Hvidvasksag: Finanstilsynet tvinger Danske Bank til at lægge ekstra milliarder til side

Myndigheder pålægger Danske Bank at øge sin ekstra polstring fra fem til ti milliarder kroner som følge af hvidvasksag i bankens estiske filial.

Danske Bank skal polstre sig med yderligere fem milliarder, fastslår Finanstilsynet i dag. (Foto: Jacob Gronholt-Pedersen © Scanpix)

Finanstilsynet pålægger nu Danske Bank at lægge mindst fem milliarder kroner ekstra til side på grund af de risici, som bankens hvidvasksag har medført. Dermed tvinges Danmarks største bank til at fordoble sin ekstra polstring som følge af hvidvasksagen fra fem milliarder kroner i dag til mindst ti milliarder kroner.

Finanstilsynet skriver i sin afgørelse, at genvurdering af bankens polstring er nødvendig som følge af problemerne med hvidvask i bankens estiske filial.

- På grund af forøgede compliance- og omdømmerisici får banken påbud om at revurdere solvensbehovet og som minimum øge sit tillæg til afdækning af disse risici til mindst 10 mia. kr., skriver Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

Afgørelsen kommer i forbindelse med Finanstilsynets opfølgning på Danske Banks problemer med hvidvaskkontrollen i den estiske filial i årene 2007-2015.

Allerede i maj måned stillede Finanstilsynet krav om, at banken skulle lægge flere penge til side. På det tidspunkt var det forventningen, at fem milliarder kroner ekstra på kistebunden var nok. Men nu fordobles kravet altså.

Bankens midlertidige administrerende direktør, Jesper Nielsen, tager Finanstilsynets afgørelse til efterretning.

- Som tilsynet anfører, har Danske Bank med undtagelse af ét påbud, der kræver yderligere tiltag, enten opfyldt eller iværksat egnede tiltag med henblik på at opfylde de påbud, vi fik i maj måned, siger han i en selskabsmeddelelse og tilføjer.

- Ud over de tiltag, vi allerede har taget, vil vi fortsætte vores konstruktive dialog med Finanstilsynet og opfylde de resterende påbud.

For at opfylde de nye krav stopper Danske Bank sit igangværende aktietilbagekøbsprogram per dags dato, lyder det i en selskabsmeddelelse fra Danmarks største bank.

Aktietilbagekøbsprogrammet på 10 milliarder kroner var ellers først planlagt afsluttet senest 1. februar 2019, og der er foreløbigt kun købt for 6,8 milliarder kroner.

Det betyder, at der sendes tre milliarder kroner mindre tilbage til aktionærerne end planlagt - som en direkte konsekvens af hvidvasksagen.

Facebook
Twitter