Kina er sværest at eksportere til

Mange danske virksomheder oplever barrierer, når de eksporter til udlandet. De værste barrierer findes i Kina, fremgår det af en ny undersøgelse.

En ny undersøgelse viser, at danske virksomheder oplever Kina, som det land det er sværet at eksportere til. (Foto: John Bryan © Stockexchange)

Næsten halvdelen af de danske virksomheder oplever eksportbarrierer i form af høj told, tekniske handelshindringer og bureaukrati, viser en undersøgelse fra Dansk Industri, DI, skriver epn.dk. Problemerne er værst uden for EU og den største synder er uden sammenligning Kina.

- Det værkstøj, som skal sikre Danmark en bedre markedsadgang, er en offensiv handelspolitik. Den skal indeholde både et multilateralt spor via WTO og et bilateralt spor.

Særligt det bilaterale arbejde bør opprioriteres, siger afsætningspolitisk chef Anders Ladefoged fra Dansk Industri til epn.dk.

Næsten 55 pct. af de DI-virksomheder som eksporterer til Kina møder handelshindringer i en eller anden form. Men også mange af de øvrige lande i Asien udgør en udfordring. Her oplever ca. hver fjerde virksomhed barrierer.

Nogen overraskende kommer de 12 EU-lande, hvor euroen er indført, ind på en tredjeplads. Trods dansk medlemskab af EF/EU siden 1972 oplever næsten 25 pct. af virksomheder handelsbarrierer, når de skal sælge varer til et euro-land.

I undersøgelsen har virksomhederne opregnet de 12 oftest forekomne hindringer for eksport. Iføgel epn.dk topper bureaukrati som altid listen, men bliver skarpt fulgt af tekniske handelshindringer, langsommelig toldbehandling og høj told på de følgende pladser.

Facebook
Twitter