Kæmperegning til landmænd for giftimport

I 2004 blev 86 lastvogne afsløret ved den dansk-tyske grænse med ulovlige pesticider. Det resulterer nu i en millionregning til danske landmænd.

Regningen løber i alt op i cirka seks millioner kroner.

Danske landmænd smuglede i 2004 mere end 42 ton pesticider over den dansk-tysk grænse. Det udløser nu en regning på op mod seks millioner kroner i afgifter, moms og bøder.

Millionkravet til landmændene er resultatet af et samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politi, Rigspolitiets Rejsehold, Skat og Miljøstyrelsen, der forrige år i 86 tilfælde afslørede, at en lastbilstur over den dansk-tyske grænse dækkede over ulovlig import af pesticider.

I 12 tilfælde var pesticiderne faktureret som vitaminer, tilskudsfoder eller lignende, oplyser Skat.

Fortsætter samarbejde

I flere tilfælde var der ikke betalt punktafgift for landmændenes indkøb - i de afsluttede sager har Skat opgjort punktafgiftskravet til 3,3 millioner kroner.

14 sager er henlagt, fordi overtrædelserne var af et meget lille omfang, mens der i fire sager afventes svar fra nærmere undersøgelser i Tyskland.

Det vellykkede samarbejde mellem politi, Skat og Miljøstyrelsen betyder, at arbejdsformen fortsættes, så de øvrige myndigheder orienteres, når én myndighed får mistanke om ulovlig import af bekæmpelsesmidler.

Facebook
Twitter