Hemmelige papirer afslører ny forsinkelse: Rammer hundredtusindvis af boligejere

Skattemyndighederne har kendt til forsinkelserne siden før sommerferien, viser dokumenter.

Der er nye problemer med de offentlige ejendomsvurderinger, viser indtil nu ukendte dokumenter. (Foto: © Mathias Svold/Scanpix)

Siden før sommerferien har skattemyndighederne vidst, at tidsplanen for udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger endnu engang skrider.

Det kan DR Nyheder nu afsløre via interne og hidtil ukendte dokumenter. Det er en type oplysninger, som myndighederne tidligere har hemmeligholdt og flere gange har afvist at give aktindsigt i.

Skattevæsenet har heller ikke delt oplysningerne med offentligheden, selv om forsinkelsen vil have den konsekvens, at hundredtusindvis af ejere af sommerhuse og lejligheder må vente til næste år med at få deres vurdering, vurderer eksperter.

Projektet er ellers i forvejen forsinket flere år, og DR Nyheder har flere gange kunne fortælle om massive problemer med vurderingerne.

Det er problemer, der ifølge eksperter fører til, at tusindvis af boligejere får fejlagtige vurderinger, og som kan betyde, at de ender med at betale for meget i skat og får sværere ved at sælge deres bolig.

Nu viser det sig, at det ikke kun er kvaliteten af vurderingerne, som skattemyndighederne lige nu har problemer med.

Indtil nu har det lydt, at ejerne af i alt cirka 1,3 millioner ejendomme - ud af samlet 1,7 millioner private boliger i Danmark - ville have deres vurdering i år.

Den plan holder ikke længere.

De interne dokumenter viser nemlig, at ejerne af under én million boliger ifølge tidsplanen, der blev besluttet før sommerferien, vil stå med en ejendomsvurdering i hånden ved udgangen af i år.

Skriger, at der er noget galt

Skatteminister Jeppe Bruus (S) har indtil nu holdt fast i, at 'den overordnede tidsplan' holder.

- Systemet har taget mange år at udvikle og er blevet meget dyrere, end man havde forudsat undervejs. Det, er jeg med på, kan være frustrerende, men den overordnede plan holder, sagde han til DR i marts.

Tip os:

Men det holder ikke længere vand, vurderer flere eksperter, som DR Nyheder har bedt om at gennemgå de interne dokumenter.

Problemerne med det it-system, som skal sende vurderingerne ud, tårner sig nemlig op, lyder det fra eksperterne.

Indtil nu har skattemyndighederne oplyst, at ejerne af 375.000 boliger må vente til næste år med at få deres vurdering - og altså ikke har en ejendomsvurdering i hånden, når de nye skatteregler træder i kraft 1. januar.

De interne papirer viser, at det nu bliver mindst 700.000 ejendomme, der må se kalenderen skifte til 2024, før de står med deres vurdering i hånden.

- Tidsplanen betyder, at yderligere mange hundrede tusinder af borgere først får deres vurderinger, når vi er kommet ind i det nye år, så det er ikke særlig trygt, siger Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, efter at have gennemgået de interne dokumenter.

Det har indtil nu lydt fra ministeren, at langt de fleste ville få deres ejendomsvurdering i år. Hvor langt er man fra, at den udtalelelse holder stik, når man ser på den seneste tidsplan?

- Det er en gummi-udtalelse, for hvad er langt de fleste? Men der vil i hvert fald være en væsentlig gruppe, der ikke får deres vurdering i år, siger Thomas Hildebrandt.

DR Nyheder har konkret fået fat i interne dokumenter fra den såkaldte styregruppe i projektet om de nye ejendomsvurderinger.

I den gruppe sidder direktørerne for flere styrelser i skatteforvaltningen og flere af deres ledende medarbejdere. Desuden er departementet i Skatteministeriet - altså skatteminister Jeppe Bruus' medarbejdere - også til stede ved møder i styregruppen.

Styregruppens konkrete opgave er at være ansvarlig for projektet og overvåge og tage stilling til projektets fremdrift. Gruppen skal derfor også godkende, hvis en tidsplan ikke holder.

Rapporter fra gruppen viser, hvordan tidsplanen begynder at skride i maj. Eksempelvis bliver både udsendelsen af sommerhuse og lejligheder udskudt.

Ved mødet i juni er det for alvor gået i den forkerte retning, fortæller Jan Pries-Heje, der er professor i informatik ved Roskilde Universitet og har gennemgået de interne dokumenter.

Udsendelsen af sommerhuse bliver ved det møde udskudt en gang til og går fra 'grøn' til 'rød', hvilket vi sige, at tidsplanen ikke holder.

- Man kan dårligt forestille sig en styregrupperapportering, der skriger højere, at der er noget galt, siger Jan Pries-Heje.

Professor i forvaltningsret Hanne Marie Motzfeldt mener, at de interne dokumenter viser, at problemerne er så alvorlige, at skatteminister Jeppe Bruus (S) allerede i maj burde have taget affære.

- Regeringen bør ifølge min vurdering få fat i forligskredsen (partierne bag aftalen om de nye vurderinger, red.) og få orienteret om de massive problemer, projektet er løbet ind i, siger hun.

Den omtalte ejendomsvurdering, som er forsinket endnu engang, kaldes en 2020-vurdering og er skattevæsnets bedste bud på, hvad din bolig kunne sælges for 1. januar 2020.

Den danner endvidere grundlag for, hvad du skal betale i boligskat i årene 2021 til 2023.

