Hårdt skandaleår koster på tilliden til Skat

En række møgsager har svækket befolkningens tillid til Skat i 2015, viser ny måling.

(Foto: Grafik Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

Befolkningens tillid til Skat er dalende.

Det viser en undersøgelse blandt 1.002 personer, som Epinion har lavet for DR Nyheder.

Hele 57 procent angiver, at de har fået 'mindre' eller 'meget mindre' tillid til Skat i løbet af det seneste år, fremgår det af målingen.

Og det er alvorligt, mener Bent Greve, professor på RUC og ekspert i skat og det moderne velfærdssamfund.

- Hvis folk ikke har tillid til skattesystemets måde at fungere på, vil der være mindre lyst til at betale skat, og den danske velfærdsmodel bygger på, at vi i fællesskab finansierer store dele af de offentlige udgifter, siger han.

En konsekvens, der også kan aflæses i Epinions undersøgelse, hvor fire ud af ti danskere svarer, at de har fået mindre lyst til at betale skat efter årets skandaler i Skat.

Skats mange møgsager

Skat har de seneste år været ramt af en række sager - en tendens, der er fortsat i 2015.

Først måtte myndigheden, der årligt opkræver omkring 1.000 milliarder kroner i skat fra borgere og virksomheder, gå ud med nyheden om, at svindlere havde haft held til at franarre Skat i alt 9,1 milliarder kroner ved at indsende forfalskede ansøgninger om refusion af udbytteskat.

Kort tid efter ramte nyheden om, at Skat – trods syv års ihærdigt arbejde på at få systemet i drift – måtte skrotte det offentliges nye fælles gældsinddrivelsessystem, EFI. En beslutning, der kan ende med at koste det danske samfund op mod 14 milliarder kroner.

- De sager, der har været fremme i 2015, har ramt Skat og gjort, at tilliden til Skat og lysten til at betale skatter er blevet reduceret i løbet af året, siger skatteadvokat Torben Bagge, der er ekstern lektor på Aarhus Universitet.

Skattechef lover at rette op

I Skat er direktør Jesper Rønnow klar over, at organisationen står med store udfordringer, der skal rettes op på i 2016 og årene fremover:

- Jeg arbejder på at gøre Skat til en forvaltning, som – i langt højere grad, end vi gør i dag – tager afsæt dér, hvor borgerne og virksomhederne er, når de skal betale skat.

- At vi forstår deres udgangspunkt og problemer og hjælper med løsninger, der hjælper netop dem i deres situation, siger han.

Målingen, som Epinion har foretaget for DR Nyheder, viser, at ældre generelt har mindre tillid til Skat end unge.

Der er også forskel på, hvordan kønnene ser på Skat. Generelt har mænd mindre tillid til Skat end kvinder, fremgår det.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter