IMF: Lønstigninger til de fattigste giver vækst

Ulighed var skyld i finanskrisen, konkluderer rapport fra Den Internationale Valutafond IMF.

En rapport fra den Internationale Valutafond IMF konkluderer i en ny rapport, at ulighed var årsagen til finanskrisen. Løsningen er blandt andet at styrke indkomsten hos de fattigste og at investere i sundheds- og uddannelsesområdet. (© Colourbox)

Ideen om, at en stigende indkomstforskel gør økonomier mere dynamiske bliver afvist i en ny rapport fra den Internationale Valutafond IMF. Det skriver The Guardian.

Rapporten viser, at stigende ulighed er skidt for væksten.

De fem økonomer fra IMF, som står bag rapporten, afviser den såkaldte "trickle down" økonomiske politik, hvor økonomiske fordele for de rigeste, regner på de fattigste.

Hjælp de fattigste og få vækst 

Økonomerne foreslår i stedet, at regeringer skal koncentere sig om at hjælpe de fattigste 20 procent af befolkningen, hvis de ønsker at skubbe gang i væksten.

Rapporten har undersøgt forholdene i både fattige lande, vækstøkonomier og i rige lande.

Den konkluderer blandt andet, at teknologiske fremskridt, svage fagforeninger, en stigende globalisering og skattetiltag, der favoriserer de rigeste, alle har spillet en rolle i at gøre stigende ulighed til "vor tids største udfordring".

Ulighed har stor betydning for væksten

Ifølge IMF har det stor betydning for den økonomiske vækst, hvordan indkomst fordeles.

- Hvis indkomstandelen for de rigeste 20 procent stiger, falder væksten i BNP faktisk over kortere tid, hvilket tyder på, at fordelene ikke fordeler sig nedad. Derimod betyder en stigning i indkomstandelen for de fattigste 20 procent en større stigning i BNP, siger rapporten ifølge den britiske avis.

Rapporten gentager en bekymring for den stigende ulighed, som IMF's administrerende direktør Christine Lagarde gentagne gange har advaret i mod.

- At højne indkomstandelen for de fattigste og at sikre, at middelklassen ikke udhules, er faktisk godt for væksten, siger rapporten.

Rapport i konstrast til IMF's handlinger

Konklusionerne demonstrerer dog en skarp kontrast mellem IMF's økonomiske analytikere og den politik IMF udøver overfor lande som for eksempel Grækenland.

IMF har blandt andet forsøgt at svække arbejdernes rettigheder i forhandlingerne med Athen - noget rapporten direkte advarer imod.

Forskningen viser nemlig, at en slækkelse af reguleringerne på arbejdsmarkedet hænger direkte sammen med større ulighed og forøger indkomsten for de rigeste 10 procent.

Invester i sundhed og uddannelse

Rapporten efterspørger også flere investeringer på sundheds- og uddannelsesområdet, der reducerer fattigdom - og en mere progressiv skattepolitik.

- Finanspolitik spiller allerede en vigtig rolle i forhold til at reducere økonomisk ulighed i mange rige lande, men fordelingspolitiken kan blive styrket ved et større fokus på beskatning af formuer, ejendomme og en mere progressiv skat, skriver økonomerne i rapporten.

Facebook
Twitter