Knuste flasker og forurening belaster Carlsbergs bryggeri i Nepal

Flere vandprøver viser kraftig forurening, der belaster både fisk og truede dyrearter, lige uden for Carlsbergs bryggeri.

(© Emilie Ekeberg)

Ram Kumar Gurung har en lille beskeden restaurant i landsbyen Pitaunji. En landsby der også er hjemsted for Carlsbergs bryggeri i Nepal.

- Nogle gange, når bryggeriet slipper ting ud i floden, så kan jeg finde døde fisk. Jeg har set, at de bruger en gravko til at fjerne dem, siger Ram Kumar Gurung.

Det knaser i græsset bag Ram Kumar Gurungs lille restaurant, der består af to gasblus under et bliktag. Stedet har udsigt mod muren, der omgiver Carlsbergs bryggeri.

Knaseriet kommer fra massevis af knuste ølflasker, som bryggeriet har smidt i græsset. Dyr og børn skærer sig på dem.

Flasker i græset ved siden af Ram Kumar Gurungs restaurant. (Foto: © Emilie Ekeberg)

Et andet sted tæt på bryggeriet bor 40-årige Rohit Pulami. Han er en af bryggeriets nærmeste naboer, der dyrker lidt grøntsager og har et par husdyr.

Han har mistet tålmodigheden med bryggeriet. Tidligere var floden et udflugtsmål eller en fiskerimulighed for Rohit Pulami og hans familie. Men sådan er det ikke længere.

- Der stinker, og der kommer kemiske ting ud ved bryggeriet. Sidste gang jeg var dernede, så jeg døde fisk der flød i vandet, siger han.

Det er P1 Orientering, der sammen med det undersøgende medie Danwatch, har undersøgt mulige forureningsforhold omkring Carlsbergs bryggeri i Nepal.

Gorkha Brewery er bygget i 1989 delvist af Carlsberg og delvist med danske udviklingspenge. I 2010 blev Carlsberg eneejer af Gorkha-bryggeriet.

Med bryggeriet sidder Carlsberg i dag på cirka 70 procent af ølmarkedet i Nepal. Forbruget af øl blandt nepalesere er i den tid, Carlsberg har været i Nepal, mere end fordoblet.

Levested for udrydningstruet delfin

Floden, som Ram Kumar Gurung og Rohit Pulami har set døde fisk i, er Narayani-floden. Den er Nepals tredjestørste, og langs dens sandede bred ligger Carlsbergs bryggeri, Gorkha Brewery.

Carlsbergs bryggeri i Nepal, Gorkha Brewery. (© Emilie Ekeberg)

Længere nede af floden ligger Chitwan Nationalparken, hvor safariturister rider på elefantrygge gennem en af Asiens vigtigste nationalparker på udkig efter et-hornede næsehorn og bengalske tigre.

Herefter løber floden over grænsen til Indien og ind i den kæmpemæssige Ganges-flod. Chitwan Nationalparken nævner i deres årsrapport spildevand fra Carlsbergs bryggeri som en trussel mod biodiversiteten i Narayani-floden. Nationalparken er på FN-organisationen UNESCOs Verdensarvsliste. Det er Den Kinesiske Mur, Kronborg i Helsingør og Pyramiderne i Egypten også.

Narayani-floden, der i et stort område, er en del af Chitwan nationalparken, er levested for flere udrydningstruede dyr.

Et af dem er en sjælden floddelfin, gangesdelfinen. Den har været udrydningstruet siden midten af 1990’erne, primært på grund af forurening og tilsanding.

I floden lever også den både truede og truende gavial-krokodille. Der er også flere arter af skildpadder og oddere og et rigt fiske- og fugleliv i floden.

På grund af flodens biodiversitet, og at millioner af mennesker afhænger af den, har Verdens Naturfredningsforeningen (WWF) i en rapport for Carlsberg vurderet, at dette bryggeri ligger ved et højrisiko vandløb.

Forurening i baghaven

Men vandet lige uden for bryggeriet er alligevel kraftigt forurenet. Det indikerer vandprøverbestilt af Danwatch i december og nye prøver bestilt af P1 Orientering i februar.

Carlsberg Groups pressechef, Kasper Elbjørn melder dog hus forbi på vegne Carlsbergs bryggeri i Nepal. - Vi blev noget overraskede, da vi så prøveresultaterne først fra Danwatch, og så fra DR. Så vi dobbelttjekkede alt, og vi lavede vores egne målinger, som klart viser at Gorkhas spildevand ligger klart under de Nepalsiske grænseværdier, siger Kasper Elbjørn.

De lokale borgere i området omkring Gorkha-bryggeriet har i årevis været trætte af den måde, som Carlsberg driver bryggeri på i Nepal. Det fik i december sidste år det uafhængige medie Danwatch, til at tage en række vandprøver.

Prøverne viste, at vandet i floden lige ved Carlsberg var kraftigt forurenet. Danwatch tog også en vandprøve 500 meter væk fra bryggeriet op ad strømmen. Altså inden flodvandet når hen til Carlsbergs bryggeri. Prøven 500 meter væk fra bryggeriet viste ingen tegn på en lignende forurening.

P1 Orientering fik lavet endnu en vandprøve i februar 2018 på de samme steder som prøverne fra Danwatch. Prøven, der blev taget 500 meter før flodens vand når hen til Carlsberg, viste en flod i fin form med værdier tæt på, hvad man kan finde Danmark og i Vesteuropa.

Men prøven i Carlsbergs egen flodbaghave viste værre forurening end den første prøve fra Danwatch i december.

Hvordan kan der være stærkt forurenet vand lige uden for Carlsbergs bryggeri, når der ikke er nogen betydelig forurening 500 meter oppe af strømmen, inden floden når hen til Carlsberg?

- Mit gæt er, at vi skal se på hvad der ellers ligger i området, der blandt andet ligger en madproducent, et destilleri, landbrug og en hønsefarm, siger kommunikationschef Kasper Elbjørn. Det har dog ikke været muligt at lokalisere nogen anden industri eller erhverv med udledning i floden på de 500 meter fra de rene prøver før bryggeriet og hen til bryggeriet.

Eksperter enige om forurening

Prøverne viser ifølge danske eksperter, at der udledes forurenet vand i floden.

- Med forbehold for vandprøve- og analysekvaliteten, så viser prøven, at der er en forureningskilde, og at der udledes spildevand med for høje værdier, siger Hans Christian Bruun Hansen, der er professor i miljøkemi ved Københavns Universitet.

December-prøven viser, at flodens biokemiske iltforbrug (BOD) - et mål for vandforurening -firedobles efter bryggeriets spildevandsudledning. Niveauet af ammonium - som er en typisk bestanddel i bryggeri-spildevand og giftigt for fisk - tidobles.

Begge værdier ligger godt over grænseværdierne for udledning af renset spildevand i åer og vandløb i både Danmark og Nepal.

- Høje ammonium-værdier går ud over fisk og andre levende organismer, der lever i floden. Et biokemisk iltforbrug på 84 mg/L er højt, det er helt klart en belastning for floden, fortæller Hans Christian Bruun Hansen og fortsætter:

- I Danmark ville et biokemisk iltforbrug på 84 mg/L i en flod være helt uacceptabelt, i Skandinavien har de fleste floder et biokemisk iltforbrug under 5 mg/L.

- Risiko for, at fiskene i floden vil dø

Henrik Rasmus Andersen, professor og spildevandsekspert på DTU, vurderer også ud fra Danwatch’s vandprøver, at der udledes spildevand over grænseværdierne i Narayani-floden.

- Prøverne viser, at der kommer forurenet spildevand i floden i forbindelse med bryggeriet. Der er en klar forskel på floden før og efter bryggeriet, der er udledt spildevand, der ikke er renset tilstrækkeligt, siger han.

Prøven, som er foretaget i februar, viser, at det biokemiske iltforbrug (BOD) i floden efter bryggeriets spildevandsudledning ligger på 360 mg/l - syv gange over grænseværdierne i Nepal og 14 gange over grænseværdierne i EU. Ammonium-niveauet i februar-prøven ligger på 8,5.

- Med et biokemisk iltforbrug på 360 mg/L er der risiko for, at fiskene i floden vil dø af iltmangel. Ammonium på 8,5 mg/L er også giftigt for livet i floden, det er ikke alle organismer der vil kunne overleve det. Hvis det her var i Danmark, hvis det var her spildevandet var så forurenet, ville man mest sandsynlig stoppe produktionen med det samme, siger Henrik Rasmus Andersen.

Og når fiskebestanden belastes, belastes også de udrydningstruede dyr, der lever i floden.

- Delfiner og krokodiller er ikke følsomme for ammonium, men de er følsomme overfor, hvor meget føde der er. Så hvis fiskene dør, eller der bliver færre af dem, så er det rigtig slemt for dem, siger han.

Hvem er den skyldige?

Man kan dog ikke med sikkerhed sige, at forureningen i floden lige ved Carlsberg skyldes Carlsbergs spildevand. Prøverne, der er taget, er et udtryk for flodens tilstand lige ud for Carlsbergs bryggeri og altså ikke identisk med det spildevand, som Carlsberg rent faktisk udleder i floden.

Selvom det ikke har været muligt at lokalisere nogen anden industri eller erhverv med udledning i floden på de 500 meter fra de rene prøver før bryggeriet og hen til bryggeriet, udelukker det dog ikke, at andre end Carlsberg kan være kilde til forureningen.

Der kan være lokale, der skiller sig af med store mængder organisk affald direkte i floden lige ved Carlsberg – eller at der er skjulte udløbsrør fra andre forureningskilder tæt på Carlsbergs bryggeri. DTUs spildevandsekspert, professor Henrik Rasmus Andersen, mener dog, at det faktum, at der er taget opstrømsprøver af floden 500 meter før bryggeriet, gør det usandsynligt, at forureningen kommer fra andre kilder end fra bryggeriet.

- Formålet med en prøve før bryggeriet er netop at kontrollere, om det kan være andre kilder til forureningen. Så hvis der ikke er en anden industri mellem opstrøms- og nedstrøms-prøven, så er det usandsynligt, at det kommer fra andre kilder end bryggeriet. Det er ikke sandsynligt, at det er husholdningsspildevand med så høje værdier, siger han.

Ikke første gang

Carlsberg har tidligere haft problemer med bryggeriet i Nepal.

I 2015 samlede lokale indbyggere penge ind til at få taget en vandprøve fra bryggeriet, fordi de havde mistanke om at bryggeriet forurenede deres flod.

Vandprøven viste det, som indbyggerne selv var overbevist om. Spildevandet, som bryggeriet udledte i floden, lå milevis over grænseværdierne.

Carlsberg oplyser, at de dengang som resultat af de dårlige prøver opgraderede bryggeriets vandrensningsanlæg. Om problemerne i 2015 svarer Carlsberg Groups pressechef Kasper Elbjørn:

- Problemerne skyldtes kultur og kompetencer, men vi investerede i et nyt spildevandsanlæg ved den lejlighed. Og så har vi sat gang i lang mere undervisning.

Forurening i Narayani-floden er slet ikke et nyt tema.

I en videnskabelig artikel fra år 2000 i International Journal of Ecology and Environmental Sciences undersøger forskere årsagen til forurening i floden. De konkluderer, at en papirfabrik og Carlsbergs bryggeri er hovedårsagerne til forurening i denne her del af floden. Papirfabrikken lukkede i 2011.

Forurener i flere udviklingslande

Carlsbergs bryggerier har ved andre lejligheder flere steder udledt spildevand, der ikke er renset ordentligt.

Carlsberg oplyser, at der i 2015 og 2016 har været for høje værdier for kemisk iltforbrug (COD), et mål på vandforurening, ved to Carlsberg-bryggerier i Laos og et Carlsberg-bryggeri i Malawi.

I alle tilfælde har der været tale om, at vandrensningsanlæggene ikke har kunnet følge med en forhøjet produktion ved bryggerierne, oplyser Carlsberg.

I 2013 fik et Carlsberg-bryggeri i Kina en bøde på 11 millioner kroner for vandforurening, meldte nyhedsbureauet Ritzau dengang. De kinesiske myndigheders undersøgelser viste nemlig, at Chongqing Brewery, som Carlsberg er medejer af, på ulovlig vis havde udledt 1,5 millioner ton forurenet spildevand fra 2009 til 2013.

Carlsberg har fremadrettet i deres nyeste bæredygtighedstrategi opsat mål om at være helt uden vandspild. - Vi tager altid miljøet ekstremt alvorligt derfor har vi også sidste år lanceret en ny bæredygtighedstrategi. Og vi investerer fortløbende i at højne standarder over alt i verden, også i Nepal, siger Kasper Elbjørn.

- Vi har et klart mål om helt at undgå vandspild i 2030, fortsætter han.

Naboer til Carlsbergs bryggeri. (© Emilie Ekeberg)

Det er ikke helt det samme som at undgå spildevand, men måske er en udsigt til bedre vandforhold en god nyhed for Carlsberg-naboen, nepalesiske Rohit Pulami. Han er nemlig helt holdt op med at komme ned til floden.

- Jeg tror, at bryggeriet har haft en stor effekt på floden. Der er en rigtig grim lugt, og der ligger også affald i floden, fra bryggeriet, siger han.