Alternativ behandler: Kræft er ikke en sygdom

Martin Hejlesen lokker kræftpatienter til at droppe anerkendt behandling til fordel for såkaldt tankefelt-terapi.

- Der er ikke evidens for, at kræft er en sygdom, og der er heller ikke evidens for størstedelen af det, der bliver udført på hospitalerne.

Sådan siger den alternative behandler Martin Hejlesen.

Han står blandt andet bag hjemmesiden Meta Health Univers, hvor han tilbyder foredrag og kurser i metasundhed og såkaldt tankefeltterapi. På hjemmesiden kan interesserede også se flere eksempler på, hvordan Martin Hejlesen har hjulpet folk med alt fra spiseforstyrrelser og chokoladetrang til psoriasis, stofskifteproblemer, sceneskræk og klikkende skuldre.

Men den alternative behandler fra Silkeborg har efter eget udsagn også hjulpet dødeligt syge kræftpatienter.

Hjernetumor behandlet med terapi

En af dem er Merete Sørensens afdøde mand, Kim Sørensen.

Lægerne fandt to tumorer i hans hjerne, og Kim Sørensen gennemgik efterfølgende en operation og fik kemoterapi og strålebehandling, men kræften var fremskreden.

- Oddsene var ikke gode, men indimellem dukker der mirakler op, og vi håbede bare på, at det kunne ske for Kim. Vi prøvede forskellige ting, og i alt det her prøvede vi også at få fat i en tankefeltterapeut, husker Merete Sørensen.

I deres desperate søgen efter miraklet fandt de Martin Hejlesen, og han ville gerne behandle Kim.

- Martin snakkede om, at det ikke var gjort før, og han ville gerne være den første til at kunne sige, at han havde kureret hjernekræft med tankefeltterapi, fortæller Merete Sørensen.

Kim Sørensen fik mellem 25 og 30 behandlinger med tankefeltterapi hos Martin Hejlesen, men den 7. februar 2014 døde han 56 år gammel.

Det er bare ikke den historie, Martin Hejlesen siden fortæller på sin hjemmeside.

- Efter nogle få behandlinger af Martin, kom manden hjem fra hospitalet, og efterfølgende rejser han sig fra kørestolen. En senere scanning viser, at der kun er arvæv tilbage fra tumoren i højre side – og 16 måneder efter, at lægerne havde givet ham en dødsdom, er han stadig i live, skriver Martin Hejlesen som en del af sin markedsføring over for potentielle kunder.

- Han påstår, at han har helbredt Kim for kræft, og det har han jo ikke. Det er så uetisk, siger Merete Sørensen.

Styrelsen for patientsikkerhed pålagde i april 2019 Martin Hejlesen at fjerne historien om Kim Sørensen fra sin hjemmeside, da der er tale om vildledende markedsføring, og Merete Sørensen har flere gange gjort Hejlesen opmærksom på, at hun ikke ønsker, at hendes afdøde mand skal optræde på siden.

- Han er fuldstændig ligeglad. Når vi har sagt, vi ikke vil være med, skal han jo ikke markedsføre det her, fem år efter Kim er død. Det bliver jeg ked af at se. Vi vil ikke være et markedsføringsprodukt hos ham, siger Merete Sørensen.

Besøg optaget med skjult kamera

Men i oktober 2019 - et halvt år efter påbudet - ligger historien fortsat på Martin Hejlesens hjemmeside.

For at dokumentere hans påstande om at kunne kurere kræft og hans forsøg på at tale patienter fra konventionel kræftbehandling, booker DR’s forbrugerprogram Kontant en samtale hos den alternative behandler og optager samtalen med skjult kamera.

Ved samtalen, der koster 1600 kr., får Martin Hejlesen at vide, at manden, han møder, har en tumor i hjernen. En sygdomshistorie magen til Kim Sørensens.

