Hemmelige mails afslører: Bech-Bruun fik indblik i model for milliardsvindel - gav alligevel grønt lys til tysk bank

Skattestyrelsen krævede i denne uge omkring 750 millioner kroner af advokatfirmaet Bech-Bruun i udbyttesag. Nu kaster hemmelige mails helt nyt lys over Bech-Bruuns rolle i sagen.

Advokater i et af landets største advokatfirmaer, Bech-Bruun, blev i 2014 præsenteret for en detaljeret beskrivelse af den model, som blev brugt til at snyde den danske statskasse for 1,1 milliarder kroner som led i den omfattende udbyttesvindelsag.

Den detaljerede beskrivelse blev lavet af den nu bedrageristraffede tyske North Channel Bank, som Bech-Bruun rådgav. Og skiftende Bech-Bruun-advokater gav i flere omgange den tyske bank grønt lys til, at banken uden umiddelbart at risikere hverken erstatnings- eller strafansvar i Danmark kunne have den centrale rolle som såkaldt depotbank.

Begge dele fremgår – ifølge flere eksperter – af omkring 300 siders interne dokumenter og mails fra Bech-Bruun, den tyske bank og bankens tyske advokater, som DR Nyheder i samarbejde med Dagbladet Børsen er kommet i besiddelse af.

Ifølge eksperterne kaster materialet helt nyt over sagen:

Robert Spliid, finansekspert og ekstern lektor på CBS.

- Bech-Bruun har i høj grad et rådgiveransvar. De har rådgivet til at foretage en transaktion, som de burde havde vidst var kriminel. Og dermed er de jo også medansvarlige for, at transaktionen har kunnet gennemføres, og at den danske statskasse er blevet lænset, siger Robert Spliid, finansekspert og ekstern lektor på CBS.

- Advokaten (i Bech-Bruun, red.) burde ligesom ledelsen i den tyske bank tilbage i 2014 have indset at den model, som han har fået beskrevet, er kunstig og alene lavet med henblik på at skabe kunstige betingelser for at få dansk udbytteskat refunderet, siger Søren Friis Hansen, professor i selskabsret på CBS.

- Jeg ville ikke have påtaget mig denne opgave. Alarmklokkerne var meget højlydte, siger Christoph Spengel, professor i skatteret på universitet i Mannheim.

Christoph Spengel, professor i skatteret på universitet i Mannheim.

Bech-Bruun har afvist at stille op til interview med DR og Børsen. Det sker med henvisning til, at firmaet har anlagt en retssag mod både Skatteministeriet og Advokatnævnet i en habilitetssag.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Bech-Bruun levede op til de advokatetiske regler, da firmaet i 2017 påtog sig at udarbejde en advokatundersøgelse af udbyttesagen på vegne af Skatteministeriet, selv om Bech-Bruun tidligere havde rådgivet North Channel Bank.

Simon Evers Hjelmborg, bestyrelsesformand i Bech-Bruun, tidl. managing partner.

I et skriftligt svar afviser Simon Evers Hjelmborg, tidligere ledende partner og i dag bestyrelsesformand i Bech-Bruun, eksperternes kritik af den rådgivning, Bech-Bruun i 2014 og igen i 2015 og 2017 udførte for North Channel Bank:

- North Channel Bank har åbenbart udstedt falsk dokumentation. Dette er groft bedrageri, og det har intet som helst at gøre med den rådgivning, som Bech-Bruun gav til banken. Det er indlysende, at ingen advokat i Bech-Bruun ville afgive legal opinions til en bank, hvis der blot havde været den mindste mistanke om, at banken ville udstede falsk dokumentation, skriver han.

Opsigtsvækkende kapitel i skandalesagen

Sagen om North Channel Bank er dermed et af de mest opsigtsvækkende kapitler i udbytteskandalesagen i Danmark.

Udbytteskandalesagen begynder i august 2012.

Uden at Skat (i dag Skattestyrelsen) aner uråd, tilbagesøger udenlandske finansmænd i stor stil udbytteskat fra påståede ejerposter i danske aktier, som myndighedernes senere afdækning afslører reelt ikke findes.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har hovedsæde på Langelinie Alle i København. Advokatfirmaet har 515 medarbejdere, hvoraf 70 er partnere.

Det er primært den formodede hovedmand, Sanjay Shah, og et netværk af finansfolk omkring ham, der står bag.

