Koks i Skat: 200.000 bilejere mangler at få klippet nummerpladen

400.000 bilejere mangler at betale bilafgifter, halvdelen skulle have deres plader klippet.

I alt mangler omkring 400.000 bilejere at afregne bilafgifter med det offentlige. (Foto: © Dennis Lehmann, Scanpix)

Det har i en årrække været konsekvensfrit at køre rundt på de danske veje uden at betale bilafgifter.

Siden Skat i 2012 ophørte med at sende ubetalte regninger for vægtafgift og grøn ejerafgift til automatisk inddrivelse, er antallet af bilister, som mangler at betale afgifter, eksploderet.

I alt mangler omkring 400.000 bilejere at afregne bilafgifter med det offentlige. Det viser en aktindsigt i en korrespondance mellem Rigsrevisionen og Skattestyrelsen.

Omkring halvdelen - 200.000 bilejere - kører i dag rundt i en bil med en nummerplade, som skulle være sendt til klipning hos politiet.

- Når folk ejer en bil, men ikke betaler deres afgifter, så sender vi ikke en anmodning til nummerpladeinddragelse hos politiet, konstaterer Peter Thorgaard, der er underdirektør hos Skattestyrelsen.

Der kører omkring tre millioner biler rundt i Danmark. Dermed drejer det sig ifølge Skattestyrelsen om syv procent af den samlede bilpark, som ikke har betalt bilafgifter og derfor skulle have deres nummerplader inddraget af politet.

Gamle it-systemer

Med oprettelsen af det Digitale Motorregister i 2012 gik inddrivelsen af bilafgifter hos Skat i stå.

Systemerne kunne ikke tale ordentligt sammen, og derfor har Skat ikke én gang, siden det Digitale Motorregister blev indført, sendt en nummerplade til klipning hos politiet.

Dermed har Skat heller ikke levet op til lovens bestemmelse om, at dårlige betalere skal have deres nummerplader sendt til klipning hos politiet.

- Vi har nogle gamle it-systemet, hvor vi ikke er sikre nok på de oplysninger, vi skal sende til politiet, siger Peter Thorgaard.

Skattestyrelsen kunne i dag ikke oplyse størrelsen på den samlede gæld hos de danske bilejere. Men ifølge et notat fra Gældsstyrelsen mangler staten 1,3 milliarder kroner i ubetalte bilafgifter.

Tilliden til Skat

At der ikke bliver slået hårdere ned på bilejere, som misligholder deres gæld, kan have konsekvenser for tilliden til skatteforvaltningen, advarer Rigsrevisionen i sit brev til Skattestyrelsen:

- Skatteministeriet har ikke siden, det Digitale Motorregister blev idriftsat i 2012, levet op til lovens bestemmelser, som har været gældende i over 10 år. Det er derudover et legitimitetsproblem for skatteforvaltningen, at skyldnere ikke oplever nogen konsekvens af ikke at betale deres gæld, står der.

Peter Thorgaard forsikrer dog, at Skattestyrelsen har iværksat tiltag for at sikre, at skyldnerne betaler blandt andet ved at blive modregnet på årsopgørelsen.

- Det er vigtigt at sige, at det jo ikke er fordi, vi ikke har gjort noget siden 2012. Man sender stadig bilejere, som ikke har betalt deres regninger, til inddrivelse. Og det betyder, at de bliver modregnet på årsopgørelsen. Sidste år inddrev vi 150 millioner kroner på den måde, siger Peter Thorgaard.

Inden sommerferien

Thorgaard fortæller, at Skattestyrelsen arbejder hårdt på at få systemerne til at tale bedre sammen. Planen er, at de første registreringsnumre sendes til politiet inden sommerferien med henblik på at blive inddraget af politiet.

- Det er vores forventning, at vi begynder at sende de første biler til nummerpladeinddragelse inden sommerferien. Hvor mange det vil dreje sig om, ved vi simpelthen ikke, siger Peter Thorgaard.

Problemet med manglende inddrivelse af bilafgifter har stået på i så lang tid, at de strafrenter, der er lagt oven i de ubetalte afgifter, er begyndt at blive forældede.

Sagen kompliceres yderligere af, at man politisk har valgt at afskrive omkring tre millioner rentefordringer på bilafgifter til en samlet værdi på 75-90 millioner kroner.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) udtaler i et skriftlig svar til DR Nyheder:

- Det er ikke en ny kritik fra Rigsrevisionen, som jeg anerkender er på sin plads. Desuden fremgår det af den politiske aftale om styrket gældsinddrivelse fra juni 2017 og aktstykker til Folketinget, at der har været udfordringer med opkrævning af afgifter og beregninger af renter på motorområdet.

- Men jeg forventer, at Skattestyrelsen har styr på både opkrævningen og renteberegningen på motorområdet i første halvdel af 2019, så de første biler kan blive sendt til nummerpladeinddragelse inden sommerferien. Jeg kommer til at følge det helt tæt, for det skal naturligvis have en konsekvens, hvis man ikke betaler sin vægtafgift.