Internt Bech-Bruun-papir afslører: Rådgav tysk bank mens advokatfirmaet arbejdede for Skatteministeriet

- Det underminerer min tillid til det pågældende advokatfirma, siger Karsten Lauritzen.

Advokatfirmaet Bech-Bruun stod for en undersøgelse af forløbet omkring udbytteskattesagen, mens det rådgav den tyske bank North Channel Bank, som efterfølgende er blevet kendt som en central spiller i udbyttesagen. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Samtidig med at Bech-Bruun sidste år havde travlt med at kulegrave udbytteskatteskandalen for Skatteministeriet, rådgav advokatfirmaet den tyske bank North Channel Bank, der i dag er mistænkt for at være én af de centrale aktører i den formodede milliardsvindel mod Skat.

Det afslører et internt dokument fra Bech-Bruun, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af.

Bech-Bruun er et af Danmarks største advokatfirmaer og vandt i februar 2017 en ordre fra Skatteministeriet om at undersøge, hvordan det kunne gå så galt, at Skat (i dag Skattestyrelsen) endte med at udbetale 12,7 milliarder kroner i udbytteskatte-refusioner til formodede svindlere i udlandet, herunder den hovedmistænkte britiske finansmand Sanjay Shah.

Problem i forhold til habilitet

Dokumentet viser, at Bech-Bruun fortsatte med at rådgive North Channel Bank, efter at advokatfirmaet havde vundet ordren fra Skatteministeriet om at undersøge forløbet omkring det tidligere Skats refusion af udbytteskat til udenlandske rigmænd.

- Det er et problem i forhold til habilitet, at man på den ene side af gangen har advokater siddende, som undersøger, hvorvidt der er sket fejl i forbindelse med håndteringen i Skat. Og på den anden side af gangen har man advokater, som rådgiver en bank, som er i søgelyset for at være en af hovedaktørerne i skattesvindelsagen, siger Frederik Waage, lektor i jura på Syddansk Universitet.

Han understreger, at det nu er op til Advokatnævnet at afgøre, hvorvidt Bech-Bruun faktisk har været inhabil, da advokatfirmaet lavede undersøgelsen for Skatteministeriet, der lå færdig i december 2017.

Bech-Bruun har i to nylige redegørelser over for skatteminister Karsten Lauritzen (V) erkendt, at firmaet først i 2014 og igen i 2015 rådgav North Channel Bank.

Advokaterne har dog ikke tidligere oplyst noget om, at rådgivningen fortsatte ind til april 2017 – flere uger efter, at firmaet havde vundet undersøgelsesopgaven, der var besluttet af alle partier i Folketinget bortset fra Enhedslisten og Alternativet.

Bech-Bruun oplyste til DR, at firmaet ikke havde Skatteministeriet og North Channel Bank som klienter på samme tid.

- Bech-Bruun har på forskellige tidspunkter rådgivet forskellige klienter om forskellige juridiske forhold, men dels har dette ikke været samtidig, hvilket er en forudsætning for, at der er tale om en dobbeltrolle, og dels er de forskellige opdrag ikke modstridende eller uforenelige, skrev firmaet i brevet, der er dateret den 8. november.

Forundret skatteminister

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er forundret over, at Bech-Bruun også rådgav North Channel Bank, mens advokatfirmaet var bestilt af netop Skatteministeriet til at undersøge den store udbyttesag:

- Det her er nye oplysninger, der kommer frem, ovenpå skiftende forklaringer. Og jeg må sige, at det underminerer min tillid til det pågældende advokatfirma, siger han.

Bech-Bruun fastholder overfor DR, at firmaet har handlet i god tro og ikke var inhabil, da man påtog sig opgaven med at udarbejde advokatundersøgelsen.

- En interessekonflikt forudsætter i denne sammenhæng, at en advokat påtager sig opdrag fra klienter med i forhold til opdraget indbyrdes modsatrettede interesser (samtidig).

Advokatundersøgelsen havde ikke i sædvanlig forstand nogen modpart, men det var fastlagt gennem kommissoriet og den politiske aftale af 16. december 2016, som var afgørende for habilitetserklæringen, at den vindende tilbudsgiver ikke måtte have eller måtte have haft nogen klientrelation til "personer, som står bag den formodede svindel”.

Imidlertid henviste hverken kommissoriet eller den politiske aftale til nogen navne overhovedet, hvilket førte til spørgsmålet i spørgsmål-svar processen, skriver Bech-Bruun i en mail til DR.

- Skatteministeriet havde i spørgsmål-svar processen trods forespørgsel herom ikke været behjælpelig med at oplyse, hvem der var formodede svindlere. Vi gennemførte et udvidet konflikttjek i overensstemmelse med de advokatetiske regler og havde i den forbindelse blandt andet sikret os, at vi ikke havde eller havde haft klientrelationer til Sanjay Shah, Solo Capital eller andre selskaber, der af os kunne relateres til Sanjay Shah. Disse aktører var os bekendt de eneste, der i medierne med navns nævnelse var sat i forbindelse med "den formodede svindel, skriver firmaet videre.

De etiske regler

Adspurgt per mail om, hvorfor Bech-Bruun ikke tidligere har oplyst overfor skatteministeren, at man også rådgav North Channel bank i 2017 og ikke blot, som oplyst overfor ministeren, i 2014 og igen i 2015, svarer firmaet:

- Når skatteministeren i sit brev til os af den 29. oktober 2018 derfor nævner konkrete dokumenter, besvarer vi forhold vedrørende disse. Som advokater er vi nødsaget til alene at forholde os til det, vi bliver foreholdt, og kan ikke selvstændigt på baggrund af en forespørgsel fra én klient, Skatteministeriet, omtale eller på anden måde orientere om andre klienters fortrolige forhold. Dette ville være en overtrædelse af de advokatetiske regler.

Bech-Bruun mener, at deres rådgivning var korrekt og i orden, og at advokatfirmaet havde sikret sig, at deres rådgivning ikke kunne bruges til svindel.

- Baseret på den samfundsnorm, som gør sig gældende i dag, er der ingen tvivl om, at vi ikke ville have påtaget os den - lovlige - rådgivning, som vi gjorde i 2014, som bekræftet i 2015. Vi har jo netop heller ikke udviklet modellen, men der er, når man ser på det i dag, tale om noget, der vel bedst kan kaldes lovlig, men måske for aggressiv skatteplanlægning.

Facebook
Twitter