Klimarådet: Datacentre efterlader ubetalt regning på 400 millioner om året

Strømsugende datacentre kræver opførelse af to havvindmølleparker, siger Klimarådet.

Der er brug for flere havvindmøller, hvis Danmark skal leve op til sine klimamål. Særligt efter indtoget af datacentre, lyder det fra Klimarådet. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

De mange datacentre, som er planlagt til at blive opført i Danmark er nogle heftige strømsugere.

Bare ét stort datacenter har et elforbrug på op imod fire procent af det samlede danske elforbrug. Og derfor kan politikerne godt regne med at skulle sætte flere penge af til grønne investeringer, hvis Danmark skal leve op til sine egne klimamål.

Sådan lyder budskabet i en ny analyse fra Klimarådet, som er et uafhængigt organ nedsat af den tidligere regering.

  • Byggeriet af Apples nye datacenter er i fuld gang ved Foulum nær Viborg. På bare to år har tre af verdens største virksomheder Facebook, Apple og Google opkøbt dansk jord svarende til 2.150 fodboldbaner. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)
  • Ikke kun i Viborg - også i Odense, Esbjerg, Fredericia og Aabenraa Kommuner planlægger de tre techgiganter at opføre op mod seks datacentre, der kan lægge beslag på mindst 15 procent af Danmarks samlede elforbrug. I 2040 regner Energistyrelsen med, at datacentrene kan æde 22 procent af Danmarks samlede elforbrug. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)
1 / 2

- Datacentrene udgør en massiv udfordring for det danske energisystem og for vores grønne omstilling. Hvis vi ikke er påpasselige, risikerer vi, at datacentrenes strøm kommer fra kulkraftværker herhjemme eller i udlandet, siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, i en pressemeddelelse.

I øjeblikket har it-giganterne Google, Apple og Facebook planer om at opføre fem datacentre i Danmark, og det kan lægge markant pres på den grønne strømproduktion i Danmark, står der i analysen, som vurderer, at datacentrene i 2030 vil belaste samfundet med en årlig udgift på omkring 400 millioner kroner.

Kræver to havvindmølleparker

Sidste år vedtog Folketinget en energiaftale med det sigte, at 55 procent af Danmarks energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder.

Målet indebærer, at når datacentrene øger det samlede energiforbrug herhjemme, skal vi også øge produktionen af vedvarende energi.

For at gøre det viser Klimarådets analyse, at det især kræver udbygning med mere havvind.

I det mest sandsynlige scenarie vurderer rådet, at de kommende datacentre isoleret set kræver opførelse af to havvindmølleparker.

Datacentrene betaler elpris, tariffer og elafgift for den strøm, de bruger, og lægges disse elementer sammen, er der ifølge Klimarådets analyse stadig en ubetalt regning hvert år, som i 2030 når op på cirka 400 millioner kroner.

En regning, som skal betales af det øvrige samfund blandt andet ved at understøtte opsætningen af havvindmølleparker, skriver Klimarådet.

Allerede i 2030 forventer Energistyrelsen, at datacentrene sluger 16 procent af det samlede danske elforbrug.

Og i 2040 vil 22 procent af elforbruget blive ædt af datacentre i Danmark, er forventningen.

Ifølge en forsigtig fremskrivning fra Energistyrelsen, vil der i 2040 være ni datacentre i Danmark.

Dansk Energi: Prisen er for høj

Men tallet fra Klimarådet har blinde vinkler, lyder det fra Dansk Energi.

Målet om, at vedvarende energi skal udgøre 55 procent af Danmarks samlede energiforbrug er ikke i fare, selv om datacentrene slår sig ned i Danmark.

Det skyldes, at it-giganterne allerede har meldt ud, at de planlægger at medfinansiere ny vedvarende energi.

Samtidig er den teknologiske udvikling inden for sol og vind i hastig udvikling, og derfor vil prisen slet ikke blive så høj, som udmeldt fra Klimarådet.

– Følger man Klimarådets argumenter til dørs skal vi nedlægge al produktion i Danmark og flytte det til et andet land, for så kan vi lettere nå vores grønne mål i Danmark, siger Kristine Grunnet, branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi.

- Danmark er et rent vindmekka, og Nordsøen alene kan dække Danmarks elforbrug 10 gange. Det skal vi da udnytte til gavn for klimaet, for verdens forbrug af data kommer ikke til at falde, fortsætter hun.

Bør bidrage

I analysen opfordrer Klimarådet regeringen til at pålægge datacentrene at bidrage til den grønne omstilling.

"Facebook, Apple og Google har alle fremlagt planer til at sikre, at deres datacentre forsynes med grøn strøm. Det er glædeligt, at selskaberne på den måde tager deres klimaansvar på sig. Planerne er dog i mange tilfælde stadig uspecifikke, og skal selskabernes frivillige initiativ for alvor hjælpe omstillingen her til lands, peger Klimarådet på, at datacentrene bør engagere sig i danske projekter for vedvarende energi, som ikke søger om offentlig støtte," står der i analysen.

Klimarådet anbefaler også, at overskudsvarmen fra datacentre ikke pålægges afgift, noget regeringen ellers har afvist.

Greenpeace: Stil krav

I en kommentar fra Greenpeace opfordrer generalsekretær Mads Flarup Christensen til, at der lægges pres på de store, amerikanske it-giganter, så de kan bidrage til den grønne omstilling frem for at lukrere på statssubsidieret grøn strøm:

- Klimarådet har lavet en solid rapport, der gør det klart, at det vil være et alvorligt tilbageslag for den grønne omstilling, hvis Danmark - som nu - bare tager imod IT-selskabernes strømslugende datacentre med åbne arme og uden forpligtelser.

- Vi taler om kolosser, der om blot et årti kan stå for næsten en femtedel af landets strømforbrug og dermed svække Danmarks mulighed for at leve op til vores energimål og Paris-aftalen. Vi opfordrer kraftigt regeringen til at vise ansvar for klimaet og stille håndfaste krav til selskaberne om, at de skal bidrage med ekstra vedvarende energi for den strøm, de bruger, siger Mads Flarup Christensen.

I alt er der fem datacentre på vej i Danmark. Facebook er i gang med at opføre ét i Odense, mens Apple bygger i Viborg og Aabenraa. Google vil etablere et datacenter i Fredericia og har planer om et i Aabenraa.

Opdateret klokken 10 med kommentar fra Dansk Energi.