Kommuner sender forslag til minister: Sådan rydder du op i dagpengejunglen

KL foreslår forenklet system, som skal erstatte 30.000 siders lovmateriale.

KL mener, at dagpengereglerne er blevet mere komplicerede gennem de sidste 10 år, fordi reglerne er blevet udvidet og ændret 77 gange. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Dagpengesystemet har udviklet sig til en uoverskuelig jungle af regler, som borgere, virksomheder og kommunale medarbejdere har svært ved at overskue og finde rundt i.

Konsekvensen er, at systemet spænder ben for, at ledige kommer i job, og at virksomheder får kvalificeret arbejdskraft.

Med det argument lancerer KL nu et forslag, som foreningen kalder et bud på " en forenklet og mere effektiv beskæftigelseslov".

- Skiftende regeringer har over årene gennemført en lang række lovændringer, og knopskydning på knopskydning har ført til en mængde af regler og bureaukrati, siger formand for KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg, Thomas Kastrup-Larsen.

- Det hæmmer selve indsatsen og koster formentlig samfundet flere milliarder kroner, siger han.

Ét regelsæt fremfor 80 forskellige

Ifølge KL findes der i dag over 30.000 siders materiale i beskæftigelsesloven. Det er resultatet af 77 lovændringer, som er blevet foretaget de sidste 10 år, og som har betydet, at der eksisterer forskellige regler for 80 individuelle målgrupper og jobkategorier.

KL foreslår, at der i stedet bliver lavet ét fælles regelsæt for alle målgrupperne, og at antallet af målgrupper bliver sat ned til fem. Derudover skal reglerne om kommunale tilbud forenkles.

- Vi skal ikke slække på kravene til, hvad kommunerne skal levere, men loven skal bygge på en grundlæggende tillid til vores medarbejdere og til kommunerne, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Forslaget har KL sendt til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), og han har ifølge foreningen givet tilsagn om at "følge sagen til dørs i Folketinget".

Dagpengebrok fra lytterne

Tidligere denne måned fortalte Troels Lund Poulsen til DR, at han var klar til at ændre en række dagpengeregler, som lyttere af P1-programmet 'Efterforskerne' ringede ind og brokkede sig over.

- Jeg vil lytte til de bekymringer, der er, understregede beskæftigelsesministeren.

En af bekymringerne gik på reglen om rutinemøder for langstidssygemeldte. Hver måned skal sygemeldte medarbejdere møde op på det kommunale jobcenter - også selv om at medarbejderen har en fast aftale med sin arbejdsgiver og læge om, hvornår personen kan vende tilbage til arbejdet.

Kommunen udbetaler refusion til arbejdspladsen for en del af medarbejderens løn, når vedkommende er syg, og det er årsagen til, at medarbejderen er tilknyttet jobcentret.

- Vi har behov for at bringe lidt mere sund fornuft ind i systemet. Og her tror jeg, der er behov for at lytte til nogle af hverdagens helte, som oplever, at det her er for bureaukratisk, sagde Troels Lund Poulsen om eksemplet.

Læs om de andre eksempler fra lytterne her.