Højesteret frifinder SAS i sag om kompensation efter flyforsinkelse

En gruppe gymnasieelever har ikke ret til erstatning efter flyforsinkelse, siger Højesteret.

Hvis flyet er forsinket eller aflyst, har du som passager ofte ret til en form for kompensation. (Foto: Sarah Christine Nørgaard © Scanpix)

En flok tidligere gymnasieelever skal ikke have erstatning fra SAS efter en flyforsinkelse på tre timer og 43 minutter.

Det har Højesteret netop afgjort i en principiel afgørelse.

Sagen startede tilbage i 2013, hvor gymnasieklassen fra Gribskov på 22 elever og to lærere skulle på tur til Washington D.C. i USA.

Flyet var forsinket i mere end tre timer, og det fik klassen til at rette henvendelse til det private firma, Flyforsinkelse.dk, der tjener penge på at klage over forsinkede og aflyste fly på vegne af flyrejsende.

På vegne af eleverne krævede selskabet, at SAS skulle udbetale en erstatning på i alt 107.000 kroner til de 22 elever og to lærere. Det afviste flyselskabet med henvisning til, at forsinkelsen skyldtes dårligt vejr dagen i forvejen, hvilket betød, at flyet blev forsinket på vej til Danmark, hvor eleverne ventede.

Dårligt vejr anses normalt anses som en "ekstraordinær omstændighed', der ikke giver ret til kompensation.

Det private firma tog sagen videre til domstolene. SAS har anket både byretten og landsrettens afgørelser, der faldt ud til elevernes fordel.

Landsretten slog i 2016 fast, at SAS skulle betale erstatning til eleverne efter EU's regler om passagerrettigheder, fordi det ifølge landsretten ikke kunne bevises, at det var dårligt vejr, der var skyld i forsinkelsen.

Den dom omgør Højesteret i dag.

Højesteret finder, at det var usædvanlige omstændigheder, der førte til, at flyafgangen fra København til Washington blev forsinket, og at flyselskabet ikke kunne have gjort mere for at undgå forsinkelsen.

Rettigheder når flyet er aflyst eller forsinket

  • Hvis dit fly er forsinket eller aflyst, har du ret til erstatning, alt efter forsinkelsens varighed og rejsens længde.

  • Hvis du ankommer tre timer senere end planlagt, har du ret til kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder.

  • Usædvanlige omstændigheder kan være ugunstige vejrforhold.

  • Et flyselskab har ikke pligt til at udbetale kompensation, hvis det kan bevise, at aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået.

  • Hvis du vil klage over forsinkelser og aflysninger, er det Trafikstyrelsen, du skal gå til.

  • Læs mere om dine EU-rettigheder her

Facebook
Twitter