- Kautioner bør forbydes for private

Professor i jura, Lennart Lynge Andersen, er modstander af, at private kautionerer for andres lån. Han mener, at de fleste private ikke er klar over, hvad de skriver under på, og foreslår at bankerne helt afskaffer ordningen.

Juraprofessor Lennart Lynge Andersen mener, at bankerne skalafskaffe at kræve kaution for lån til private. Langt de flestekunderne ved ikke, hvad de skriver under på, eller at de risikereat miste pengene.

- Der er ingen fordele ved kaution, kun ulemper, siger LennartLynge Andersen til DR Nyheder, og opfordrer bankerne til helt atafskaffe kaution på lån til private.

Bankerne indgik for to år siden en aftale med Forbrugerrådet omat stramme reglerne for at kautionere. Det betyder blandt andet, atbankerne nu mindst een gang om året skal minde kunderne om, hvad dehar kautioneret for.

Ydermere er der sat grænser for, hvor meget man må kautionerefor og hvor længe man må kautionere. Derfor mener Forgruberrådetikke, at man skal afskaffe kaution.

Lån dem pengene selv

Men afdelingschef i Forbrugerrådet, Villy Dyhr, ser allerhelst, atbankkunderne vælger en anden løsning og anser kautionsordningen somoverflødig.

- Hvis man skal ind og garantere nogen i et risikabelt projekt,så er man faktisk bedre stillet, hvis man låner dem pengene selv.Hvis man bruger kaution bliver det straks mere uigennemskueligt,siger Villy Dyhr.

Bankerne vil dog gerne holde fast i kaution som en lånemulighedogså for private:

- Hvis det bliver forbudt at kautionere, vil det betyde, atnogle mennesker ikke får de muligheder (for at låne red.), deellers ville have, siger Bent Naur Kristensen, der er næstformandfor de mindre bankers forening, Lokale Pengeinstitutter.

Facebook
Twitter