Hospitaler bliver lammet under lockout: Disse afdelinger går fri

Danske Regioner har sat navne på de afdelinger, der undgår at blive ramt af en truende storkonflikt.

Livsvigtig behandling vil blive udført som normalt. Men planlagte behandlinger og undersøgelser, der ikke er akutte, vil blive udskudt til efter en konflikt. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Landets hospitaler vil langt fra kunne fungere normalt, hvis læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og portører ender med at blive ramt af strejke og lockout.

Det oplyser Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), der nu har sendt lister til de faglige organisationer med konkrete oplysninger om, hvor 80.000 regionsansatte på hospitaler, sygehuse og regionsgårde vil blive berørt af en storkonflikt.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at de funktioner, vi har udtaget til lockout, i forvejen er nogle af dem, der er lammet af strejkevarsler. Dermed rammer vi ikke flere patienter end dem, der i forvejen er ramt af varslerne, siger Anders Kühnau, formand for RLTN.

Akut og livsvigtig behandling friholdes

Psykiatrien, abortsamrådssekretariaterne, akutlægebilerne og udgående palliative teams er ikke omfattet af mulig lockout og vil derfor fungere som normalt.

Livsvigtige operationer og andet akut - som fødsler og kræftbehandling - vil også fungere som det plejer.

- Akutte patienter, herunder kræftpatienter, bliver ikke berørt af en konflikt. Her vil man vurdere, at det er vigtigt, at de får en udredning. Ikke mindst, fordi der er tale om alvorlige lidelser, hvor tid er afgørende, siger Anders Kühnau.

Patienter med akutte og livstruende lidelser vil blive omfattet af et nødberedskab, som Danske Regioner skal aftale nærmere med de faglige organisationer

Her bliver der lavet en såkaldt rammeaftale på tværs af landet, som regionerne kan bruge til at bemande nødberedskabet på sygehusene.

Flere essentielle funktioner bliver ramt

Ifølge RTLN, som er regionernes forhandlingsorganisation i de igangværende overenskomstforhandlinger, vil der mangle flere essentielle funktioner i sundhedsvæsenet i tilfælde af en strejke.

- Der vil mangle anæstesilæger til at lægge bedøvelse, portører til at transportere patienterne, læger til at betjene røntgenudstyr og sygeplejersker til en række opgaver, mens steril- og vaskecentraler ikke vil kunne levere det nødvendige udstyr, oplyser RTLN.

Samtidig har forhandlingsorganisationen udsendt en liste med de afdelinger i sundhedsvæsenet, der ikke bliver berørt af henholdsvis lockout- og blokadevarsel på det regionale område.

Rammer planlagte kontroller og behandling

Patienterne vil opleve, at planlagt behandling, der ikke er livstruende og akut, bliver udskudt til efter den mulige konflikt er slut.

- Alle de kontroller og behandlinger, hospitalerne burde udføre i en periode med strejke, forsvinder jo ikke op i den blå luft. De skal udføres senere, siger Anders Kühnau.

Lockouten kan træde i kraft den 10. april ved døgnets begyndelse.

I alt 440.000 offentligt ansatte ventes at blive forhindret i at arbejde under en lockout.

I øjeblikket forsøger Forligsinstitutionen på at få arbejdsmarkedets parter inden for stat, kommuner og regioner til at blive enige om overenskomster for de næste tre år.