I 2013 bryder en gruppe af samarbejdspartnere og tidligere ansatte imidlertid ud af Shahs kreds og kopierer hans aktiekarruselmodel baseret på, at de sammensvorne ”handler” ikke-eksisterende aktier rundt i et lukket kredsløb uden at penge skifter hænder.

I den forbindelse køber udbrydergruppen, centreret omkring tre amerikanske finansfolk fra New York, den lille North Channel Bank i Mainz i Sydtyskland med henblik på at bruge banken som såkaldt depotbank i deres version af svindelnummeret.

En depotbank er en bank, der stiller konti til rådighed for aktiehandlere og udsteder beviser for ejerskab til aktieposter.

Første henvendelse til Bech-Bruun

I starten af 2014 bliver Bech-Bruun inddraget i sagen, da North Channel Banks tyske advokater fra Frankfurt-afdelingen af det verdensomspændende, amerikanske advokatfirma Jones Day kontakter det danske advokathus.

Jones Day skriver til Bech-Bruun 3. februar 2014 og oplyser, at deres klient, North Channel Bank, er blevet anmodet om at yde ”visse bankydelser i forbindelse med en udbytteindkasserings-transaktion, som involverer aktier i et dansk børsnoteret selskab”.

Det tyske advokatfirma Jones Day sendte den allerførste mail til Bech-Bruun den 3. februar 2014.

De tyske advokater skriver videre til de danske advokater hos Bech-Bruun, at transaktionen ”formentlig” handler om at få ”en dobbelt refusion af indeholdt udbytteskat.”

Og de tyske advokater spørger Bech-Bruun, om North Channel Bank vil løbe en risiko i Danmark, for eksempel at de danske myndigheder vil betragte transaktionen som skattesvindel:

”Klienten er bekymret for, at der er forhold i Danmark, som de bør være opmærksomme på (skattesvindel, anti-misbrugs-lovgivning etc.),” står der i mailen, der fortsætter:

“Indtil for nylig var der huller i den tyske skattelovgivning, som tillod dobbelt refusion af udbytteskat. Skattemyndighederne ser nu på disse transaktioner og forsøger at hævde, at de er udtryk for misbrug eller endda kriminelle,” skriver Jones Day til Bech-Bruun.

Her burde Bech-Bruun havde sagt nej til opgaven, påpeger eksperterne:

- I første række får de jo nogle informationer om, hvad der kunne være tale om. Allerede dér burde alle alarmklokker lyde. Dér er det klart, at det, der er tale om her, er et potentielt svindelnummer, siger Robert Spliid, ekstern lektor på CBS.

Bech-Bruun udtrykker flere gange undervejs forbehold overfor den beskrevne transaktion, men vælger at fortsætte rådgivningsforløbet, viser mailkorrespondancen.

Bech-Bruun svarede samme dag på den første mail fra Jones Day.

”Den type transaktion, I beskriver, der indebærer en mulighed for, at to aktionærer kan tilbagesøge den samme udbytteskat (”cum-/ex handler”), er blevet præsenteret for os før,” skrev Bech-Bruun tilbage få timer senere den 3. februar 2014.

”Som jeg også tror… (navn på anden Bech-Bruun-advokat, red.) har indikeret overfor jer, er denne slags handler efter vores erfaring generelt problematiske set fra et juridisk perspektiv… Har I lyst til at diskutere det videre, deltager vi gerne i et telefonmøde…”, fortsatte den Bech-Bruun-advokat, der endte med at stå for hovedparten af den efterfølgende rådgivning.

1 til 1 model

Herefter skriver det tyske advokatfirma i nogle uger frem og tilbage med Bech-Bruun. I april 2014 tager sagen en drejning, idet den daværende ledelse i North Channel Bank udarbejder en syv siders lang transaktionsmodel på tysk.

Det er denne model, som North Channel Bank senere fik en bøde for at have benyttet, slår professor Søren Friis Hansen fast.

- Banken har efterfølgende i Danmark fået en bøde på 110 millioner kroner for groft bedrageri. Det er for at anvende den her model, siger han.

Den 10. april 2014 modtog Bech-Bruun en syv sider lang transaktionsmodel på tysk. Modellen beskriver – ifølge eksperterne – i detaljer, hvordan en række kunder, der alle har konto i den tyske bank, laver indbyrdes handler i en ring uden at hverken aktier eller penge tilsyneladende skifter hænder.

Bech-Bruun modtager modellen 10. april 2014.

