Jyske Bank og Nordea suget ind i gældsskandale: 'De har sovet i timen'

Bankers fejlberegninger kan få økonomiske konsekvenser for kunderne, siger ekspert.

(Foto: Nikolaj Skydsgaard © Scanpix)

Det er for dårligt, hvis der bliver regnet forkert i sager om inddrivelse af gæld, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

- De afdelinger, som skal sørge for, at regler og procedurer overholdes, har sovet i timen. Det har revisionen så også, hvis man ikke har opdaget, at banken har regnet forkert, siger cheføkonom Morten Bruun Pedersen.

Fredag kom det frem, at flere tusinde kunder kan være ramt af fejl i storbanken Nordea, og Jyske Bank undersøger ulovlige rykkergebyrer og fejl i renteberegninger.

Det fremgår af redegørelser fra bankerne til Finanstilsynet, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

- Den gode nyhed er, at man er opmærksom på problemet. Men den dårlige nyhed er jo at fejlene er sket, fordi de kan få betydning i en lang række sammenhænge, siger Søren Friis Hansen, der er professor i selskabsret på CBS.

Fejl i bankernes opgørelser kan eksempelvis få betydning i arvesager, konkurser og søgning om gældssanering, hvor de tal, bankerne indberetter til Skat, bliver lagt til grund, fortæller Søren Friis Hansen.

Ikke alarmerende - endnu

Nordeas eget skøn lyder på, at fejlen kan have betydning for flere tusinde kunder.

- Ud af en samlet inkassoportefølje på ca. 110.000 kunder kræver mindre end 3.500 inkassokunder yderligere individuel gennemgang, lyder det i svaret fra Nordea.

I Jyske Bank er der ifølge redegørelsen tale om tre forskellige problemer: Indberetning til Skat, renters rente og rykkergebyrer.

Om de tre fejlkilder hos Jyske Bank:

 1. 1

  I 2015 har banken indberettet forkerte oplysninger fra en række kunder til Skat. Ifølge banken er fejlene rettet i 2016, og de ser sagen som afsluttet.

 2. 2

  Kunder, der har haft Jyske Finans som kreditor kan have fået opgjort renters rente efter en forkert metode. Banken siger selv, at de fleste sager er løst, men at undersøgelsen af den fejl kommer til at tage resten af året.

 3. 3

  Banken kan have opkrævet et ulovligt rykkergebyr for kunder, der overføres til inkassoafdelingen. Rykkergebyret bliver nemlig medregnet på hovedstolen, men det er en rente, og så er forældelsesfristen tre år. Banken undersøger fortsat sagen.

Ifølge Søren Friis Hansen er der ikke grundlag for at sige, at der er tale om et alarmerende antal fejl.

- Og i mange af de her tilfælde kan vi håbe på, at fejlen ikke er større, end at det kan udredes, siger han.

Også Danske Bank advarede i begyndelsen af juni 2019 advarede Finanstilsynet om, at noget var galt med bankens systemer til at inddrive gæld fra kunder.

Men det var først fem måneder senere, den 31. oktober 2019, at Danske Bank for alvor skruede op for alvoren i en opdatering om sagen sendt til Finanstilsynet.

I september 2020 fortalte banken, at 106.000 kunder kan være ramt af fejl i gældsinddrivelsen, og at man forventer, at mellem 10.000 og 15.000 kunder skal have penge tilbage.

På nuværende tidspunkt er der dog ikke tale om noget, der minder om tilfældet med Danske Bank, siger Søren Friis Hansen.

- Så vidt jeg kan se er der ikke tale om fejlberegninger. Så vi er stadigvæk nede på et antal fejl, hvor det måske er lidt for meget, men der kan jo ske fejl.

Finanstilsynet: Ikke overraskende

At Nordea og Jyske Bank nu også skal undersøges for fejl, overrasker ikke Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

- Når Danske Bank har lavet fejl, og der også er offentlige myndigheder, der har lavet fejl på lignende områder, så må man forvente, at det også kan være sket andre steder. Men det, at jeg ikke er voldsomt overrasket betyder jo ikke, at det er godt nok, siger han.

Jesper Berg, direktør for Finanstilsynet, vil ikke sammenligne Nordea og Jyske Bank med Danske Bank. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

Finanstilsynet er ved at gennemgå sagerne, og derfor vil Jesper Berg ikke udtale sig mere konkret om sagerne, der kan føre til påbud til bankerne.

Hvor slemt det står til sammenlignet med sagen i Danske Bank, vil han ikke vurdere, før Finanstilsynet er færdig med sin egen analyse.

- Folk skal kunne stole på de oplysninger, de får fra bankerne, og det gælder i særdeleshed det kundesegment her, der jo i manges tilfælde er blandt de svageste i samfundet, siger han.

I Forbrugerrådet Tænk ser man alvorligt på, at regnefejlene netop går ud over en bestemt befolkningsgruppe.

- Det er måske ikke her, man tjener de fleste penge, når man kigger på bankdriften, og det er desværre nogle meget sårbare kunder, som er kommet i klemme her, siger Morten Bruun Pedersen.

Tip os:

 • Er du en af de berørte kunder? Eller kender du til lignende sager?

 • Skriv til journalist Mikkel Jensen.

Jyske Bank vil løse fejl inden årsskiftet

Jyske Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver i en kommentar til DR Nyheder, at der ikke er tale om et område, der er underprioriteret.

- Det er vigtigt at huske, at der er tale om håndtering af regelsæt, som er temmeligt komplicerede.

Desuden fortæller banken, at fejlene vedrørende indberetning til Skat er rettet.

De mulige fejl i metoden til beregning af renters rente og forældede rykkergebyrer forventes at være løst inden årsskiftet.

- Vi har stillet gældsinddrivelsen i bero, mens vi retter renters rente-beregningen. Det er allerede sket på en del af sagerne, skriver banken.

I sagerne om rykkergebyr forventer Jyske Bank, at der er tale om sager, der ikke er afsluttet med fuld betaling, og at der derfor ikke skal betales kompensation til kunderne.

- Når vi ser på det antal af sager, der kører igennem bankerne fra år til år, så kan der ske fejl. Den gode nyhed er, at man er ved at opdage dem og forsøge at få dem rettet, siger Søren Friis Hansen fra CBS.

Nordea er ikke vendt tilbage på henvendelsen fra DR Nyheder.

Facebook
Twitter