eksaminer. Der er ingen præcedens for konflikter på gymnasiet. Derfor ved vi ikke, hvad der skal ske. Men det her handler også om, hvorvidt konflikten bliver lang eller kort, siger han.

DR Nyheder har kontaktet Undervisningsministeriet for at høre, om der findes en plan for afvikling af eksaminer under en eventuel storkonflikt. Her er svaret, at det afhænger af tidspunkt, varighed og omfang.

Elev: Bekymret for hue og karakterer

En af de tusindvis af gymnasieelever, der allerede nu har kriller i maven ved tanken om grønne eksamensborde og vigtige karakterer, er 19-årige Marta Emilie Fehrmann.

Hun går i 3.G på Rungsted Gymnasium i Nordsjælland, hvor hun har biologi og idræt på højniveau. Hendes eksaminer begynder til maj.

- Jeg er ekstra nervøs for, om vi nu ikke får den forberedelsestid, vi har brug for sammen med vores lærere. Og sådan tror jeg, der er mange af os, der har det, siger hun.

Marta Emilie Fehrmann føler, at usikkerheden omkring eksamensperioden skaber et ekstra pres i en situation, hvor det handler om at få gode karakterer, så døren til drømmeuddannelsen åbner sig.

- Man vil gerne have et gennemsnit, man kan bruge til noget. Og derfor overvejer jeg også, om jeg nu skal til at få sparring til min eksamenslæsning uden for gymnasiet for at forberede mig bedst muligt, siger hun.