Modellen beskriver – ifølge eksperterne – i detaljer, hvordan en række kunder, der alle har konto i den lille bank, laver indbyrdes "handler" i en ring uden at hverken aktier eller penge tilsyneladende skifter hænder

Søren Friis Hansen, professor i selskabsret på CBS.

Professor Søren Friis Hansen peger på, at de tyske finansmyndigheder i 2016, i forbindelse med en kulegravning af North Channel Bank, kommer frem til, at modellen savner ”enhver forretningsmæssig begrundelse”:

- Det er jo domstolene, der i givet fald skal afgøre det, men min vurdering er, at han (advokaten i Bech-Bruun, red.) burde have indset, at denne model var kunstig og savnede forretningsmæssig begrundelse, siger Søren Friis Hansen.

Ekstern lektor på CBS Robert Spliid mener, at der er tale om en form for bedrageri, som ”burde være nem at gennemskue”.

- Andre (modeller, red.) har jo været mere sofistikerede og har 8-10 parter, men her har man kun tre parter, som handler med nøjagtig det samme beløb, som afvikler til nøjagtig de samme kurser på nøjagtig den samme dag. Det er meget, meget nemt at gennemskue. Det undrer mig, at Bech-Bruun ikke har gennemskuet det, siger Robert Spliid.

Bech-Bruun har afvist at svare på spørgsmål om det specifikke rådgivningsforløb, men i en skriftlig replik til den igangværende retssag mod Skatteministeriet, som firmaet har sendt til DR og Børsen, fastholder advokatfirmaet, at rådgivningen var i orden:

- Det fastholdes, at den afgivne legal opinion var udtryk for korrekt juridisk rådgivning, og at (...) ikke havde noget grundlag for at antage, at North Channel Banks kunder eller banken selv ville være involveret i svindel med refusion af udbytteskat, skriver Bech-Bruun i replikken.

Problemer med tysk

Tilbage i 2014 kvitterer Bech-Bruun-advokaten for modtagelsen af model-beskrivelsen, men vender efter et par dage, den 14. april 2014, tilbage og forklarer, at han ikke er tilstrækkelig god til tysk.

Efter at have skrevet frem og tilbage og holdt en række telefonmøder enes parterne – ifølge korrespondancen – om at basere rådgivningen på et engelsk resume.

I den skriftlige replik bekræfter advokatfirmaet, at Bech-Bruun i april 2014 modtager den tysksprogede beskrivelse fra North Channel Bank. Bech-Bruun skriver videre i replikken, at den advokat, der modtager beskrivelsen, ”af sproglige grunde” afviser ”at lægge den tyske transaktionsbeskrivelse til grund.”

Ifølge eksperterne kan Bech-Bruun ikke undskylde sig med, at man ikke forstod modellen på grund af manglende tyskkundskaber:

- Det er jo sådan, at hvis man afgiver en opinion overfor en tysk kunde og får noget materiale på tysk, så er man nødt til at forstå det materiale, man får. Hvis man ikke forstår materialet, så kan man ikke afgive en opinion. Så det argument vil i hvert fald ikke friholde advokaten for ansvar, siger Søren Friis Hansen.

Hvad så hvis Bech-Bruun fik at vide: Her får i et engelsk resume, brug det i stedet for?

- Det mener jeg stadig ikke kan friholde dem for ansvar. De er nødt til at forstå det materiale, de får. Den tyske undersøgelse (fra de tyske finansmyndigheder, red.) siger jo klart, at det er præcis den model, der er blevet beskrevet i notatet, som også er anvendt. Så det mener jeg ikke kan fritage advokaten for ansvar, siger Søren Friis Hansen.

Robert Spliid, ekstern lektor på CBS, peger på, at store dele af diagrammet består af figurer og tegninger, der forklarer modellen rent grafisk, og hvor tyskkundskaber ikke er påkrævede for forståelsen:

- Hvis en topadvokat i København ikke er i stand til at forstå noget rudimentært tysk, så er han måske i den forkerte branche. Så skal han i hvert fald afholde sig fra at rådgive en tysk bank, siger Robert Spliid.

Grønt lys fra Bech-Bruun

Det endelige juridiske notat, der ifølge eksperterne giver North Channel Bank grønt lys til at agere depotbank for en udbytteskattemodel, hvor tre parter tilsyneladende sender aktier rundt i en ring, er dateret nogle måneder senere, den 4. august 2014.

