Klinikassistenter overtager del af tandlægers arbejde

For fremtiden bliver det klinikassistenterne og ikke tandlægen, der skal rense dine tænder. Tandlægen vil kunne koncentrere sig om sværere opgaver.

Selv om klinikassistenterne skal overtage tandrensningen, er det stadig tandlægen, der har det overordnede ansvar på behandlingen.

Når vi sætter os i tandlægestolen for at få renset tænder, vil vi fremover kunne nøjes med at blive behandlet af en klinikassistent.

QuickVote: TandlægeImens kan tandlægen og tandplejeren koncentere sig om sværere opgaver.

Valgfag på uddannelsen

Fra efteråret vil både elever på klinikassistent-uddannelsen og færdige klinikassistenter kunne komme på kursus i tandrensning.

På den tre år lange klinikassistentuddannelse er kurset i første omgang et valgfag, men det vil blive obligatorisk allerede til næste år, hvis det er populært.

Og det vil det blive, forventer Birgit Thorup, der er uddannelseskonsulent i Uddannelsesnævnet - et nævn hvor arbejdsgivere og fagforeninger bliver enige om, hvilke kvalifikationer HK-medarbejdere skal have.

- Vi har lavet en lille rundspørge til skolerne, og de tilbagemeldinger vi får siger, at de fleste vil vælge det her kursus, siger hun.

Svært at få ansat tandlæger

Skolerne for Klinikassistenter og Tandplejere i København og Århus vil stå klar med lignende tilbud om efteruddannelse til de klinikassistenter, der er på arbejdsmarkedet.

Og næstformand i Dansk Tandlægeforening, Niels Peder Bruun ser et klart behov for, at klinikassistenterne fremover kan mere. For mange steder er det svært at få ansat tandlæger.

- Og så kan det være en måde at nå at behandle patienterne godt og grundigt, sådan at tandlægerne laver det, de er de eneste der kan, og klinikassistenterne laver det, som måske er lidt mindre risikofyldt og nemmere at gå til, siger Niels Peder Bruun.

Det vil dog stadig være tandlægens ansvar, at behandlingen er forsvarlig.