Hjælpepakker åbner statskassen på vid gab: 'Frister svage sjæle'

Revisorer indtager essentiel rolle i kontrollen med udbetalinger for milliarder.

Revisorerne er udpeget som værn mellem statskassen og tusindvis af nødlidende virksomheder. Direktøren i FSR - danske revisorer, Charlotte Jepsen, forklarer, at revisorerne er klar til at påtage sig opgaven. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Milliarder og atter milliarder er afsat til at hjælpe virksomheder og lønmodtagere gennem corona-krisen.

Og i dag åbner den største hjælpepakke af dem alle, når tusindvis af virksomheder kan søge kompensation for deres faste udgifter, mens corona-pandemien raser.

Til det har Finansministeriet afsat hele 40 milliarder kroner. Det er historiens største hjælpepakke i direkte støtte til erhvervslivet.

Til at sikre kontrollen med milliardudbetalingerne er de danske revisorer tiltænkt en central rolle.

De skal nemlig levere den dokumentation, som udløser statsstøtte til virksomhederne under krisen.

- Med den gatekeeper-rolle er vi som branche blevet betroet en meget betydende samfundsopgave med at sikre kontrollen med de mange milliarder, som skal udbetales, siger Charlotte Jepsen, der er direktør for brancheforeningen FSR - Danske Revisorer.

Ordningen er nemlig strikket sådan sammen, at tilskuddet først kan udbetales, når virksomheden har en erklæring fra en revisor om, at tallene i ansøgningen er rigtige.

- Vi skal sikre, at pengene går til de rigtige, og undgå, at der spekuleres i ordningerne. Der ligger nu en meget omfattende opgave for revisorerne, som også indebærer et meget stort ansvar, siger Charlotte Jepsen.

Virksomheder, som har haft en omsætningsnedgang på mindst 40 procent, kan søge tilskuddet til faste udgifter. Det kan dreje sig om husleje, leasing-aftaler, afskrivninger, forsikringer, ejendomsskatter, renter og andet.

De brodne kar

Selv om der venter hårde straffe til dem, der snyder med hjælpepakkerne, så kan det næppe undgås, at kriminelle får dollartegn i øjnene, når de ser, at statskassen de seneste uger nærmest har vendt vrangen ud på sig selv.

I alt er der vedtaget hjælpepakker for 300 milliarder kroner. Det svarer til over 50.000 kroner per dansker.

Og i de hjælpepakker, hvor virksomhederne kan opnå direkte støtte, baseres udbetalingerne på en revisorerklæring. Lige nu er der vedtaget hjælpepakker med direkte støtte til erhvervslivet for over 66 milliarder kroner.

- Der er ingen tvivl om, at når statskassen bliver åbnet på vid gab, som det jo er tilfældet med de meget store hjælpepakker, så er der også en risiko for, at det frister svage sjæle, siger Charlotte Jepsen.

Fiktive fakturaer og momskarruseller

Blandt andet forbereder revisorerne sig på, at svindlere vil benytte fiktive fakturaer til at udnytte ordningen.

Tusindvis af butikker rundt om i landet holder lukket under coronakrisen. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

Et andet obs-punkt er karruseller, hvor de samme penge flyder rundt i et lukket kredsløb, så det ser ud, som om at selskaberne har krav på langt større beløb, end de er berettiget til at modtage.

- Det er en meget omfattende opgave, som revisorerne er blevet pålagt, og det er et stort ansvar, vi har påtaget os ved at underskrive revisorerklæringerne. Som forening gør vi, hvad vi kan for at klæde vores medlemmer på. Men de er indstillede på opgaven, og revisorerne er klar, siger Charlotte Jepsen.

Også i lønkompensationsordningen, hvor 75 procent af lønnen til en hjemsendt medarbejder dækkes af staten, forventer FSR - Danske Revisorer, at der vil være forsøg på svindel.

Det kan være med fiktive ansættelser og underliggende aftaler mellem arbejdsgivere og medarbejdere.

- Der er meget at holde øje med, for eksempel at arbejdsgiver og arbejdstager aftaler, at en medarbejder får sorte penge for at arbejde, mens arbejdsgiveren modtager lønkompensation, siger Charlotte Jepsen.

Hun nævner, at branchen har givet håndslag på, at de vil leve op til ansvaret.

