Hvem bør ikke tage afdragsfrie lån

Bagsiden af de afdragsfrie lån er, at gælden ikke skal betales tilbage lige med de samme, men kun renter (og bidrag). Det betyder, at boligejeren kan blive ved med at være lige fattig, idet der ikke spares løbende op i boligen.

Afdragsfrielån er ikke for folk med usikreægteskaber.

Bagsiden af de afdragsfrie lån er, at gælden ikke skal betalestilbage lige med de samme, men kun renter (og bidrag). Det betyder,at boligejeren kan blive ved med at være lige fattig, idet der ikkespares løbende op i boligen.

Boligejere, der har det dårligt med ikke at afvikle deres gæld,og i øvrigt har råd til at afdrage normalt, kan selvfølgelig holdesig væk. Men der vil også være boligejere, som vil være fristet afde nye afdragsfrie lån ud fra forbrugsmæssige ønsker, som børgenoverveje effekten på formuen og den løbende økonomi.

Usikker boligsituation

Boligejere, der bor i hus eller lejlighed, som de ikke forventer atblive boende i så mange år endnu, bør ikke tage disse lån.

Dels er der omkostninger ved at omlægge, dels kan boligprisernefalde frem til tidspunktet for salg, og det kan betyde enten tabeller et stærkt reduceret provenue.

Usikker job og familiesituation

Hvis der er usikkerhed om jobbet, bør boligeren nok undlade atoptage et afdragsfrit lån. Måske er der overhængende risiko forarbejdsløshed, hvor der skal større grad af bevidst planlægningtil.

Eller det kan være, at boligejeren måske skal flytte for entenat beholde jobbet eller for at tage næste skridt op adkarrierestigen.

Skilsmisse

Hvis den romantiske fremtiden er for uklar til, at et man kanplanlægge fornuftigt og med tilpas fleksibilitet, bør man vente.Desuden bør man være realistisk med hensyn til stabiliteten i ensægteskab/forhold.

Hvis ægteskabet/parforholdet knager og en skilsmisse lurerfaretruende i horisonten, bør man nok vente, til der er enafklaring. Det er surt at skulle skilles med alt for megen gæld,fordi friværdien i boligen er er spist op.

Ikke brug for lettelsen

Det koster cirka 10.000 kroner at omlægge et lån på halvandenmillion kroner til et afdragsfrit lån. Så hvis der i virkelighedenikke er brug for de ekstra penge, så kan man trygt fortsætteopsparingen i boligen til det tidspunkt, hvor man synes, det ernok.

Det er vigtigt at være bevidst om, at realkreditlån er debilligste lån, man kan have. Derfor er det fornuftigt at stoppeafviklingen af disse lån til fordel for enten optagelse af nye lån,når restgælden er nedbragt til et fornuftigt leje.

Alternativt kan man overveje om, man skal optage lånet for atøge opsparingen til pensionen. Kontakt eventuelt pengeinstitutteteller pensionsselskabet for at få lavet nogle beregninger over denfremtidige situation.

Dårlig økonomi

Det lyder paradoksalt, at folk, der har en dårlig økonomi, ikke børtage lånene, da de jo netop vil kunne forbedre økonomien vialånene.

Men pointen er, at der bør være andre metoder til at få ryddetop i økonomien via sammenlægning af lån, besparelser og anden hjælpfra banken.

Har man allerede fået skabt en dårlig økonomi, så forhindrer deafdragsfrielån, at økonomien kan bedres på langt sigt gennem denopsparing, der sker ved tilbagebetaling. Desuden er det ikkesandsynligt, at kreditforeningen vil bevilge lånet, hvis økonomiener for stram.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk