Hvem er de gule fagforeninger?

Der er traditionelle og "gule" fagforeninger. Her kan du se, hvad der er hvad.

* De gule fagforeninger er Det Faglige Hus, Krifa, FRIE Funktionærer samt Jobtryghed.

* Krifa er fra 1899, hvorimod de andre fagforeninger er af nyere dato.

* De gule fagforeninger har stort set ingen overenskomster og frasiger sig retten til at strejke.

* Kontingenterne i de gule fagforeninger er væsentligt lavere end i de traditionelle fagforeninger.

* Fra 2011 indførte den borgerlige VK-regering et fradragsloft for medlemskab af en fagforening 3000 kroner. Det gjorde det mere økonomisk fordelagtigt at være medlem af de billigere gule fagforeninger.

* I modsætning til de traditionelle fagforeninger deler de gule sig ikke op efter fag, men er samlet under én organisation.

* I modsætning til de gule fagforeninger, er de traditionelle delt op i fire hovedorganisationer LO (Landsorganisationen i Danmark), Ledernes Hovedorganisation, AC (Akademikernes Centralorganisation) og FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd).

* 3F, FOA, HK og Dansk Metal er nogle af fagforeningerne i LO-familien.

* I FTF finder man blandt andet Bupl, Dansk Sygeplejeråd, Politiforbundet og Prosa.

* AC har blandt andet Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Praktiserende Lægers Organisation under sig.

* Lederne har medlemmer, der leder, betroet medarbejder eller kommende leder.

Kilde: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Faos, Københavns Universitet med flere.

/ritzau/