Ingen kontrol af udgifter: Transportgigant omsatte for kvart milliard på politikernes blankocheck

En aftale med transportgigant til flere hundrede millioner er ikke ekstraordinært godkendt af Finansudvalget.

Danmark har købt massivt ind af værnemidler i Kina. Arkivfoto. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Transportgiganten DSV har fået flere hundrede millioner kroner for at fragte værnemidler til Danmark under coronakrisen, uden at aftalen skulle i udbud, eller at politikerne skulle godkende den

ekstraordinære
bevilling.

Helt præcist har man lavet en aftale om at afsætte i alt 264,5 millioner kroner til DSV mod, at de skulle stå for op til 28 flyvninger - hvoraf mindst 18 af dem var flyvninger fra Kina til en pris på op mod 167 millioner kroner.

Derudover har DSV fået yderligere 2,5 millioner kroner for en tur med skib.

Ved alle turene var der lastet med for eksempel masker og mundbind, der skulle sikre, at der var nok værnemidler til at

håndtere
coronakrisen i Danmark.

Oplysningen om aftalen, der er indgået mellem

Rigspolitiet
og DSV, fremgår af to forskellige orienterende aktstykker. De er oversendt til Folketingets Finansudvalg i henholdsvis april og juni af finansminister Nicolai Wammen (S).

Normalt skal sådanne

ekstraordinære
udgifter
for den danske statskasse godkendes af et flertal i udvalget, men det skete ikke denne gang.

Finansudvalget
havde nemlig allerede i marts givet lov til, at den danske statskasse i tre måneder kunne bruge penge til driftsudgifter, der "vurderes nødvendig for at
håndtere
udbruddet i Danmark".

Derfor havde udvalget, hvor politikere for de fleste af Folketingets partier er repræsenteret, ikke mulighed for at tage stilling til, om bevillingen på mere end en kvart milliard kroner var i orden.

Med andre ord fik Finansministeriet en blankocheck til at

håndtere
coronaudbruddet i Danmark.

Som den eneste stemte De Konservatives Rasmus Jarlov imod aktstykket. Han er efterfølgende blevet sygemeldt fra Folketinget, og derfor er det hans afløser i udvalget, Marcus Knuth, der udtaler sig om sagen.

Og partiet fortryder langt fra, at de som de eneste satte hælene i for snart tre måneder siden.

- Vi ser, at regeringen på nogle områder anmoder om helt ubegrænsede beføjelser. Vi synes ganske enkelt ikke, at det er sund forvaltningsdisciplin eller sundt for et demokrati, at man giver en blankocheck, siger han.

Under coronakrisen er situationen skiftet fra dag til dag. Hvorfor er det her netop ikke en situation, hvor det er i orden, at man giver øgede beføjelser til at bruge penge, uden at det skal godkendes af Finansudvalget?

- Når man giver sådan en blankocheck, betyder det, at de kan bruge et uanet stort beløb af danskernes penge.

Finansudvalget
kan give tilladelser på meget kort tid, og samtidig kan alle blive hørt, siger Marcus Knuth.

Værnemidler for milliarder af kroner

Det har ikke været småpenge, der er brugt på at hente værnemidler hjem fra Kina.

Siden slutningen af marts har det været Den Nationale Operative Stab (Nost), der har haft det overordnede ansvar for at hente værnemidler hjem. Regningen for værnemidlerne er samlet set løbet op i 2,2 milliarder kroner, fremgår det af et aktstykke om kommunernes økonomi.

Desuden har

Region
Midtjylland købt ind for yderligere 900 millioner kroner, fremgår det.

Under store kriser i Danmark bliver Nost nemlig normalt

aktiveret
. Det gjorde de også i situationen, da Danmark i slutningen af marts begyndte at mangle værnemidler.

Og det var her, at transportgiganten DSV kom ind i billedet. Nost hev nemlig brancheforeningen Danske Rederiers administrerende direktør Anne H. Steffensen med ind i arbejdet, skrev Djøfbladet i maj.

Anne H. Steffensen skabte kontakten til DSV og færdiggjorde hurtigt en aftale om en luftbro, der kunne få de livsnødvendige værnemidler til Danmark.

Det var så DSV, der chartrede flyene og hentede varerne på de kinesiske fabrikker.

