Hård kritik og politianmeldelse: Her overholder Nordea ikke reglerne

Der er ikke styr på pengestrømmene i Nordea. Derfor kan banken være blevet brugt til hvidvaskning og finansiering af terror, skriver Finanstilsynet, som har politianmeldt Nordea.

Finanstilsynet har politianmeldt Nordea for ikke at overholde reglerne om hvidvask. (Foto: TORBEN CHRISTENSEN © Scanpix)

Kritikken af Nordea er hård.

Så hård, at Finanstilsynet i en redegørelse omkring Nordeas overholdelse af hvidvaskloven i dag har politianmeldt Nordea for brud på loven.

- Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

- På baggrund af undersøgelsens konklusioner har Finanstilsynet politianmeldt banken for overtrædelse af hvidvaskloven, skriver Finanstilsynet.

Nordea bliver kritiseret for ikke at overholde en række regler i hvidvaskloven, og i redegørelsen fra Finanstilsynet får Nordea en række påbud og påtaler.

Nordea får hele otte alvorlige påbud:

  • Risikovurdering: Banken fik påbud om at udarbejde tilstrækkelige procedurer for intern kontrol.

  • Risikostyring og intern kontrol: Banken fik påbud om at udarbejde tilstrækkelige procedurer for risikoklassifikation af kunder, således at højrisikokunder identificeres med henblik på bankens opfyldelse af hvidvasklovens krav om øget kundekendskab og overvågning.

  • Risikoklassifikation af kunder

  • Kundekendskab: Banken fik påbud om at foretage fornyet gennemgang af samtlige privat- og virksomhedskundeforhold, der af banken klassificeres som højrisikokunder, og som er etableret før 1. juni 2015. Gennemgangen af kundeforholdene skal ske med henblik på at sikre, at banken har indhentet tilstrækkelige kundeoplysninger.

  • Transaktionsovervågning: Banken fik påbud om at indføre tilstrækkelige procedurer for overvågning af kundeforhold, således at det sikres, at transaktioner, der gennemføres som led i kundeforholdet, er i overensstemmelse med bankens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse.

  • Opmærksomhedspligten

  • Behandling af mistænkelige transaktioner: Banken fik påbud om at sikre, at alle usædvanlige transaktioner og transaktionsmønstre undersøges, og at resultaterne af undersøgelserne noteres og opbevares. I forlængelse heraf fik banken påbud om at sikre, at pligten til at undersøge mistænkelige transaktioner og den dertil knyttede potentielle indberetningspligt iagttages.

  • Korrespondentbanker: Banken fik påbud om at indføre procedurer, der sikrer tilstrækkelig overvågning af transaktioner i relation til grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser.