Hvad er skyggebanker?

Det er svært at lovgive om noget, man ikke helt ved, hvad er.

Engang gik man bare i banken eller til et realkreditinstitut, når man skulle låne penge. Men markedet for andre former for långivere har de seneste år været i kraftig vækst.

Ifølge den internationale organisation Financial Stability Board, der forsøger at koordinere og overvåge udviklingen i finanssektoren på globalt plan, håndterede de såkaldte "skyggebanker" i 2010 46 trillioner euro mod 21 trillioner i 2002.

Kreditformidling

EU definerer skyggebankvirksomhed som et system for kreditformidling, der involverer aktører og handlinger, der befinder sig uden for det almindelige banksystem og derfor ikke er reguleret på samme måde som bankerne.

Som eksempler på virksomheder og aktiviteter i den parallelle banksektor nævnes:

- De såkaldte "money market funds" og andre typer investeringsfonde eller produkter, der har karakter af indlån.

- Investeringsfonde, der yder lån eller er lånefinansierede, Exchange Traded Funds (EFT) og hedgefonde.

- Finansieringsselskaber eller børsmæglerfirmaer, der tilbyder lån eller lånegarantier eller udfører likviditets- og/eller løbetidstransformationer uden at være reguleret på samme måde som banker.

- Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der udbyder eller garanterer låneprodukter

- Transaktioner i form af securitisation og værdipapirudlån og genkøbsaftaler (repo).

Listen her skal ikke ses som udtømmende for skyggebanksektoren, der også er karakteriseret ved at være kreativ og i hastig udvikling.

Kilde: EU-Kommissionen

/ritzau/

Facebook
Twitter