Ingen vil være sikkerhedsrepræsentant

Det er svært at rekruttere medarbejdere til sikkerhedshvervene. Det kan betyde dårligere arbejdsmiljø på virksomhederne.

Man risikerer at blive valgt til tillidsrepræsentant, når man er på toilettet, siger Signe Kofoed, der er arbejdsmiljøkonsulent i FTF.

Man risikerer at blive valgt, når man er på toilettet.

Så kort kan de massive problemer, der er med at få rekrutteret sikkerhedsrepræsentanter rundt omkring på virksomhederne, formuleres. Ordene kommer fra Signe Kofoed, arbejdsmiljøkonsulent i hovedorganisationen for 450.000 offentligt og privatansatte, FTF.

- Det er ret svært at få nogen til at påtage sig opgaven. Jeg tror, det er, fordi der ikke er ret meget prestige i at være sikkerhedsrepræsentant, siger hun til bladet Arbejdsmiljø.

Lever ikke op til krav

Også hos Arbejdstilsynet har man bemærket den ringe interesse i sikkerhedshvervet.

Her oplever man ofte, at virksomhederne ikke lever op til arbejdsmiljølovens krav om at etablere en sikkerhedsorganisation og dermed få valgt en sikkerhedsrepræsentant.

- Når vi er på screeningsbesøg, kommer vi i rigtig mange situationer, hvor vi må give både et påbud om at udarbejde arbejdspladsvurdering og etablering af sikkerhedsorganisation - herunder valg af sikkerhedsrepræsentant og uddannelse af samme, siger tilsynschef i Storkøbenhavn, Hasse Mortensen til Arbejdsmiljø.

Ingen melder sig

Tilbagemeldingen fra arbejdspladserne er ofte, at der ikke er nogen medarbejdere, der ønsker at lade sig vælge som sikkerhedsrepræsentant.

- Og derfor ser chefen ikke nogen mulighed for at følge påbuddet. Men vi holder fast i linjen og forfølger sagen langt - det lykkes som regel. Det er en hjørnesten i det administrative og det formelle grundlag for arbejdsmiljøets udvikling på danske arbejdspladser, at medarbejderinvolveringen er formaliseret, siger Hasse Mortensen.

Arbejdstilsynet har ikke tal på, hvor mange virksomheder der har problemer med at få rekrutteret sikkerhedsfolk.

Mister 20 i måneden

Det har man derimod i HK/Privat. Fra 2004 og fremefter har HK/Privat hver måned mistet ca. 20 sikkerhedsrepræsentanter.

- Vi følger statistikken hver måned, og der har ikke været en måned de sidste to år, hvor det ikke er gået nedad, siger Svend-Erik Hermansen, faglig miljøsekretær i HK/Privat.

Hos fagforeningen 3F kan man både i Byggegruppen og Industrigruppen nikke genkendende til problemet. Og Frank Georg Thaulow, der er forhandlingssekretær for Byggegruppen i 3F, har følgende forklaring:

- Den generation, som skal være de nye sikkerheds- og tillidsfolk, er egoister. De har nok i sig selv. Der er ikke tid til at være social, fordi vi skal nå at tjene en kvart milliard om dagen, siger Frank Georg Thaulow.

Facebook
Twitter