Fødselsskader bliver dækket vidt forskelligt af forsikringsbranchen – se hvordan du er stillet

Forsikringsbranchen har beklaget kønsdiskrimination, men flere selskaber fastholder, at skader som følge af fødsler ikke dækkes.

Kvinder har ni måneder til at forberede en fødsel, og derfor kan eventuelle skader, der opstår under fødslen, ikke betragtes som pludselige, uforudsete hændelser, og derfor dækker ulykkesforsikringen ikke, lyder det fra flere forsikringsselskaber.

Er du kvinde og gravid, eller overvejer du på et tidspunkt at få børn, er det ikke ligegyldigt, hvor du har din forsikring.

Der er nemlig stor forskel på, hvordan kvinder er dækket, hvis de skulle få behov for behandling efter en fødsel.

Det viser en rundspørge blandt otte forsikringsselskaber, som DR Nyheder har foretaget i februar.

Kvinder afvises fortsat efter masseundskyldning

Der blev sendt undskyldende breve ud til flere millioner kvindelige forsikringskunder, men diskussionen om, hvorvidt forsikringsselskaberne skal dække udgifter til fysioterapeuter, kiropraktorer og andre behandlingsformer i forbindelse med graviditet og fødsel, fortsætter.

Flere forsikringsselskaber fastholder nemlig, at "en fødsel er en naturlig og uundgåelig konsekvens af en gennemført graviditet", og at de skader, der kan opstå i forbindelse med fødslen, derfor ikke lever op til "ulykkesdefinitionens krav om, at der skal ske en pludselig hændelse".

Det gælder blandt andre Lærerstandens Brandforsikring, hvor 36-årige Mie Ehlers Falch er kunde.

Hun blev mor i august 2019 og oplevede i forbindelse med fødslen et andengradskollaps af for- og bagvæg i sin bækkenbund.

- Det vil sige, at blæren er faldet ned, og tarmen er faldet ned og ligger ovenpå. Det gør, at jeg har rigtig svært ved mange af de ting, man tager for givet: At man kan holde på sin urin, at man kan lege med sit barn, at man kan løbe efter et tog, og at man kan træne og være aktiv, fortæller Mie Ehlers Falch.

Hun er blevet anbefalet en operation, når hun har fået de børn, hun ønsker.

Mie Ehlers Falch har brugt tid, energi og penge på først at finde ud af, hvad hun fejlede og derefter træne sin bækkenbund op så godt som muligt, så hun kan leve et tåleligt liv i årene frem mod operationen.

- Der er så meget hjælp at hente, mens man er gravid. Men så snart man har født skal du bare klappe hælene sammen og være glad for, at du har fået en baby ud af det. Man taler ikke højt, om de ting, der sker, når har været gennem en fødsel, siger Mie Ehlers Falch. (Foto: © PRIVATFOTO)

Mie Ehlers Falch anslår, at hun har betalt 20-25.000 kroner for fysioterapeuter og træning af sin bækkenbund. Derfor har hun også søgt en méngrad gennem sin ulykkesforsikring.

- Jeg bliver ret hurtigt afvist med begrundelse om, at en fødsel aldrig kan være en ulykke, for det havde jeg kunnet forberede mig på i ni måneder, siger Mie Ehlers Falch.

DR Nyheder har set det skriftlige afslag fra Lærerstandens Brandforsikring, hvor der står:

Dét pres/tryk, der opstår på omkringliggende knogler, muskulaturer, bindevæv, kar og sener, når barnet skal passere ned gennem fødselskanalen, er både nødvendigt, naturligt og uundgåeligt. (...) Ulykkesdefinitionens krav om, at der skal ske en pludselig hændelse, er efter vores opfattelse ikke opfyldt, når der er tale om en forventet belastning af kroppen.

- Jeg kan ikke forstå, at det ikke kan gælde som en uforudset hændelse, siger Mie Ehlers Falch og tilføjer

- Jeg kunne jo ikke forudse, at pressefasen ville ende, som den gjorde og ødelægge en stor del af mit underliv.

Juraprofessor: Vigtigt at man samler op på den slags forsøg på kønsdiskrimination

Ifølge juraprofessor med speciale i diskrimineringsret Kirsten Ketcher bør kvinder være dækket af ulykkesforsikringen, også når det gælder skader, der sker i forbindelse med fødsler.

- Der kan opstå komplikationer hos nogle, som ikke opstår hos andre, og det vil jo være et resultat af fødslen. Det er ulykker, man er nødt til at dække også i ulykkesforsikringen, og derfor mener jeg, selskaberne er på tynd is, siger hun og tilføjer

- Der har været en generel opfattelse af, at der har været meget i forbindelse med fødsel og graviditet, som var kvindernes egen skyld. Derfor er det også vigtigt, at man samler op på den her slags forsøg på kønsdiskrimination.

I februar gav Ligebehandlingsnævnet en kvinde medhold i en sag meget lig Mie Ehlers Falch - du kan læse om sagen i faktaboksen herunder.

Brancheforeningen Forsikring & Pension forklarer, at Ligebehandlingsnævnets afgørelse nu betyder, at forsikringsselskaberne skal revudere deres ulykkesbegreb.

- I de her sager handler det om, at forsikringsselskaberne har haft en ulykkesdefinition, som Ligebehandlingsnævnet nu siger, er for snæver, siger brancheforeningens vicedirektør Thomas Brenøe og tilføjer

- Nu skal forsikringsselskaberne nærlæse den her afgørelse og se på, om det har betydning for den måde, de opfatter ulykkesbegrebet på.

Forsikringsselskaber ændrer betingelser

Sagerne om kønsdiskrimination i ligebehandlingsnævnet sidste år har ført til, at en håndfuld forsikringsselskaber har ændret deres betingelser.

Længst i front er det appbaserede forsikringsselskab Undo, hvor kunderne nu automatisk får dækket mén og skader i forbindelse med fødsler, aborter og dødfødsler.

- Det vil sige, at man har ret til den samme hjælp som efter andre typer ulykker; det kan være psykologhjælp, fysioterapi eller en erstatning, hvis man har fået varigt mén, siger direktør i Undo Forsikring Sophie Bohr Grønbæk.

Hun mener, at betingelserne angående fødsler og graviditet stammer fra en tid, hvor der ikke var ret meget fokus på kvinders sundhed.

- Når jeg læser en typisk ulykkesforsikring, kan jeg godt komme i tvivl om, hvorvidt der overhovedet var en kvinde til stede, da betingelserne blev skrevet. Forsikringerne dækker alle mulige typer arbejdsskader, ekstremsport og insektstik, men er typisk meget snævre, når det kommer til graviditet og fødsler, siger Sophie Bohr Grønbæk og tilføjer

- Det er noget, som rigtig mange kvinder oplever, og derfor laver vi nu også om på vores betingelser.

Artiklen er opdateret med uddybende svar fra brancheforeningen Forsikring & Pension.