- Vi har fra foreningen givet håndslag med Folketinget og regeringen på, at de her opgaver vil blive løst tilfredsstillende, omkostningseffektivt og med den højest mulige kvalitet, siger hun.

Travle revisorer

For at løfte lidt af åget fra revisorerne er kerneopgaven at gennemgå og påtegne årsregnskaber blevet skudt til efteråret.

Så selv om det i øjeblikket vælter ind med henvendelser fra trængte virksomheder, der desperat mangler penge i kassen, kan revisorerne godt følge med, lyder det fra Charlotte Jepsen:

- Der er udskudt frister for årsregnskaber og selvangivelser, og det har skabt noget luft, så revisorerne kan fokusere på den her vigtige opgave fra politisk hold med at sikre likviditet, så danske virksomheder kan komme sikkert over på den anden side af coronakrisen, siger Charlotte Jepsen.

- Vi har spurgt vores medlemmer, om de havde kapacitet til at løfte opgaverne, og det var altovervejende den melding, at de havde kapacitet, fortsætter hun.

Tre erhvervsdrivende fortæller om deres trængsler under coronakrisen.

For at sikre den bedst mulige kontrol med udbetalingerne fra hjælpepakkerne er revisorerne blevet forpligtet til at stille såkaldt 'høj grad af sikkerhed'.

Det betyder, at revisorerne skal gå ned i dokumentationen for at sikre, at tallene passer.

Men det betyder også, at opgaven bliver større, og at revisor-regningen bliver større for den i forvejen pressede virksomhedsejer.

- Når revisor giver høj grad af sikkerhed, skriver han eller hun under på, at det, virksomheden skriver i ansøgningen, er retvisende. Ud over at man gennemgår talgrundlaget, så går man også ind og laver stikprøver og kontrollerer for eksempel huslejekontrakter og ejendomsskattebilletter, siger Charlotte Jepsen.

- Det er en mere omfattende opgave, når revisor skal underskrive en erklæring med høj grad af sikkerhed. Og det betyder også, at arbejdet er mere omfangsrigt. Men i sidste ende er det en politisk afvejning, man har foretaget, siger Charlotte Jepsen.

De (foreløbig) 21 hjælpepakker

 • Tilskud:

 • Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere: 10 mia. kr.

 • Midlertidig kompensation for virksomhedernes faste udgifter: 40 mia. kr.

 • Dagpenge og sygedagpenge: 0,2 mia. kr.

 • Midlertidig lønkompensationsordning: 4,6 mia. kr.

 • Sygedagpengerefusion til arbejdsgivere: 1,7 mia. kr.

 • Varslingspulje og afbureaukratisering af regler vedr. arbejdsfordeling: 0,1 mia. kr

 • Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer i marts som følge af Covid-19: 0,7 mia. kr.

 • Kompensationsordning for medievirksomheder: 0,2 mia. kr.

 • Økonomisk hjælpepakke til efterskoler mv.: 0,5 mia. kr.

 • Midlertidig kompensationsordning for højskoler mv.: 0,1 mia. kr.

 • Kompensation til arrangørers udgifter til landsindsamlinger: <0,1 mia. kr.

 • Ophævelse af den kommunale anlægsramme i 2020: 2,51 mia. kr.

 • Varslingspulje og afbureaukratisering af regler vedr. arbejdsfordeling: <0,1 mia. kr.

 • Garantier mv:

 • Garantiordninger for SMV’er og større virksomheder (lånebeløb): 60,73 mia. kr.

 • Rejsegarantifonden: 1,54 mia. kr.

 • EKF (likviditetskaution): 1,3 mia. kr.

 • EKF - garantiordning til større eksportvirksomheder og deres større underleverandører (lånebeløb) : 7,3 mia. kr.

 • Garantier til SAS fra den danske stat: 1 mia. kr.

 • Øvrig likviditet og finansieringsmuligheder

 • Øgede lånemuligheder for elever og studerende: 1,56 mia. kr.

 • Forlængelse af betalingsfrister for moms og a-skat mv.: 165 mia. kr.

 • Mulighed for at udsætte betaling af 2. rate dækningsafgift til 2021: 1,1 mia. kr.

 • I alt: 300 mia. kr.

 • Kilde: Finansministeriet.