Historisk ja i fagbevægelsen: LO og FTF fusionerer

Paraplyorganisationerne for 1,5 millioner lønmodtagere fusionerer og danner ny slagkraftig hovedorganisation.

Danmarks tredjestørste fagforbund, FOA, med 180.000 medlemmer, heriblandt sosu-assistenter, pædagogmedhjælpere og portører, har sagt ja til en sammenlægning mellem LO og FTF. Her viser FOA-formand Dennis Kristensen sin stemmeseddel på Twitter. (© DR Nyheder)

400 delegerede fra hovedorgansationen LO og deres 233 kolleger i FTF har ved to samtidig afstemninger netop sagt ja til at fusionere.

Topfolkene i de knap 100 fagforbund, der er medlemmer af de to hovedorganisationer, har dermed sagt ja til at nedlægge LO og FTF - til fordel for en ny stor gigantorganisation.

Et ja til en ny hovedorganisation - navnet er endnu ukendt - har krævet to tredjedels flertal i begge organisationer, og det var ikke givet på forhånd, at det blev et ja i begge lejre.

- Historisk JA til fusion i fagbevægelsen. FTF og LO stemmer ja til at stifte fælles hovedorganisation. 1,5 millioner lønmodtagere får en ny stærk stemme i samfundet, lyder det fra Bente Sorgenfrey, formand for FTF på Twitter.

I LO har 389 delegerede stemt for, mens 11 har stemt imod. I FTF har man sagt til en sammenlægning med 71,4 procent for.

Bente Sorgenfrey har udsigt til at blive næstformand i den nye organisation, hvor LO med omkring en million lønmodtagere i ryggen er den største af de to hovedorganisationer.

Det betyder, at LO's formand Lizette Risgaard ifølge iagttagere vil blive formand for den nye gigantorganisation. På Twitter udtrykker hun også sin glæde over den nye fusion.

- Sådan! LO og FTFs delegerede har stemt ja til fusion. 1,5 mio lønmodtagere samles i DKs største og stærkeste faglige fællesskab. Stolt! Sammen skaber vi fremtidens fagbevægelse, skriver hun.

Historisk beslutning i fagbevægelsen

Resultatet af de to afstemninger i henholdsvis Radisson Blu H.C. Andersen Hotel og Odense Koncerthus er frugten af fem års arbejde i LO og FTF med at skabe opbakning til en ny organisation.

Ved at sammenlægge sekretariaterne i de to organisationer er det kongstanken, at lønmodtagernes faglige organisationer, hvoraf mange har mistet store medlemsskarer over en længere årrække, vil stå stærkere over for politikerne og i den offentlige debat.

En sammenlægning skaber desuden lettelse i de to organisationer, fordi det var ventet, at flere af de store fagforbund på sigt ville skifte side, hvis fusionen ikke blev til noget.

- Kæft, jeg er glad og lettet i dag! Det er SÅ godt for lønmodtagerne i DK, at vi danner en fælles hovedorganisation for 1,5 mill. lønmodtagere. 5 år lang og svær proces, men den store nyfødte er stærk og velskabt, skriver Bente Sorgenfrey i et tweet.

Hos Dansk Sygeplejeråd kvitterer formand Grete Christensen for resultatet, som sygeplejerskerne har bakket op om.

- Det er en god dag for de danske lønmodtagere. Vi taler nu med en stærkere stemme, og vi får flere muskler til at lave analyser og oplæg på de store samfundsdagsordner, skriver hun på Twitter.

Med fusionen lukker LO som selvstændig organisation efter 110 år. FTF nåede at få 65 år som hovedorganisation.

Den nye hovedorganisation vil blive dannet på en stiftende kongres i Odeon i Odense i eftermiddag.