Har du scoret bitcoin-gevinst? Så skal du betale skat

Køb og salg af den virtuelle kryptovaluta er skattepligtigt, fastslår skattemyndighed.

På mandag åbner Skat for årsopgørelserne. Og har du solgt bitcoins, så skal du faktisk betale skat af din gevinst - men du kan også få fradrag for et tab. (Foto: © MARCO BELLO, Scanpix)

Hvis du er dansk skatteborger og har solgt bitcoins, så skal du betale skat af din gevinst. Men omvendt kan du også få fradrag for et tab.

Det har Skatterådet, som den øverste administrative myndighed for Skat, slået fast i en ny afgørelse. Det betyder, at den virtuelle kryptovaluta nu får sit eget nummer i Skats selvangivelse.

- Hvis du har solgt bitcoins med gevinst for øje, så skal du betale skat af gevinsten. Men hvis du har købt bitcoins og bruger dem som betalingsmiddel, så er du ikke skattepligtig, siger formand for Skatterådet Hanne Søgaard Hansen.

Har gravet dybt i skattelovgivningen

Afgørelsen kommer på baggrund af et spørgsmål fra en borger, der har skrevet til Skat, at han den 21. juni 2017 har købt 16 bitcoins på en europæisk bitcoin-børs ved navn Bitstamp.com.

Derefter ville han gerne vide, om gevinsten ved salg af bitcoins skal på indkomstopgørelsen, og om et eventuelt tab er fradragsberettiget.

Hanne Søgaard Hansen fortæller, at Skatterådet har været dybt nede i skattelovgivningens grundlæggende regler for at afgøre spørgsmålet om, hvorvidt bitcoins kan være skattepligtige.

- Vi har brugt de gamle regler i skatteloven fra 1903, der siger, at hvis man sælger en ejendel er fortjenesten skattefri, med mindre aktivet er købt for at sælge igen med fortjeneste, siger hun.

Skatterådet: Bitcoin er knyttet til spekulation

Det er første gang, at Skatterådet har haft lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt der var tale om spekulation ved køb og salg af bitcoins.

Skatterådet lægger til grund for afgørelsen, at bitcoins er let omsættelige og alene findes elektronisk.

De har ikke nogen praktisk anvendelsesmulighed på samme måde, som andre formuegoder, eksempelvis malerier.

- Bitcoins bærer præg af, at hvis du køber dem, så er det med henblik på at sælge dem, siger Hanne Søgaard Hansen.

- Men man er nødt til at set på den konkrete situation. Er det for at sælge eller for at bruge bitcoins som betalingsmiddel?

Skatterådet blåstemplede bitcoin i 2014

I 2014 afgjorde Skatterådet en anden sag, der vedrørte en anden problemstilling om bitcoins.

Her traf Skatterådet den afgørelse om, at en virksomheds brug af bitcoins som betalingsmiddel var "indkomstopgørelsen uvedkommende".

Skatterådet skulle derfor ikke tage stilling til, om der var tale om spekulation.

I de seneste måner har bitcoin mødt modstand fra myndigheder verden over.

Herhjemme advarede Nationalbanken i december danskerne mod at købe bitcoins, som ikke er en del af det etablerede finansmarked og handles uden dets regelsæt og tilsyn.