Kom med ind i kontrolrummet: Én ansøgning om udbytterefusion koster 80 timers arbejde

Kontrollen med refusioner for udbytteskat er strammet gevaldigt op.

Da den formodede svindel for 12,7 milliarder kroner mod statskassen blev opdaget i 2015, var blot fem medarbejdere ansat til at kontrollere ansøgninger om refusion af udbytteskat.

I dag er det daværende Skat blevet til syv nye styrelser – og kontrollen med udbytteskat varetages nu af 50 mænd og kvinder fordelt i kontorer i Aarhus og København.

- Der er ingen tvivl om, at der stadig er folk derude, der forsøger at lave kreative konstruktioner. Det forsøger vi selvfølgelig at være opmærksomme på, fortæller selskabsskattedirektør Kenneth Joensen.

Skattestyrelsen har inviteret DR Nyheder til Aarhus for at vise, hvordan kontrollen med udbytteskat er langt grundigere i dag end tidligere.

I årene op til 2015 var det i praksis én eneste medarbejder, den nu bestikkelsesdømte 'Sven', der udbetalte i alt 12,7 milliarder kroner til personer i udlandet, der ifølge Skattestyrelsen ikke havde ret til pengene.

Kenneth Joensen er fagdirektør i 'Selskaber' under Skattestyrelsen. (© DR Nyheder)

Dengang skulle kontrollen gå så stærkt, at 'Sven' over en periode på kun syv måneder blåstemplede 2.500 ansøgninger som formodes at være forfalskede – svarende til 18 sager per dag.

Fuldmægtig: 80 timer per sag

I dag kan en enkelt sag tage flere uger at behandle, fortæller fuldmægtig Theis Friland Larsen.

Hans arbejde består i at undersøge, om ansøgerne har dokumentation for deres krav.

- I de typer sager, jeg sidder med, der er vi oppe på en effektiv behandlingstid på omkring 80 timer per sag, siger han.

- Jeg har nogle gode sagsbunker at gå i gang med, siger fuldmægtig Theis Friland Larsen. (© DR Nyheder)

Theis Friland Larsen viser et eksempel på en mindre sag frem på sin computerskærm.

Her har ansøgeren - formentlig kommer fra et land, der har en såkaldt dobbeltbeskatningsaftale med Danmark - søgt om at få udbetalt 2.557 kroner.

Det er et beløb, som ansøgeren i henhold til aftalen kan få udbetalt, hvis det viser sig, at vedkommende ejer de påståede aktier i en dansk virksomhed, og at der faktisk er blevet betalt udbytte af virksomhedens overskud til aktionærerne.

- For det første skal vi være sikre på, at der rent faktisk er indeholdt udbytteskat. Og for det andet skal vi være sikre på, at aktionæren har modtaget udbytte, siger Theis Friland Larsen.

Skattestyrelsen opruster endnu en gang

Inden nytår får han 19 nye kolleger i udbytteafdelingen. Skattestyrelsen opruster nemlig endnu engang i kampen for at stoppe svindlen og få bugt med de mange sager, der har hobet sig op.

Siden udbytteskandalen begyndte at rulle i 2015 har mere end hver tredje aktionær, der har søgt om at få refunderet udbytteskat, nemlig fået afslag.

I kroner og ører har skattemyndighederne udbetalt omkring 1,7 milliarder kroner og afvist et beløb svarende til 2,1 milliarder kroner.

Når det nye skattevæsen er helt på plads 1. januar 2021, vil der i Aarhus være samlet omkring 560 medarbejdere. (© DR Nyheder)

Selskabsskattedirektør Kenneth Joensen vil ikke udstikke garantier for, at der ikke længere kan ske fejl i udbetalingen af udbytteskat.

Men oprustningen af kontrolenheden i Aarhus og København er med til at mindske risikoen for, at det sker.

- Det koster nogle ressourcer. Det er prisen, når vi vil være sikre på, at man har til de penge, man søger om at få udbetalt, fortæller selskabsskattedirektør Kenneth Joensen.

Indslaget blev bragt i TV-Avisen torsdag 8. november klokken 21.30.