Hjælpepakke på to milliarder kroner på vej til nødlidende SAS

SAS får en statslig garanti på to milliarder kroner. Den svenske og danske stat deler.

Søndag meldte SAS ud, at 90 procent - eller 10.000 - af de ansatte sendes hjem. (Foto: Jonathan Nackstrand © Scanpix)

Udbruddet af Covid-19 har på et øjeblik hevet brødet ud af munden på det delvist statsligt ejede flyselskab SAS.

For at undgå, at Nordens største flyselskab ender i en økonomisk ruin har den danske og svenske stat nu besluttet at stille garantier for i alt tre milliarder svenske kroner svarende til godt to milliarder danske kroner for SAS.

- SAS har stor betydning for både Skandinaviens og Danmarks tilgængelighed. Det vedrører i høj grad også arbejdspladser, virksomheder og hele økonomien generelt.

- Det er baggrunden for, at den danske og den svenske stat som de to største ejere i fællesskab har besluttet at støtte op om SAS ved i første omgang at stille garantier for i alt tre milliarder svenske kroner, siger finansminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse.

Den danske og svenske stat ejer tilsammen knap 30 procent af SAS. Finansministeren kalder sikkerhedsstillelsen "det første skridt" og understreger, at den danske stat er klar til at gøre "hvad end der er nødvendigt" for at sikre SAS' overlevelse.

- Der er tale om et første skridt, og den danske stat vil som en langsigtet og ansvarlig medejer af SAS følge udviklingen tæt og gøre, hvad end der er nødvendigt for, at SAS kommer gennem krisen og fortsat vil være operationel herefter, lyder det fra Nicolai Wammen.

Ved at stille en statsgaranti får SAS ikke et direkte statsligt tilskud, i stedet kautionerer staten - stiller sikkerhed - for et lån til SAS.

Halveret i værdi

På blot en måned er SAS' markedsværdi faldet med 40 procent.

Forsøget på at bremse coronavirussets udbredelse har den sidste uges tid ført til tomme lufthavne kloden rundt. Derfor meldte SAS søndag ud, at det nu går på vågeblus og sender 10.000 svarende til 90 procent af arbejdsstyrken hjem.

I Danmark sendes 4.000 ud af 4.200 medarbejdere hjem. Den statslige lønkompensationsordning skal dække en del af medarbejdernes løn.

SAS ligger i øjeblikket i forhandlinger med selskabets faggrupper om en tålelig løsning for medarbejdere og SAS.

Sådan hjælper staten arbejdsgivere og lønmodtagere

  • Kompensationsordning til sportsklubber, koncertarrangører, messer og andre, der har aflyst arrangementer over 1.000 deltagere.

  • Store virksomheder får udskudt deres skatte- og momsbetalinger: Regeringen forlænger betaling af a-skat og arbejdsmarkedsbidrag med fire måneder og moms med en måned.

  • Små og mellemstore virksomheder får lov at udskyde momsbetaling og betaling af b-skat.

  • Virsomheder får dækket 75 procent af en funktionærs løn og 90 procent af en ikke-funktionærs løn, hvis planen var fyring af 30 procent af medarbejderne eller flere end 50 ansatte.

  • Dog er 23.000 kroner den maksimale kompensation, staten betaler til funktionærlønnede, og 26.000 kroner til timelønnede om måneden.

  • Arbejdsgivere kan få refunderet sygedagpenge fra første dag, hvis medarbejdere er sygemeldt med Covid-19.

  • Den danske og svenske stat har stillet statsgaranti på to milliarder kroner til rådighed for SAS.