Hvornår kan jeg gå på pension? Tjek, hvordan nye anbefalinger kan ramme dig

Din pensionsalder kan meget vel ændre sig med flere år, hvis anbefalingerne bliver vedtaget af politikerne.

Pensionskommissionen er kommet med nye anbefalinger til pensionssystemet. (Foto: (Illustration) Nathalie Nystad)

Der er kommet nye anbefalinger for, hvornår danskerne skal gå på pension - og de kan få stor betydning for dig en gang i fremtiden.

For pensionskommissionen, der blev nedsat i 2020, anbefaler, at pensionsalderen skal stige langsommere, end den ville gøre nu. Og det kan sende dig tidligere på pension, end du har kunnet forvente med de regler, der gælder i dag.

For eksempel vil nutidens 18-årige kunne gå på pension to år tidligere, end de kan nu ifølge anbefalingerne.

Men hvor meget, du kan skære af din pensionsalder, afhænger selvfølgelig af, hvornår du er født.

Derfor kan du indtaste din fødselsdag i beregneren nedenfor og se, hvor lang tid du har tilbage på arbejdsmarkedet, hvad din pensionsalder vil være, og hvornår du kan gøre det.

Beregneren er lavet på baggrund af kommissionens anbefalinger.

Samme pensionslængde for alle - og et ekstra bidrag

Med de nye anbefalinger kan alle forvente, at få den samme andel af livet på pension.

Derudover foreslår kommissionen også en lang række ændringer i pensionssystemet på kort sigt. De skal sikre pensionssystemet økonomisk og gøre det mere retfærdigt.

Det indebærer blandt anden en udfasning af varmetillægget og mediechecken.

Derudover foreslår de også et ekstra ATP-bidrag til personer uden eller med meget begrænsede pensionsindbetalinger.

På grund af tekniske problemer var beregneren i artiklen fjernet midlertidigt. Den virker nu og er tilføjet igen.