Konflikten er slut

Konflikten er slut. Først indgik FOA forlig med KL og regionerne, og som de sidste har også Sundhedskartellet og BUPL afsluttet strejken. Læs artiklerne om strejken her på DR Penges tema.

Gynge på legeplads (Foto: Jacob Hänninen © DR)

Strejken er efter to måneder nu slut med mindre BUPL's medlemmer stemmer nej til overenskomsterne d. 25 juni.

11. april

. Efter langvarige forhandlinger mangler FOA, BUPL og de 11 forbund i Sundhedskartellet stadig at finde en løsning med arbejdsgiverne. Forligsmand Mette Christensen opgiver at finde en løsning for FOA og Sundhedskartellet. Bupl og Kommunernes Landsforening indgår forlig, der skal til afstemning.

16. april.

FOA og Sundhedskartellet begynder at strejke og rammer ældrepleje, sundhedsvæsen og børnepasning i kommuner og regioner.

5. maj.

KL og FOA enes om forlig, der nu skal til afstemning. FOA's kommunalt ansatte medlemmer stopper strejken i kommunerne under afstemningen.

9. maj.

FOA og Danske Regioner kan ikke enes om ny overenskomst. Forbundet gør klar til at udvide konflikten i de fem regioner, hvor FOA's medlemmer primært arbejder på sygehuse.

13. maj.

Et overvældende flertal af Bupls medlemmer siger nej til overenskomsten med KL. Bupl kan begynde strejke fem dage efter.

16. maj.

KL's hovedbestyrelse varsler lockout mod Bupl. Lockouten gælder fire uger efter varslet og omfatter cirka 47.000 af forbundets medlemmer i 83 kommuner.

18. maj.

13.000 pædagoger går i strejke i 15 af landets kommuner.

23. maj.

FOA og Danske Regioner bliver enige om ny overenskomst. Strejken stopper, mens medlemmer stemmer frem til 6. juni.

29. maj.

Et flertal af FOA's kommunale medlemmer siger ja til overenskomsten med KL. Sundhedskartellet og arbejdsgiverne i Danske Regioner sætter teknikere og regnedrenge på ekstra arbejde i forsøget på at finde en løsning.

6. juni.

Resultat af FOA's afstemning om overenskomst med Danske Regioner.

12. juni.

Folketinget går på sommerferie.

13. juni

. BUPL og Kommunernes Landsforening KL indgår et nyt overenskomstforlig.

13. juni.

Sundhedskartellet og Danske Regioner indgår forlig. Overenskomstaftalen giver medlemmerne af de 11 fagforbund i Sundhedskartellet lønstigninger på 13,3 procent over de næste tre år.

15. juni.

Sygeplejersker, portører, jordmødre og de andre medlemmer af Sundshedskartellet går i arbejde igen.

17. juni.

Pædagogerne går i arbejde igen. Ellers ville KL's lockout mod 47.000 pædagoger i BUPL i 83 af landets kommuner i dag være trådt i kraft.

25. juni.

BUPL's medlemmer har stemt om overenstkomstforslaget.

Facebook
Twitter