Når den vurdering ligger klar, så kan landets boligejere risikere at få en ekstra skatteregning for de tre år, mens nogle også får penge tilbage, da de har betalt for meget i skat.

To grupper af boligejere må vente

Vi skal spole tiden tilbage til januar i år for at finde den seneste udskydelse af tidsplanen.

Dengang var det planen, at der skulle være sendt vurderinger ud til ejerne af cirka 1,3 millioner boliger ved udgangen af i år. Dermed skulle ejerne af omkring 375.000 såkaldt 'komplicerede ejendomme' som de eneste vente til første halvår 2024.

Det betød dermed også, at skattevæsnet selv vurderede, at de ville kunne nå at sende vurderinger ud for 200.000 sommerhuse og 275.000 ejerlejligheder i år.

Sådan har tidsplanen ændret sig på vurderingsportalen.dk:

Skattevæsnet officielle tidsplan på vurderingsportalen.dk som boligejere kunne se den 3. juni i år, og som hjemmesiden ser ud i dag. (Foto: © (Skærmbillede), Vurderingsstyrelsen / Foto: © (Skærmbillede), Vurderingsstyrelsen)

Dengang lød det dog, at planen var afhængig af 'fremdriften i it-udviklingen i ICE-programmet (ejendomsvurderingsprogrammet), der på nuværende tidspunkt er forbundet med risiko for forsinkelser'.

Den profeti har nu vist sig at være selvopfyldende. De interne dokumenter viser nemlig, at der er store problemer med it-systemet - ikke mindst med test - og det har konkret betydning for udsendelsen af ejendomsvurderingerne.

Bliver værre og værre

Det betyder ifølge tidsplanen, at særligt sommerhus-ejere og ejere af lejligheder må væbne sig med yderligere tålmodighed, viser de interne papirer.

Ifølge Thomas Hildebrandt fra Københavns Universitet 'ser det ud til', at langt størstedelen af dem først får deres ejendomsvurdering til næste år.

Jan Pries Heje fra Roskilde Universitet er endnu mere klar i spyttet. Alt tyder på, at problemerne vil fortsætte, og at tidsplanen vil skride igen. Direkte adspurgt om der vil blive udsendt vurderinger for ejerlejligheder og sommerhuse i år, svarer han:

- Det gør der ikke. Det tror jeg ikke. Alt tyder på, at det kun bliver værre og værre, siger han og fortsætter:

- Der er sikkert nogle, som den 31. december klokken 23:59 trykker på knappen og sender et par vurderinger ud. Så kan de sige, 'så har vi holdt, hvad vi lovede'. Men der er ikke noget i historien om det her projekt, der tyder på, at de nuværende planer holder.

Du kan læse mere om, hvad der har betydning for vurderingen af din bolig i denne story:

Minister afviser at stille op til et interview

DR Nyheder har bedt om et interview med skatteminister Jeppe Bruus og bedt ham svare konkret på, hvor meget viden han har haft om de nye forsinkelser, og hvor alvorligt han ser på dem.

Vi har desuden spurgt ham, om hvor længe han har haft kendskab til, at ejendomsvurderingerne endnu en gang bliver forsinket, og hvorfor offentligheden ikke har fået besked.

Desuden har vi spurgt ham ind til den konkrete kritik fra eksperterne.

Ministeren har dog ikke ønsket at stille op til et interview, men har i stedet sendt et skriftligt citat, hvor han siger, at han løbende orienterer både forligskredsen og Folketingets Skatteudvalg.

- Det vil jeg i sagens natur fortsat gøre, når der er et oplyst grundlag, som der ikke er på nuværende tidspunkt.

- Jeg kan derfor ikke kommentere på nogle dokumenter i et kæmpeprojekt, som jeg ikke har kendskab til, siger ministeren, som altså ikke konkret svarer på, om han vidste, at det milliarddyre ejendomsvurderingsprojekt er forsinket endnu engang.

Forsinkelserne kommer ikke til at have betydning for, at der i det nye år træder nye boligskatteregler i kraft, lyder det videre fra ministeren.

- Jeg har hele tiden sagt, at der er tale om et højrisiko-projekt, og at der vil være forskydninger undervejs. Vi er i fuld gang med at udsende nye vurderinger, og det ligger fast, at de nye boligskatteregler træder i kraft 1. januar 2024.

- Det sker på baggrund af de 1,7 millioner foreløbige vurderinger, som offentliggøres i løbet af september, siger Jeppe Bruus.

Med de foreløbige vurderinger refererer Jeppe Bruus til den vurdering, der skal danne grundlag for, hvad boligejerne skal betale i skat næste år.

Som navnet antyder er den dog kun foreløbig og er skattevæsnets bud på, hvad ejendommen var værd 1. januar 2022. Tidligst i 2025 får man sin endelige 2022-vurdering.

Herunder kan du læse om de to vurderinger, der enten skal ud i år eller næste år:

Der kan for eksempel ikke kan klages eller gøres indsigelse over den foreløbige vurdering, der kommer ud her i september. Så hvis data i systemerne om din bolig er forkert, så ender du med en forkert vurdering.

Derfor er de foreløbige vurderinger en særdeles ringe trøst for de boligejere, som ikke har fået deres ejendomsvurdering, mener professor Hanne Marie Motzfeldt.

- Vi laver de foreløbige vurderinger ud fra et datagrundlag, vi ved er fejlbehæftet. Jeg er fuldstændig måbende over for det her - jeg kan ikke forstå det, siger hun.