Den tyske bank North Channel Bank har været central i sagen om svindel med udbytteskat mod Danmark, fastslog Retten i Glostrup i september 2019, da banken fik en bøde på 110 millioner kroner for groft bedrageri mod den danske statskasse. Banken har hovedsæde i Mainz, hovedstaden i delstaten Rheinland-Pfalz.

”North Channel Bank burde ikke blive holdt erstatningsansvarlig for de tab, som den danske stat måtte lide som en konsekvens af bankens rolle i den påtænkte transaktion,” skriver Bech-Bruun-advokaterne i det endelige notat til North Channel Bank fra den 4. august 2014.

I replikken, som Bech-Bruun har sendt til DR og Børsen, afviser advokatfirmaet enhver form for fejl og medansvar:

”Der ville naturligvis ikke af nogen advokat i Bech-Bruun være blevet afgivet legal opinions til en bank, hvis der blot havde været den mindste mistanke om, at banken ville gøre sig skyldig i bedrageri,” skriver advokatfirmaet.

Ifølge Bech-Bruun var deres rådgivning i 2014 baseret på forudsætninger, der på ingen måde gav mistanke om svindel.

Samtidig blev der ifølge Bech-Bruun i det endelige juridiske notat dateret 4. august 2014 indsat forbehold mod modeller, der kunne bruges til svindel:

”Der er således ikke en forbindelse mellem ”den formodede svindel”… og de afgivne legal opinions, der skal læses i deres helhed og inklusiv udtrykkelige forudsætninger,” konkluderer advokatfirmaet i replikken.

Simon Evers Hjelmborg skriver desuden til DR:

- Mailudvekslingen i sagen er præget af teknisk og faglig sprogbrug blandt skatteeksperter og indebærer ikke, at der var noget tegn på at banken ville udøve bedrageri. Vores rådgivning af den tyske bank kunne ikke anvendes til bedrageri.

Han henviser også til, at et mindretal i Advokatnævnet i forbindelse med habilitetssagen har udtalt, at 'de tidligere afgivne opinions indeholdt en grundig beskrivelse af dansk ret og ikke fremstod som et dokument, der kunne eller skulle bruges til ’svindel’.

Advokatnævnet havde i habilitetssagen ikke adgang til hele korrespondancen mellem Bech-Bruun og Jones Day.

Den endelige legal opinion fra Bech-Bruun er dateret 4. august 2014.

DR og Børsen har vist Bech-Bruuns replikker og kommentarer til eksperterne, der fastholder deres kritik af firmaets rådgivning efter at have læst Bech-Bruuns argumenter.

Bech-Bruun bekræftede rådgivning

Det var to førende danske skatteadvokater ansat i Bech-Bruun, der var involveret i den rådgivning, som det danske advokatfirma ydede til North Channel Bank i 2014. Ingen af dem er længere ansat i Bech-Bruun.

Det interne materiale viser, at flere andre Bech-Bruun-advokater i årene efter bliver involveret i rådgivningen af den tyske bank.

I sommeren 2015, få uger før Skat opdagede den igangværende svindel, beder tyskerne Bech-Bruun bekræfte deres rådgivning fra året før.

Det sker, fordi BAFIN, det tyske finanstilsyn, er begyndt at stille kritiske spørgsmål til transaktionerne i North Channel Bank. Det afslører mails mellem den tyske bank, bankens tyske advokater og BAFIN. Det bliver Bech-Bruun ifølge mailkorrespondancen ikke informeret om.

Da de tyske advokater igen henvender sig til Bech-Bruun i sommeren 2015 og beder om en bekræftelse på den tidligere ydede rådgivning, er det to nye Bech-Bruun-advokater, der løser opgaven. Igen bekræfter de danske advokater, at North Channel Bank kan agere depotbank uden umiddelbart at risikere hverken erstatnings- eller strafansvar i Danmark.

”Vi har gennemgået vores opinion fra den 4. august 2014. Vi kan bekræfte, at vi stadig står bag vores konklusioner med hensyn til NCBs (North Channel Banks, red.) stilling i forhold til de danske skattemyndigheder,” skriver Bech-Bruun i en mail til Jones Day i Frankfurt den 20. juli 2015.

Tredje gang Bech-Bruun bekræfter den oprindelige rådgivning fra 2014 er i foråret 2017.

I alt har fem forskellige Bech-Bruun-advokater i perioden fra februar 2014 til april 2017 været involveret i rådgivningen af North Channel Bank, fremgår det af materialet.

