Hjælpepakke til danske virksomheder: Giver hjælpende hånd på 125 milliarder

Regeringen lancerer flere hjælpetiltag for danske virksomheder.

Mange danske virksomheder bliver berørt økonomisk af coronavirus. Luftfart- og rejsebranchen er nogle af de brancher, der er særligt hårdt ramt. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Mange danske virksomheder mærker lige nu konsekvenserne af coronavirus. Nogle kan ikke få produceret deres varer i Kina, andre oplever, at kunderne køber mindre, og koncertarrangører har ingen billetindtægter. Det går alt sammen ud over virksomhedernes økonomi.

Derfor har regeringen netop præsenteret en hjælpepakke for danske virksomheder. Den indeholder tre ting. Udskydelse af skatte- og momsbetalinger, kompensation til virksomheder, der har aflyst arrangementer med mere end 1.000 deltagere, og så nedsætter erhvervsministeren en task force.

- Vi iværksætter nu en række konkrete tiltag, der skal være med til at holde hånden under danske virksomheder og danske arbejdspladser. Der er ingen grund til at lægge skjul på, at corona allerede har haft konsekenser for dansk økonomi. Situationen er alvorlig, og vi ser allerede nu brancher og medarbejdere, som er hårdt ramt, siger finansminister Nicolai Wammen.

Her er hovedpunkterne i hjælpepakken.

Udskydelse af skatte- og momsbetalinger

Virksomheder får lov til at vente længere end normalt med at betale skat og moms til staten. (Foto: ERik Refner © Scanpix)

Virksomheder får udskudt deres skatte- og momsbetalinger for i alt 125 milliarder kroner.

- Vi ønsker at afbøde, at virksomheder kommer i likviditetsproblemer, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Regeringen forlænger betalinger af a-skat og arbejdsmarkedsbidrag med fire måneder. Det er i alt 90 milliarder kroner, der bliver stillet til rådighed for virksomhederne.

Afhængig af virksomhedens størrelse betaler virksomhederne normalt moms til staten en gang om måneden, hver tredje måned eller hvert halve år.

De største virksomheder får nu udskudt deres momsbetalinger med 30 dage.

- Det er det maksimale, vi kan gøre inden for EU-reglerne. Det er 35 milliarder kroner, som vi her stiller til rådighed for virksomhederne, siger Morten Bødskov.

Finansminister Nicolai Wammen kalder tiltaget for 'et de helt store værktøjer i værktøjskassen'.

- Det er et meget stort beløb, det er ikke noget, man gør med let hånd. Når vi gør det, er det, fordi det er nødvendigt, siger Wammen.

For små- og mellemstore virksomheder bliver det ikke lempet, fordi reglerne allerede er så lempelige, som det er muligt inden for EU-lovgivningen. Morten Bødskov understreger dog, at regeringen er ved at undersøge, om det er muligt på andre måder at lempe reglerne for de mindre virksomheder.

Tiltaget giver virksomhederne mulighed for at beholde flere penge, som de for eksempel kan bruge til at betale husleje, leverandører og medarbejdernes løn.

Kompensation

Sportsklubber, koncertarrangører og messer er nogle af dem, der kan få kompensation for at have aflyst arrangementer eller spillet kampe uden tilskuere. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

De mange virksomheder, der har aflyst arrangementer med mere end 1.000 deltagere på opfordring fra regeringen, mister mange penge i billetindtægter. De indtægter vil regeringen nu dække.

Med tiltaget opfylder regeringen et stort ønske fra erhvervslivet. Siden regeringen i sidste uge opfordrede til at aflyse arrangementer med mere end 1.000 deltagere, har erhvervslivet efterlyst kompensation.

Kompensationsordningen gælder de sportsklubber, koncertarrangører, messer eller andre, der har aflyst arrangementer. Der kan søges om kompensation til arrangementer med mere end 1.000 deltagere eller mindre arrangementer for særligt udsatte grupper.

- Vi vil afbøde de økonomiske konsekvenser ved at give en rimelig kompensation. Vi dækker ikke for alle afledte konsekvenser og heller ikke et forventet overskud, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Task force

Masser af aflyste fly og meget få nye bestillinger af rejser på grund af frygt for coronavirus har ramt rejsebranchen hårdt. (Foto: 50090 Johan Nilsson/TT © Scanpix)

Regeringen nedsætter en task force, som erhvervsminister Simon Kollerup står i spidsen for. Den skal udvikle målrettede støtteforslag til enkelte hårdt ramte brancher.

Det er særligt transport- og turisterhvervet, der er ramt.

- Regeringens og erhvervslivets coronaenhed skal drøfte målrettede tiltag, som kan hjælpe de virksomheder med pengeproblemer, siger Simon Kollerup.

Første møde mellem regeringen og erhvervslivet bliver allerede holdt i aften.

FacebookTwitter