Højesteretsdommer: Skat stod bag ulovligheder

Fire medarbejdere i Skat står til alvorlige sanktioner, efter at tjenstlige forhør afslører flere forseelser og ulovligheder i Skats behandling af store skattesager.

Fire medarbejdere står foran alvorlige sanktioner efter tjenestemandssager har fundet, at de fire bl.a. stod bag ulovligheder i deres behandling af skattesager. (© DR Nyheder)

Skats hårdhændede håndtering af en række skattesager får nu alvorlige konsekvenser for fire medarbejdere. Det erfarer DR Nyheder.

Skat er i øjeblikket ved at orientere de involverede og deres kolleger, og ifølge DR Nyheders oplysninger vil to medarbejdere blive overflyttet til andre stillinger i Skat efter at de har fået tjenestelige advarsler, da direktør Jesper Rønnow ikke ønsker, at de fremover skal have direkte kundekontakt.

Endnu en kollega har fået en advarsel, mens en fjerde er blevet tildelt en irettesættelse.

To andre ansatte slipper helt for sanktioner efter, at de seks ansatte siden sidste år i august har været underlagt såkaldt tjenstlige forhør.

Kendis-skattesager førte til tjenestemandssager

De tjenstlige forhør blev indledt, efter at direktør i Skat Jesper Rønnow havde afleveret en redegørelse til den daværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF) om retssikkerheden i Skats håndtering af kontrolsager og konkret i en række sager, der havde været omtalt i pressen.

Det var bl.a. skattesagen mod Jesper "Kasi" Nielsen, der har ført til de alvorlige sanktioner mod fire ansatte i Skat (Foto: DR Sporten © DR Sporten)

En af de mere omtalte sager var sagen mod Jesper 'Kasi' Nielsen, der klagede over de metoder, som Skats ansatte brugte mod ham i deres undersøgelser.

Efterfølgende bad Jesper Rønnow Kammeradvokaten om at afdække, om der var grundlag for at iværksætte disciplinære sanktioner overfor ansatte, der har været involveret i de kritiserede sagsforløb.

Det betød, at han den 14. august 2013 kunne meddele, at:

- Tjenestemands-forhørerne skal afdække fuldstændig, om der er grundlag for eventuelle disciplinære sanktioner.

Ved samme lejlighed vurderede han desuden, at sagerne ville være afsluttet inden udgangen af første kvartal 2014. Alligevel kommer afgørelsen på tjenestemandssagerne først i dag - et halvt år senere end forventet.

Højesteretsdommer: Skat stod bag ulovligheder

Forhørene er først nu afsluttet, og forhørslederen, tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen, har afleveret sin redegørelse og indstilling i sagen.

Poul Sørensen konkluderer, at der er sket flere tjenstlige forseelser og at den ene af forseelserne angår en forvaltningsmæssig ulovlig disposition.

Han mener desuden, at fire af de seks ansatte skal tildeles disciplinære sanktioner og indstiller som nævnt til, at det skal ske i form af tre advarsler og en irettesættelse.

Skat brugte "bøllemetoder"

Det var blandt andet sagen om fotomodellen Camilla Vest og sagen om finansmanden Jesper "Kasi" Nielsen, som Skat har fået kritik for. I begge sager blev deres sagsbehandling bl.a. betegnet som "bøllemetoder" af De Konservative.

I sagen mod Jesper "Kasi" Nielsen forsøgte Skat ifølge dagbladet B.T. at presse og true erhvervsmanden gennem et halvt år til frivilligt at acceptere et stort, men juridisk tvivlsomt skattesmæk til firmaet Kasi ApS. Til gengæld ville Skat undlade at forfølge Jesper "Kasi" Nielsens familie med personlige skattesager.

I sagen mod Camilla Vest blev topmodellen og hendes økonomi-uddannede mand frifundet i en skattesag ved Østre Landsret. Sagen drejede sig, om hvorvidt parret reelt boede i Danmark, og derfor var skattepligtige.

De to kendis-sager har allerede fået konsekvenser for flere af Skats ansatte, da Skat selv valgte at nedlægge sin særlige afdeling for Økonomisk Kriminalitet efter daværende skatteminister Holger K. Nielsen udbad sig en redegørelse for forløbet.

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:523b0a4ba11f9d0d2091beb0

FacebookTwitter