HK-ansatte vedtager lønforsikring mod ledighed

Fagforeningen HK/Kommunal vil give 45.000 medlemmer en lønforsikring, som giver flere penge ved ledighed.

Ved arbejdsløshed for HK'erne nu omkring 4000 kroner om måneden oven i dagpengene.

HK-ansatte i kommuner og regioner kan se frem til et økonomisk rygstød, hvis de skulle blive afskediget. Fagforeningen HK/Kommunal har på sin kongres tirsdag nemlig besluttet som den første fagforening i landet at give alle 45.000 medlemmer en lønforsikring.

Den betyder, at HK'erne ved ledighed får hævet deres indkomst fra i gennemsnit 60 procent af den hidtidige løn til cirka 80 procent. Det svarer til, at en arbejdsløs HK'er med en gennemsnitsindtægt vil få cirka 4000 kroner mere om måneden, oplyser HK.

Forslaget om en lønforsikring vil ifølge formand for HK/Kommunal Bodil Otto give medlemmerne et unikt produkt, der kan øge trygheden ved arbejdsløshed.

- En lønforsikring vil i højere grad end det er tilfældet i dag sikre medlemmernes hele forsørgelsesgrundlag. Den ledige vil få bedre muligheder for at kunne koncentrere sig om at finde andet job og for at reorganisere familiens økonomi, siger Bodil Otto.

Ordningen omfatter alle de indtil videre 45.000 HK 'ere, der er medlemmer af både HK/Kommunal og HK 's A-kasse. Den kan gennemføres for et ekstra kontingent på 30-35 kroner pr. medlem pr. måned.