Kammeradvokaten: Bent Hansen er inhabil i sygehussag

Bent Hansen mener, at han trak sig i tide fra sygehus-udbud. Ekspert er uenig.

Bent Hansen var inhabil, mener kammeradvokaten (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Private pensionsselskaber bygger offentlige bygninger for milliarder i øjeblikket.

Det har bragt flere regionsformænd i en dobbeltrolle, fordi de ved siden af deres folkevalgte hverv også sidder i pensionsselskabet PKA's bestyrelse.

PKA har altså bestyrelsesmedlemmer placeret på helt centrale poster i de regioner, de arbejder for.

Tidslinje for sagen

  • 2011. Under overskriften ”PKA lun på sygehuse” i Morgenavisen Jyllands-Posten forklarer PKA-direktør, Peter Damgaard, at selskabet er meget interesseret i OPP-partnerskaber i sygehuse – ”Tænk bare på Risskov i Århus,” står der.

  • 2012. PKA’s bestyrelse beslutter at investere mellem 3 og 5 mia. kr. i OPP projekter. Bent Hansen er formand for PKA’s bestyrelse. Carl Holst er menigt medlem

  • 2012 Regionsrådsformand Bent Hansen deltager i tre møder i Region Midt, hvor regionen beslutter, at byggeriet af et nyt psykiatrisk center skal gennemføres som et OPP projekt.

  • 2013 4. marts står det klart, at PKA byder på byggeriet af det nye psykiatriske hospital i Region Midt i et konsortium med KPC Byg og Lærernes Pension. To uger senere spørger Region Midt Kammeradvokaten til råds for at få en vurdering af Bent Hansens habilitet i sagen.

  • 2013 19. marts. Kammeradvokaten slår fast, at Bent Hansen er inhabil, fordi han både er formand i regionen og PKA. Advokaten vurderer derfor, at Bent Hansen ikke må deltage i behandlingen af udbuddet og hverken må deltage i formelle eller uformelle drøftelser om udbuddet.

  • 2014 Konsortiet med PKA vinder udbuddet. Bent Hansen deltager ikke i mødet.

  • 2015 18. september 2015. Bent Hansen og Peter Damgaard tager det første spadestik til byggeriet i Skejby.

I 2011 fortalte PKA-direktør, Peter Damgaard Jensen, blandt andet i Morgenavisen Jyllands-Posten, at han meget gerne ville være med til at bygge et nyt psykiatrisk hospital i Århus. Tre år senere gik drømmen i opfyldelse. Bygherren er Region Midt, og formanden for både Region Midt og PKA hedder Bent Hansen (S), der er regionsrådsformand.

Markant dobbeltrolle

Den dobbeltrolle er så markant, at Bent Hansen i 2013 kom i tvivl om, hvorvidt det var en god ide, at han var med til at behandle sagen om at sende hospitalsbyggeriet i udbud.

Regionen spurgte derfor Kammeradvokaten til råds, og svaret herfra var meget klart. Bent Hansen skulle straks ”afstå fra at medvirke ved behandlingen heraf i forretningsudvalget og regionsrådet”.

Regionen fik besked på, at Bent Hansen end ikke burde få papirer om sagen eller deltage i uformelle drøftelser om den. Gjorde han det, risikerede regionen at favorisere det konsortium, som PKA var en del af.

Bent Hansen fulgte Kammeradvokatens råd fra den 19. marts 2013, men ifølge flere eksperter skulle han have holdt sig langt væk fra sagen straks efter, at det i 2011 stod klart, at PKA var interesserede i at investere i milliardbyggeriet.

Det mener blandt andet Sten Bønsing, der er ekspert i forvaltningsret og lektor ved Aalborg Universitet. I den mellemliggende periode var Bent Hansen med til at bane vejen for, at byggeriet ikke skulle være et såkaldt OPP projekt og han deltog også i drøftelserne om, hvordan kvaliteten i de forskellige bud skulle vurderes.

Kan læses på flere måder

Og den del af processen mener Bent Hansen stadig, at han kunne deltage i uden, at han kan beskyldes for at have været inhabil. Han henviser blandt andet til Kammeradvokatens notat, hvor der står:

'Det kan derimod ikke antages, at Bent Hansen har været inhabil i forbindelse med den politiske drøftelse om iværksættelse af udbuddet, som har fundet sted inden modtagelsen af ansøgningen om prækvalifikation, hvori PKA indgår', står der.

Den formulering kan imidlertid læses på flere måder, og Sten Bønsing mener ikke, at den frikender Bent Hansen for at have været en del af arbejdet med at sende OPP projektet i udbud.

For det første bruger Kammeradvokaten ordet ”antages”, hvilket betyder, at han tager et forbehold. Han ved for eksempel næppe, at PKA allerede i 2011 sagde, at man gerne ville bygge i Skejby. For det andet forholder han sig kun til Bent Hansens deltagelse i den politiske drøftelse men ikke i selve behandlingen. Og selvfølgelig må han drøfte OPP-projekter, hvis han for eksempel deltager i et politisk møde i et forsamlingshus,” siger Sten Bønsing.

Ingen tvivl

Han forstår ikke, hvorfor Region Midt har haft brug for at få en ekstern vurdering af Bent Hansens inhabilitet.

- Jeg kan ikke forstå, at man kan være i tvivl om det her. Det er meget oplagt og meget enkelt. Bent Hansen er inhabil i hele processen. Inhabiliteten starter der, hvor PKA konkret melder ud, at det her er et projekt, som de er interesserede, siger han.

Forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, undrer sig også over behovet for at få Kammeradvokaten ind over sagen.

- Det er meget underligt, at man først så sent mener, at man har brug for at bruge den ypperste juridiske ekspertise for at konstatere, om man har et problem eller ej. Det virker heller ikke særligt overbevisende. Jeg tror, at de involverede jurister i den her proces kunne have sat sig omkring et bord og på fem minutter finde ud af, at de ikke har overholdt reglerne, som de skulle, siger Roger Buch.

Bent Hansen afviser kritikken.

Eksperter siger, hvad der passer ind i den sag, du har stillet op. Vi udviser rettidig omhu ved at gå ud af huset og sige: Er den opfattelse, vi har, rigtig? Og det bekræfter de, siger Bent Hansen om ønsket om at få Kammeradvokatens vurdering.