Højesteret: Stort advokatfirma skal betale 400 millioner kroner til Danmark i udbyttesagen

Retssagen handler om rådgivning til tysk svindelbank i udbyttesagen.

I dag har Højesteret fældet sin dom i udbyttesagen, hvor Bech-Bruun har siddet på anklagebænken.

Opdateret klokken 13.24 med en kommentar fra Bech-Bruun.

Det spektakulære retsopgør mellem det store danske advokatfirma Bech-Bruun og de danske skattemyndigheder er nu endelig afgjort.

Landets højeste domstol, Højesteret, har netop afgjort, at Bech-Bruun skal betale 400 millioner kroner i erstatningssagen.

Det skriver domstolen på sin hjemmeside. Dommen går hermed i mod landsretten som pure frifandt Bech-Bruun.

- Bech-Bruun var erstatningsansvarlig med et beløb på 400 mio. kr. for Skatteforvaltningens tab som følge af uberettigede refusioner af udbytteskat, skriver Højesteret.

Oven i de 400 millioner kroner kommer der et større millionbeløb i renter, hvorfor erstatningen bliver væsentligt højere. Renterne løber på fra 8. juni 2020, hvor sagen blev anlagt.

Beløbet er dog noget lavere, end hvad Skatteforvaltningen havde krævet i sin tid.

Det endelig punktum er dermed sat mere end tre år, efter at de danske skattemyndigheder stævnede Bech-Bruun for lige over 700 millioner kroner. Med løbende renter har det beløb for længst rundet en milliard kroner.

Sagen er en udløber af udbytteskandalen, der har kostet den danske statskasse 12,7 milliarder kroner.

Bech-Bruun skulle ifølge de danske myndigheder betale den tårnhøje milliarderstatning, fordi de rådgav den tyske bank North Channel Bank i 2014 og 2015.

Konkret lavede Bech-Bruun en legal opinion (en juridisk rådgivning) på i alt 14 sider til den tyske bank.

I notatet vurderede Bech-Bruun, at den tyske bank ikke risikerede erstatningsansvar over for danske myndigheder, hvis banken agerede depotbank for en serie handler med danske aktier.

Ligeledes lød det fra Bech-Bruun, at banken ikke risikerede strafansvar.

Selvsamme tyske bank har sidenhen erkendt sig skyldig i medvirken til at have svindlet den danske stat for 1,1 milliarder kroner i refusion af udbytteskat.

Advokatfirmaet har til gengæld igennem hele sagen nægtet at være erstatningsansvarlige og at have begået noget forkert.

Det er ligeledes Bech-Bruuns påstand, at skattemyndighederne også havde skyld i, at statskassen blev svindlet, da der flere gange lød interne alarmklokker i Skatteministeriet gennem de tre år - 2012 til 2015 - hvor den formodede svindel stod på.

Men Højesteret har affærdiget Bech-Bruuns argumenter og hermed fundet frem til, at advokatfirmaet skal betale den høje erstatning.

- Højesteret udtalte, at advokat A fra Bech-Bruun efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder under sin rådgivning af North Channel Bank måtte indse, at der var en nærliggende risiko for, at banken sammen med andre var involveret i at udarbejde en model for uberettiget refusion af udbytteskat, skriver Højesteret.

Bech-Bruun ønsker ikke at stille op til interview, men skriver i en pressemeddelse, at advokatfirmaet 'er meget overraskede'.

- Vi synes, at det er en meget hård dom, selvom Højesteret har nedsat erstatningen som følge af, at banken begik bedrageri ved brug af fiktive aktier og udbytter.”

- Bech-Bruun tager Højesterets dom til efterretning. Bech-Bruun er fuldt forsikringsdækket for erstatningsbeløbet, siger ledende partner Steen Rode.

DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Skattestyrelsen.

Herunder kan du blive klogere på, hvad udbytteskat er, og hvad der menes, når man taler om refusion af udbytteskat.

Manglende tyskkundskaber

DR Nyheder fulgte sagen i Østre Landsret, hvor særligt en advokats tyskkundskaber spillede en hovedrolle.

Det var nemlig skattespecialisten Arne Riis, der rådgav den tyske bank North Channel Bank tilbage i 2014 og lavede den 14 sider lange juridiske vurdering, og derfor blev han også omtalt som sagens kronvidne af dommeren.

Men det var faktisk ikke Arne Riis' faglige viden, som parternes advokater borede i under retssagen.

I stedet var det hans evner - eller nærmere manglen på samme - i det tyske sprog.

De danske skattemyndigheders advokat, Kammeradvokaten, spurgte nemlig ind til en syv sider lang beskrivelse, Arne Riis havde modtaget fra North Channel Bank.

En beskrivelse, der ifølge Kammeradvokaten var lavet til, at tre forskellige parter skulle handle med hinanden i et lukket kredsløb, og ’der indgik altså hverken nogen penge eller nogen aktier i strukturen’, som det lød i processkriftet forud for retssagen fra statens advokat.

Med andre ord: En beskrivelse, der lugtede langt væk af svindel, og som dannede grobund for milliardsvindlen mod Danmark, påstod Kammeradvokaten.

'Jeg forstod det ikke'

Problemet for Arne Riis var dog, at beskrivelsen var på tysk, og at han derfor ikke forstod den, forklarede han i retten.

- Jeg har set på det et par gange, for at se om det gav mening. Jeg er helt sikker på, at det er et dokument, jeg ikke har forstået, sagde skattespecialisten, der i stedet fik tilsendt et kort referat af handlerne, hvor der ikke var en uddybende forklaring på, hvordan handlerne skulle finde sted og mellem hvem.

Det var det referat, han endte med at bygge sin rådgivning af North Channel Bank på.

Den forklaring lagde Østre Landsret hovedparten af sin vægt på, da retten afsagde sin dom i april sidste år.

Arne Riis handlede ikke 'culpøst' - altså handlede han ikke på en måde, der gjorde, at Bech-Bruun var erstatningsansvarlige.

- Landsretten tager derfor Bech-Bruun I/S’ principale påstand om frifindelse til følge, lød dommen efter i alt 18 retsdage.

En pure frifindelse, som skattemyndighederne valgte at anke til Højesteret.

Og her nåedet Højesteret altså frem til, at Arne Riis burde have vidst, at der var tale et setup, der uberettiget skulle bruges til at hive refusion af udbytteskat op af statskassen.

- Han havde derfor på uforsvarlig måde tilsidesat skattemyndighedernes interesser ved at rådgive banken som sket under sagen. Højesteret fandt således, at advokat A havde handlet ansvarspådragende over for Skatteforvaltningen, lyder det i dommen.

Bech-Bruun har en forsikring, der betyder, at partnerne i advokatfirmaet ikke hæfter for det store millionbeløb.