Hver dansker skylder 136.800 kroner

Danmarks gæld er på et år vokset med, hvad der svarer til 11.791 kroner for hver eneste dansker.

Trods en gæld på i alt 761 milliarder kroner, er Danmark fortsat duksen i EU. (Foto: © Katrine Nielsen Jensen, DR)

Hvis danskerne i en skulle betale Danmarks gæld, skulle hver eneste af os - fra spæd til olding - punge ud med 136.800 kroner.

Det fremgår af beregninger på de nyeste gældstal fra Danmarks Statistik, som erhvervsorganisationen Dansk Erhverv har foretaget.

Danmark er fortsat EU's duks

Den samlede gæld er opgjort efter ØMU-princippet og var ved udgangen af 2010 på 761 milliarder kroner. Det er en stigning på 69 milliarder i forhold til året før, svarende til 11.791 kroner for hver eneste dansker.

På trods af de svimlende tal er Danmark fortsat EU's økonomiske duks.

- Selvom Danmark hører til blandt duksene i EU, ændrer det ikke på, at det er en stor regning, vi skubber videre til de kommende generationer, siger økonom i Dansk Erhverv Bo Sandberg.

Gælden udgør 47,4 procent af bruttonationalproduktet (BNP), og den ligger dermed under euroreglernes krav om, at gælden ikke må overstige 60 procent af BNP.

Fortsat styr på offentlig gæld

Trods den historiske krise har Danmark dermed fortsat godt styr på den offentlige gæld og også på de offentlige finanser, hvor underskuddet lige kryber ned under de tre procent af BNP, som euroreglerne fastsætter.

Underskuddet på de offentlige finanser for 2010 bliver ifølge Danmarks Statistik på 51 milliarder kroner - svarende til 2,9 procent af BNP. Det er 11 milliarder kroner mindre, end regeringen ventede så sent som i december 2010. Af Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra december 2010 fremgår det, at underskuddet blev skønnet til 62 milliarder.

Men både i år og næste år regner regeringen med, at underskuddet vil være klart over de tre procent.

/ritzau/