Allerede 7. april landede der så ti fly i København med masker, kitler og andet beskyttelsesudstyr.

- Vi måtte træffe beslutninger på det, man i embedsværket kalder et ikke fuldt oplyst grundlag.

Meget af det, vi gjorde, ville normalt have taget uger og måneder. Nu skulle det løses på få dage, siger hun til fagbladet.

Det er ikke lykkedes

DR
Nyheder at finde ud af, om alle de værnemidler, DSV har fragtet til Danmark, har været i ordentlig stand.

Sikkerhedsstyrelsen
har dog tidligere testet andre værnemidler. Her måtte de konstatere, at i alt fem millioner ud af 20 millioner indkøbte masker var i så ringe stand, at de måtte
destrueres
.

Styrelsen oplyser til

DR
Nyheder, at de ikke har haft mulighed for at teste de indkøbte værnemidler, DSV har bragt hjem til Danmark.

Socialdemokratiet: Det var rettidig omhu

Marcus Knuth fra De Konservative mener, at det er helt essentielt, at der er nok værnemidler i landet.

Det er dog samtidig også vigtigt, at man holder fast i, at Folketingets partier skal have mulighed for at se det hele igennem, inden de nikker ja til aftaler til flere hundrede millioner kroner.

- Så kan det godt være fornuftigt brug, men hvis regeringen igen og igen - uden at spørge partierne - kan bruge så store beløb, så er der ikke tale om god forvaltningsskik, siger Marcus Knuth.

Hos

regeringspartiet
Socialdemokratiet
afviser
finansordfører Christian Rabjerg Madsen kritikken.

- Vi godkendte aktstykket, fordi det er fuldstændig nødvendigt, at regeringen og

myndighederne
har mulighed for at
håndtere
de ekstraudgifter, der opstår i forbindelse med corona. Det var klogt og udtryk for rettidig omhu, siger han.

I kan også - endda meget hurtigt - godkende aktstykker fra gang til gang. Hvorfor gjorde I ikke det her?

- Det er fornuftigt, at

finansudvalget
med et meget bredt flertal giver myndigheder og regeringen mulighed for at afholde
udgifter
, der relaterer sig til corona, fordi
myndighederne
i denne periode skal
håndtere
en helt ekstraordinær situation, siger finansordføreren.

Kan du nævne andre eksempler, hvor man fra finansudvalget giver en blankocheck til for eksempel Finansministeriet?

- Man kan altid løfte sager politisk - særligt når man får løbende orienteringer. Jeg tror, at man må sige, at coronasituationen er helt ekstraordinær, og derfor er der også behov for, at vi tager

ekstraordinære
værktøjer i brug, siger Socialdemokratiets finansordfører.

I første omgang gjaldt aktstykket, der gav Finansministeriet "en blankocheck", i tre måneder. Finansministeriet foreslår dog nu, at det fortsat skal gælde til "efter sommerferieperioden".

Det fulde svar fra DSV

 • DSV har frem til den 9. juni i år faktureret Rigspolitiet for en række ydelser, som er defineret herunder.

 • Vores ydelser for Nost dækkede frem til 9. juni følgende:

 • 31 full-/part charterfly fra Kina

 • 25 flyforsendelser fra andre lande/regioner: USA(1), Korea(2), Hong Kong(22)

 • 12 vejtransport-forsendelser fra: Tyskland, Holland, Frankrig, Belgien og Sverige

 • Cirka 110 containere afskibet over en to-måneders periode fra Kina og ligeledes afhentet ved fabrikkerne

 • Opbevaring af gods på sikrede lagre og terminaler i hhv. Kina og Danmark

 • Distribution af gods til Staten, Regioner, og Kommuner og underliggende styrelser

 • I aftalen med Nost stillede DSV derudover med følgende:

 • Total 30 personer allokeret til opgaven i DK og Kina:

 • Leverandøropfølgning

 • Sikring af forsyningskæde ved afhentning straks efter booking

 • Løbende dialog og sparring med lokale ambassader samt Udenrigsministeriet

 • Direkte kontakt til leverandører i både Danmark og Kina.

 • Samlet set har vi indtil videre faktureret Rigspolitiet som kontraktholder for Nost-NSR 248 millioner kroner for ovenstående.

Facebook
Twitter