Kaos om nye ejendomsvurderinger mørklægges: Frygter for statens sikkerhed

Skattevæsnet misbruger lov til at hemmeligholde trykprøvning af nyt vurderingssystem, mener eksperter.

Oplysninger om trykprøvning af det nye ejendomsvurderingssystem kan ikke lægges åbent frem af hensyn statens sikkerhed, lyder det i svar fra skattevæsnet. (© Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix - illustration: Morten Fogde Christensen DR Nyheder)

Efter store forsinkelser og omfattende problemer med det nye ejendomsvurderingssystem ruller skattevæsnet nu et kulsort mørklægningsgardin ned over sagen.

Vurderingsstyrelsens test af det system, der senere i år skal sende flere millioner ejendomsvurderinger ud til danske boligejere, tåler nemlig ikke at komme frem i offentlighedens lys af hensyn til statens sikkerhed, skriver styrelsen i en afvisning af en aktindsigt.

DR Nyheder har tidligere fået aktindsigt i rapporter om det nye ejendomsvurderingssystem, og to eksperter undrer sig over Vurderingsstyrelsens begrundelse for at afvise anmodningen denne gang.

- Jeg har ikke set paragraffen om statens sikkerhed brugt i lignende sager. Den bliver primært brugt om efterretningsvæsenets arbejde og militærforhold, siger forskningschef emeritus fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen.

- Det har ikke noget med statens sikkerhed og rigets forsvar at gøre. Du bruger kun den paragraf, hvis der reelt er grund til at frygte for statens sikkerhed, siger Ayo Næsborg-Andersen, der er lektor ved juridisk institut på Syddansk Universitet.

- Hvis man reelt mener, at den paragraf er nødvendig, så står det da virkeligt slemt til, hvis et ejendomsvurderingssystem kan true statens sikkerhed, fortsætter hun.

Vurderingsstyrelsen skriver i sit svar til DR Nyheder, at testrapporterne "indeholder oplysninger om it-systemernes tekniske og sikkerhedsmæssige indretninger, herunder vurderinger af deres styrker og svagheder."

- Vi har endvidere lagt vægt på, at Skatteforvaltningen varetager samfundskritiske opgaver, der skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor, skriver Vurderingsstyrelsen videre i sin afvisning.

Men den begrundelse køber Oluf Jørgensen ikke.

- Min vurdering er, at man misbruger offentlighedslovens undtagelser til at hemmeligholde oplysninger om det nye ejendomsvurderingssystem, siger han.

Tip os:

  • Kender du noget til sagen? Alle tip behandles seriøst og fortroligt.

  • Skriv til vurdering@dr.dk. Hvis du har fortrolige oplysninger så undlad at bruge din arbejdsmail, arbejdstelefon eller arbejdscomputer.

  • Du kan også oprette en anonym mailadresse på Protonmail og skrive krypteret til vurdering@proton.me

Paragraf handler om statens sikkerhed eller rigets forsvar

Ifølge statens foretrukne advokat, Kammeradvokaten, så er det også i helt andre sager om aktindsigt, at paragraffen om statens sikkerhed tidligere har været i brug.

Her har det nemlig handlet om "PET’s arbejdsmetoder, vurdering af terrortrussel, efterretningsmæssig risikovurdering samt advokaters identitet."

"Det er en betingelse for, at retten til aktindsigt kan begrænses, at det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar", skriver Kammeradvokaten på sin hjemmeside.

Der kan godt være specifikke oplysninger om sikkerheden i skattevæsnets it-systemer, som man kan have ret til at holde hemmelige, men i denne sag holder myndighedernes argumenter ikke. Især ikke når samtlige oplysninger i sagen hemmeligholdes, mener Oluf Jørgensen.

- Man afviser at give oplysninger om resultater af de tests, man foretager af det nye vurderingssystem. Men der skal naturligvis være mulighed for at få oplysninger om det nye vurderingssystem, hvordan det virker, og hvor langt man er med at gennemføre det, siger han.

Se DR Nyheders erhvervskorrespondent, Jakob Ussing, forklare den seneste udvikling i sagen om de nye ejendomsvurderinger:

'Løser ikke møgsag ved at skjule den'

De nye, offentlige ejendomsvurderinger er vigtige, fordi de er med til at bestemme, hvor meget den enkelte boligejer i fremtiden skal betale til stats- og kommunekassen.

De gamle vurderinger viste sig i 2011 at være så smækfyldte med fejl, at hele det gamle vurderingssystem blev stoppet i 2013.

Men ifølge juralektor Ayo Næsborg-Andersen risikerer hemmeligholdelse af oplysningerne om test af det nye system at skabe mistillid til skattevæsnet.

- Vi har set i de sidste 10 år, hvordan tilliden til skattevæsnet er blevet undergravet, fordi der kommer de her sager, hvor systemerne ikke fungerer. Én ting er, at folk brokker sig over at betale skat, men hvis de ikke stoler på, at det er beregnet rigtigt, så begynder de først at blive utilfredse.

- Det her er virkelig en stor møgsag, og det har det været i 10 år. Men man løser ikke en møgsag ved at skjule den, siger hun.

Tidligere skatteminister Morten Bødskov (S) lovede i efteråret 2020, at skattevæsnet ikke ville sende de nye vurderinger ud med et ufærdigt system på bekostning af boligejernes tryghed:

DR Nyheder har forsøgt at få Vurderingsstyrelsen til at forklare, hvorfor styrelsen bruger en paragraf, der handler om statens sikkerhed i sin begrundelse for at afvise aktindsigten.

Det afviser Vurderingsstyrelsen at svare på og skriver i en mail: