Hjemsendte offentligt ansatte skal tvinges til at holde fri

Offentligt ansatte skal holde fri op til fem dage under coronahjemsendelsen.

Parterne på det offentlige arbejdsmarked har indgået aftaler om de offentligt ansattes rettigheder og vilkår i hjemsendelsesperioden, fortæller skatteminister Morten Bødskov (S)

Offentligt ansatte, der ikke arbejder lige nu, skal bruge op til fem fridage i hjemsendelsesperioden inden 14. april.

Det fortæller skatteminister Morten Bødskov (S) på et pressemøde om aftalen, der er forhandlet på plads med parterne på det offentlige arbejdsmarked.

- De aftaler, vi i dag præsenterer, er et flot håndslag og et vigtigt bidrag til, at Danmark kommer bedre igennem krisen, siger ministeren.

Aftalen kommer, efter at det mandag blev besluttet, at store dele af det offentlige arbejdsmarked fortsat skal være hjemsendt til 14. april på grund af coronakrisen.

I første omgang var de offentligt ansatte blevet sendt hjem fra 13. marts og to uger frem med løn. Derfor er det i perioden mellem 28. marts og 13. april, at de ansattes fridage skal placeres.

Her er hovedpunkterne

  • Ansatte, der ikke varetager arbejdsopgaver frem til 13. april, skal afvikle op til fem dages ferie. Det er et krav. Hvis de ikke har nogen ferie eller afspadsering tilbage, så bliver de ikke tvunget til at holde fri uden løn, som man ser flere steder på det private arbejdsmarked.

  • Der kan anvendes feriedage, særlige feriedage, afspadsering og andet. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen.

  • Perioden aftales mellem medarbejderen og arbejdsgiver.

  • Der opfordres til, at man lokalt overvejer at placere perioden med tre dage 6.-8. april og to dage sammenhængende i uge 14 eller 16.

  • Dage afholdt fra 13. marts til og med 27. marts medregnes ved opgørelsen af de op til fem dages ferie.

  • Afvikling af ferie kan pålægges med dags varsel. Men der opfordres til at beslutte det tidligst muligt.

  • Aftalen bortfalder 14. april. Feriedage, der er aftalt efter den dato og til og med 30. april, kan fremrykkes efter dialog med den ansatte. Hvis det medfører udgifter for medarbejderen, betaler arbejdsgiveren.

  • Regeringen har allerede forhandlet en trepartsaftale på plads om blandt andet lønkompensation, som gælder privatansatte. Kilde: Aftale om ansættelsesmæssige forhold for offentligt ansatte.

Statsministeren varslede ny aftale

Det var ventet, at der ville lande en aftale om hjemsendte ansatte på det offentlige arbejdsmarked.

Statsminister Mette Frederiksen (S) luftede nemlig allerede mandag muligheden for, at der var noget på vej, da hun løftede sløret for, at nedlukningen af store dele af Danmark fortsætter til minimum efter påske.

- Når vi nu laver en forlængelse af indsatsen frem til 2. påskedag, synes vi, det ville være naturligt at kigge på den rigtig gode aftale, der er på det private arbejdsmarked, hvor lønmodtagere også bidrager med eksempelvis at afholde ferie i en periode, hvor de ikke kan komme til at få lov til at passe deres arbejde.

- Det vil vi også søge på det offentlige arbejdsmarked. Vi er gået i dialog med de faglige organisationer for at finde en løsning, sagde Mette Frederiksen, der slog fast, at det ikke ville gælde offentligt ansatte, som arbejder hjemmefra i denne periode.