North Channel Bank oplyste i juni 2015 til den tyske finansmyndighed BAFIN, at man anså rådgivningen fra Bech-Bruun som juridisk rygdækning til transaktionerne, som frem til begyndelsen af august 2015 blev brugt til at trække hundredvis af millioner ud af Skat.

Efterspil: Kæmpebøde og mulig straffesag

I dag – seks år efter at Jones Day kontaktede Bech-Bruun - står det ifølge eksperterne klart, at Bech-Bruuns rådgivning ikke har holdt stik. For banken og dens daværende ledelse har sagen vist sig at få konsekvenser: I efteråret 2016 tvang de tyske finansmyndigheder North Channel Banks daværende ledelse til at træde tilbage på grund af bankens involvering i den danske sag. I juni 2017 blev banken ransaget af tysk politi i samarbejde med dansk politi. Det har ført til, at North Channel Bank i september 2019 erkendte sig skyldig i groft bedrageri og medvirken til svindel mod Danmark for 1,1 milliarder kroner. Banken blev straffet med en bøde på 110 millioner kroner.

Det skete, fordi banken – med Retten i Glostrups ord - havde været med til at ”tilrettelægge og eksekvere et system, hvori sigtede kunne registrere fiktive aktie- og pengebevægelser, hvorefter sigtede udfærdigede dokumenter… indeholdende urigtige oplysninger...”

Retten i Glostrup slår samtidig fast, at ”bedrageriet mod den danske statskasse har været yderst professionelt planlagt og udført af dygtige erfarne bankfolk i et netværk over flere lande, som har udnyttet deres viden fra banksektoren til at bedrage de danske skattemyndigheder. Forholdet har stået på i en længere periode og ved anvendelse af hundredvis af fiktive aktiehandler.”

Simon Evers Hjelmborg siger, at North Channel Bank har erklæret sig skyldig i “at gøre noget andet, end det banken i 2014 oplyste vores advokater om og bad vores advokater om at vurdere.”

Det er eksperterne, som har gennemgået korrespondancen, uenige i. North Channel Bank har fået en bøde for at have benyttet den model, som Bech-Bruun fik tilsendt, slår Søren Friis Hansen fast.

- Banken har efterfølgende i Danmark fået en bøde på de 110 millioner kroner for groft bedrageri. Det er for at anvende den her model, siger han.

For nogle uger siden kunne tyske medier fortælle, at to af bankens tidligere direktører er blevet varetægtsfængslet for at hindre, at de flygter forud for afviklingen af en straffesag imod dem.

Bech-Bruuns retssager mod Skatteministeriet og Advokatnævnet er stadig i gang. Og senest er Bech-Bruun altså blevet mødt med et erstatningskrav fra Skattestyrelsen på omkring 750 millioner kroner.

- Vores opgave er at få så mange af de 12,7 milliarder kroner hjem til den danske statskasse som muligt. Det arbejder vi hele tiden benhårdt på. Det er Kammeradvokatens anbefaling, at vi retter krav mod det danske advokatfirma. Skattestyrelsen har derfor sendt betalingspåkrav til advokatfirmaet, og vi er klar til at stævne, hvis beløbet ikke bliver betalt, udtalte Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør i Særlig Kontrol i Skattestyrelsen i en pressemeddelelse om kravet i denne uge.

I en kommentar på Bech-Bruuns hjemmeside skrev bestyrelsesformand Simon Evers Hjelmborg, at sagen imødeses ’med sindsro’.

- Vi kan bekræfte, at vi i dag har modtaget et betalingskrav fra Kammeradvokaten på vegne af Skattestyrelsen på baggrund af vores rådgivning af den tyske bank, North Channel Bank. Dette tager vi klart afstand fra, og vi undrer os meget over, at Kammeradvokaten kan mene, at der er grundlag herfor, skrev Simon Evers Hjelmborg.

Skattestyrelsen har givet Bech-Bruun 10 dage til at indbetale pengene. Sker det ikke, sender Skattestyrelsen en stævning, og så ender sagen for retten.

Sidste kapitel i beretningen om North Channel Banks angreb på den danske statskasse – og et dansk advokatfirmas rolle i det – er altså langt fra skrevet endnu.

Skattestyrelsen har ikke ønsket at kommentere sagen. Jones Day er ikke vendt tilbage på DR og Børsens henvendelse.