- Husejere bør få erstatning for mobilmaster

Der er gode chancer for, at man som husejer kan få erstatning for værdiforringelse af boligen, hvis der kommer en mobilmast i baghaven. Det påpeger en advokat.

Der er gode chancer for, at man som husejer kan få erstatningfor værdiforringelse af boligen, hvis der kommer en mobilmast ibaghaven.

Alene debatten om skadeligheden af senderen kan være afgørende.Det påpeger advokatfuldmægtig Mikkel Kjeldsen, advokatfirmaetPhilip & Partnere.

En højesteretsdom fra 1996 afgjorde det samme forhøjspændingsledninger. Derfor er der god udsigt til erstatning iforbindelse med opsætning af mobilmaster, mener eksperten.

Teleindustriens brancheforening afviser, at senderne kan væreskadelige og henviser til, at både WHO og Sundhedsstyrelsenfrikender sendemasterne. I øvrigt vil det blive nærmest umuligt atløfte bevisbyrden i en eventuel erstatningssag, sigerbrancheforeningen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter