Kammeradvokaten: Her bryder Skat loven

Skat har systematisk krænket danskeres privatliv, ligesom Skat ulovligt har inddrevet gæld, som for længst var forældet. - En skandale, siger ekspert.

Samlet set mangler der at blive inddrevet gæld for omkring 80 milliarder kroner.

En omfattende analyse af Skats EFI-system - computersystemet, som automatisk inddriver gæld hos danskerne - viser, at Skat bryder loven på en lang række centrale områder.

Først og fremmest indhenter Skat oplysninger om dig og mig ulovligt, dernæst inddriver Skat gæld, som for længst er forældet.

Det skriver Kammeradvokaten i en ny rapport fra 8. september, som Skatteministeriet har anmodet om.

Undersøgelsen skal afklare, om Skats måde at opkræve penge på er lovlig og korrekt, og svaret er et klart nej.

Ordet ’fejl’ går således igen 126 steder i den 105 sider lange rapport, og som en konsekvens heraf valgte Skat tirsdag at skrotte den automatiserede inddrivelse af gæld.

Nedenfor kan du læse fire af Kammeradvokatens største og mest alvorlige kritikpunkter:

1. Skat indhenter ulovligt oplysninger om dig

For at kunne vurdere, om en skyldner kan betale sin gæld tilbage, indsamler Skat en række personoplysninger om hver enkelt skyldner.

Det kan være oplysninger om nettoindkomst, om kunden, kundens barn og barnets anden forælders folkeregisteradresse, fremgår det af rapporten. Hertil kommer oplysninger om børnefamilieydelser.

Ifølge persondataloven har Skat ret til det, hvis det sker til sagligt formål, og der ikke indhentes flere oplysninger end nødvendigt. Men Kammeradvokaten afslører, at Skat har lagret mange danskeres personlige oplysninger, selvom de ikke længere skylder penge – eller aldrig har gjort det. Skat har ligefrem oprettet et register med oplysninger om dig og mig, fremgår det.

- Inddrivelsessystemet er i en række tilfælde indrettet ud fra et systemmæssigt nice-to-have-princip, skriver Kammeradvokaten i rapporten og tilføjer:

- Det er ikke i overensstemmelse med persondataretten.

2. Skat inddriver alt for gammel gæld

Det er kun i meget få tilfælde, at Skat kan kræve, at en skyldner betaler en gæld, som for længst er forældet. Skats EFI-system er således programmeret til at afskrive gæld, hvis forældelsesfristen er overskredet.

Alligevel sker det ofte, at Skats inddriver penge, som Skat principielt ikke har ret til, fremgår det af rapporten.

Ifølge rapporten sker det blandt andet ved, at skyldneren tvinges til en betalingsordning, eller ved at Skat snupper en bid af lønnen eller overskydende Skat:

- Det fremgår, at Inddrivelsessystemet ikke har nogen sikkerhedsmekanismer, der forhindrer forældede fordringer i systemmæssigt at indgå i en tvungen betalingsordning eller i en lønindeholdelse, skriver Kammeradvokaten.

Det er ulovligt, og der er tale om fejl, som kan være særdeles indgribende over for kunderne, skriver Kammeradvokaten.

3. Skat baserer afdrag på gamle oplysninger

Når en borger skylder Skat penge, overvåger Skat løbende skyldnerens privatøkonomi ved at søge oplysninger hos forskellige offentlige myndigheder.

Kan Skat se, at skyldneren rent faktisk har råd til at betale sin gæld tilbage, kan Skat snuppe en bid af skyldnerens løn, inden den udbetales, og Skat kan tvinge borgeren til en betalingsordning.

Men.

Ifølge Kammeradvokatens analyse, benytter Skat konsekvent for gamle indkomstoplysninger.

- Der kan opstå situationer, hvor en kundes betalingsevne beregnes på baggrund af oplysninger, som ikke er aktuelle, og dermed opstår en risiko for, at det er forkerte oplysninger, som lægges til grund for afgørelsen, skriver Kammeradvokaten.

Det er i strid med forvaltningsloven, og dermed risikerer trufne afgørelser at være ugyldige.

4. Skat tvinger borgere til betalingsordninger

Et af Skats mest effektive inddrivelsesvåben er, at tvinge skyldneren til en betalingsordning. Det kan Skat dog kun gøre, hvis borgeren bliver hørt først.

Det gør Skat bare ikke.

I stedet sender de en rykkerskrivelse forud for betalingsordningen, som angiver, at hvis kunden ikke betaler, så vil Skat vurdere, hvor meget kunden kan betale og sende et brev herom, fremgår det af rapporten.

Det er et brud på forvaltningsloven.

- Det er vores samlede vurdering, at afgørelserne vedrørende tvungne betalingsordninger som udgangspunkt er ugyldige på grund af manglende partshøring, skriver Kammeradvokaten.

En skandale uden sidestykke

Ud over de fire ovennævnte kritikpunkter, rejser Kammeradvokaten adskillige andre. De drejer sig om forkert håndtering af blandt andet forældelsesfrister, budgetter og inddrivelsesrenter samt forkerte klagevejledninger.

Rapporten har rystet adskillige skatteeksperter.

- Det er rystende. Én ting er, at man ikke opkræver det, man skal. Men, at man opkræver penge, som man ikke har ret til, rækker langt videre. Skat går i baglommen på folk og tager deres penge, siger Torben Bagge, partner og skatteekspert hos Adokatfirmaet Tommy V. Christiansen, til Berlingske.

Efter at Skat tirsdag suspenderede dele af det elektroniske inddrivelsessystem, skal myndigheden nu finde ud af, hvordan de så får penge tilbage fra folk, der skylder penge til det offentlige.

I første omgang kommer det til at foregå manuelt. Samlet set mangler der at blive inddrevet gæld for omkring 80 milliarder kroner, oplyser Skat.