IC2-tog trækkes væk fra skinnerne

IC2-tog skal ikke længere køre på de danske jernbaner, lyder det fra DSB.

I 2004 betalte DSB 800 millioner kroner for togene. (Foto: Morten Haagensen © Morten Haagensen)

DSB’s IC2-tog bliver med statsbanernes nye køreplan trukket ud af regionaltrafikken på Vestfyn, skriver Ingeniøren.

Det betyder, at IC2 ikke længere kommer til at køre på de danske jernbaner. Det fremgår af en intern meddelelse i DSB, som Ingeniøren har fået indblik i.

Toget indgår i samme serie som IC4, men består, som navnet antyder, af to vogne i stedet for fire.

- IC2 har ingen afgange i den køreplansversion, der gælder fra august til december. Det skyldes, at der ikke er noget driftsmæssigt behov for at indsætte IC2. Og vores vurdering er, at køreplanen bedst opfyldes med andre togtyper, blandt andet fordi IC2’s driftsstabilitet ikke er tilfredsstillende, skriver Anders Egehus i en email til Ingeniøren.

IC2s fremtid er usikker

DSB’s beslutning om at trække IC2 ud af drift kommer i kølvandet på en kraftig nedtrapning af kørslen med toget.

Fra første kvartal i 2015 til samme periode i år har DSB næsten halveret kørslen med IC2 fra 157.000 kilometer til 86.000 kilometer. IC2 har hidtil været benyttet i begrænset omfang på Vestfyn samt enkelte afgange mellem Aarhus og Fredericia.

- Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan togene tænkes anvendt i næste års køreplan, da den endelige køreplan endnu ikke foreligger, men det vil i alle fald være begrænset, skriver Anders Egehus.

/DR Nyheder/

  • Sagen kort:

  • I 2004 betalte DSB 800 millioner kroner for togene.

  • DSB har i alt 82 IC4-togsæt og 23 IC2-sæt.

  • DSB planlægger at få gennemført en evaluering af arbejdet med IC4 og IC2 i løbet af 2016.

FacebookTwitter