Her deler medarbejderne det arbejde, der er tilbage - arbejdsfordeling i stort comeback

Virksomheder undgår på den måde en total nedlukning og fastholder de ansatte i krisen.

På virksomheden Flexa i Hornsyld arbejder medarbejderne normalt to dage om ugen og er derefter tre dage på dagpenge. (Foto: TV-Avisen)

To dage på job. Tre dage på

dagpenge
.

Eller en uge på job. Og en uge på

dagpenge
.

Mens corona-udbruddet fortsat sender chokbølge efter chokbølge ind over dansk erhvervsliv, har et stigende antal virksomheder genopdaget en ordning, der næsten var gemt og glemt: Arbejdsfordelings-ordningen, der gør det muligt i en periode at nedsætte den aftalte arbejdstid for medarbejderne, uden at de berørte medarbejdere afskediges.

For en måned siden udnyttede kun en håndfuld danske virksomhed den mulighed. Men alene de tre seneste uger er 4.000

lønmodtagere
blevet omfattet af ordningen, viser en helt ny opgørelse fra Star, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

- Jeg forventer, at tallet stiger yderligere. Historisk har vi kunnet se, at det er en ordning, der kommer i funktion, når danske virksomheder og danske

lønmodtagere
har det svært, siger Erik Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Kina lukkede ned

En af de virksomheder, der har genopdaget ordningen, er børnemøbelproducenten Flexa i Hornsyld.

Virksomheden eksporterer 97 procent af sine varer til udlandet, og med Kina som næststørste marked blev virksomheden ramt af coronaudbruddet lang tid før mange andre danske virksomheder.

- I februar måtte vi lukke vores 100 forretninger i Kina. I dag har vi i alt mistet 60 procent af vores omsætning, siger Flexas administrerende direktør, Carsten Dan Madsen.

- Arbejdsfordeling betyder, at vi kan undgå at lukke helt ned, siger Carsten Dam Madsen, adm. direktør i børnemøbelproducenten Flexa. (Foto: TV-Avisen)

I sidste uge besluttede Flexa så at indføre arbejdsfordeling. Det betyder, at de 70 medarbejdere på hovedkontoret i Hornsyld arbejder to dage om ugen til normal løn og går på

dagpenge
tre dage om ugen. Også de ansatte på virksomhedens europæiske fabrikker har indgået tilsvarende lokale ordninger.

- Det her betyder, at vi kan undgå at lukke helt ned, og at vi kan holde alle afdelinger lidt åbne hele tiden. Det er meget vigtigt for os. Heldigvis bakker medarbejderne op og har udvist en utrolig forståelse, siger Carsten Dam Madsen.

Investerer i sin fremtid

Jonna Due Refsgaard, der er business controller I Flexa, er glad for løsningen, fordi alternativet havde været fyringer.

- Det betyder, at jeg får en del mindre udbetalt hver måned, men det vil jeg godt bidrage med for at kunne bevare arbejdspladsen, når de her 13 uger er overstået, siger Jonna Due Refsgaard.

Da ledelsen præsenterede arbejdsfordeling som en af flere mulige modeller, var der flere af hendes kolleger, der mente at det ville være svært at gå så meget ned i løn.

- Men det havde været værre, hvis de var blevet afskediget. Jeg synes, at det er dejligt, at jeg stadig er en del af virksomheden og føler, at jeg er med til at investere i min virksomhed og i min fremtid, siger Jonna Due Refsgaard.

For teamåndens skyld

I Aalborg har bilforhandleren N. O. Jensen valgt en lidt anden model. Her skiftes 40 medarbejdere til at arbejde en uge og derefter gå på

dagpenge
.

Også her var alternativet et større antal afskedigelser.

- Vi kiggede også på den

akutte
nødhjælp
i form af
løntilskud
, men valgte den her løsning for teamåndens skyld. Folk er naturligvis bekymrede for, om nogle skal fyres. På den måde kan en arbejdsfordeling være med til at skabe tryghed, og heldigvis valgte alle medarbejderne at bakke op om det, siger Christa Günther, direktør i N.O. Jensen.

Bilforhandleren, der også driver et større værksted, har hidtil kunnet fastholde 55-60 procent af omsætningen i marts, men forventer at det bliver sværere i april.

Men selv hvis omsætningen falder yderligere, giver det mening at holde forretningen åben.

- Uanset om man kun har lidt gang i butikken, er det vigtigt at holde hjulene i gang. Jeg tror, at det vil gøre det nemmere at komme op i tempo, når tingene bliver normale igen, siger Christa Günther.

Metal foretrækker lønkompensation

N.O. Jensen fik hjælp til at få ordningen igennem af Jobcenter Aalborg, der alene i denne uge har gennemført 30 omfordelingssager.

- Der er mange, der ikke kender ordningen, men det kan faktisk være med til at redde mange virksomheder at lade medarbejderne dele det arbejde, der er tilbage, siger Jesper Cetnie Rasmussen, leder af Jobhuset i Aalborg.

Også Dansk Metal har mærket, at interessen for arbejdsfordeling er steget markant.

- Det er fint, at man bruger de aftaler, der er til rådighed ude på virksomhederne, hvis alternativet er fyringer. Vi foretrækker dog klart, at man bruger lønkompensationsordningen, for der får vores medlemmer fuld løn, når de er hjemsendt, siger Thomas Søby, cheføkonom i Dansk Metal.

Dansk Arbejdsgiverforening foretrækker ikke den ene ordning frem for den anden. Her finder man det logisk, at over 4.000

lønmodtagere
på blot tre uger nu er kommet med i ordningen.

- Det giver rigtig god mening, i takt med at mange virksomheder har meget mindre at se til, siger underdirektør Erik Simonsen.

Under blandt andet finanskrisen voksede antallet af ansatte på arbejdsfordeling eksplosivt. I april 2009 var knapt 20.000 med i ordningen. Og selv om denne krise forventes at blive noget mere

kortvarig
, ser Dansk Arbejdsgiverforening stadig et stort behov.

- Nogle virksomheder har måske en enkelt afdeling, der er hårdt ramt af nedgangen, mens resten af virksomheden sådan set kører fornuftigt. I den situation kan virksomheden ikke opfylde de krav, der ligger i lønkompensationsordningen, men kan i stedet gøre brug af arbejdsfordeling, siger Erik Simonsen.