- Mange tror jo på, at hvis de bliver syge, er det lægen, der skal gøre dem raske. Men hvis lægerne vurderer, at det her kan de ikke behandle, kommer de ikke med andre forslag, siger Martin Hejlesen, der ikke har meget til overs for den konventionelle kræftbehandling.

- Jeg har ikke nogen gode erfaringer med deres operationer og stråling, siger han.

Hovedpine og svimmelhed har han også en alternativ forklaring på.

- Min erfaring er jo egentlig, at det, der har givet hovedpine og svimmelhed, er den proces, at dit relæ slår til og fra. Du oplever det som en hovedpine. Jeg kalder det et relæ, men de kalder det en tumor, siger Martin Hejlesen.

En gennemgående pointe hos Hejlesen er, at kroppen er i stand til at helbrede sig selv. Også det får Kontants fiktive patient at vide.

- Egentlig er det din krop, der helbreder dig selv. Det er ikke den store raketvidenskab, man skal bare forstå princippet i det, siger han.

Sundhedsjurist: Han går for langt

Kontant har vist de skjulte optagelser til sundhedsjurist ved Syddansk Universitet Kent Kristensen.

- Vi hører rigtig mange gange, at han ikke har gode erfaringer med den behandling, man kan tilbyde konventionelt. Der går han for langt, fordi han udsætter patienten for en påviselig fare ved at overtale ham til at undlade at søge konventionel behandling, siger Kent Kristensen.

På optagelserne bekræfter Martin Hejlesen desuden forløbet med Kim Sørensen, som beskrevet på hjemmesiden, og også her overtræder han lovgivningen, vurderer Kent Kristensen.

- Det er i strid med reglerne for god markedsføring. Han kan ikke markedsføre en historie, som er åbenbar vildledende, og det er den historie, siger Kent Kristensen.

Overlæge: Fantasibaseret behandling

Overlæge i klinisk patologi på Vejle Sygehus Jan Lindebjerg følger den alternative behandling tæt. Han advarer mod at følge Martin Hejlesens råd.

- Det er ikke evidensbasseret behandling. Det er fantasibaseret behandling. Der er ingen plausibilitet bag, og vi kender ganske mange mennesker, der er døde ved at følge de principper, som metasundhedsbehandlerne følger, siger han.

Jan Lindebjerg vurderer, at Martin Hejlesen tror fuldt ud på, at han kan hjælpe sine kunder.

- Det farligste er, at han tror metasundhed er rigtigt. Hvis man tror, metasundhed er rigtigt, tror man også, at man hjælper patienterne ved at tilbyde den behandling. Så mister man chancen for at få en potentielt helbredende behandling i tide, siger han og afviser Hejlesens påstand om, at kræft ikke er en sygdom.

- Kræft vokser, kræft breder sig, kræft kan sprede sig rundt i kroppen, og det er det, der truer en kræftpatient. Vi har masser af forskning og meget detaljerede undersøgelser af kræftsvulster og kræftpatienter, som 100 procent fortæller os, at kræft er en sygdom - eller rettere en fællesbetegnelse for 200 forskellige sygdomme, siger Jan Lindebjerg.

Hejlesen: Jeg er ekspert

Kontant opsøger Martin Hejlesen for at få svar på, hvorfor han ikke har fulgt myndighedernes påbud og fjernet historien om Kim Sørensen fra sin hjemmeside.

- Du tolker, at jeg har ignoreret myndighederne, jeg siger, at jeg er i dialog med myndighederne, og jeg er i dialog med Ombudsmanden, lyder svaret.

Det viser sig dog, at Ombudsmanden foreløbig har afvist at behandle hans klage.

I forhold til udlægningen af forløbet med Kim Sørensen erkender Martin Hejlesen, at manden er død, men stiller spørgsmål ved årsagen.

- Nu er det sådan, at lægerne havde fortalt ham, at han havde én til to måneder tilbage at leve i. Så opererer de ham, og en måned efter dør han. Er det så kræften, han dør af, eller er det operationen, spørger Hejlesen.

Under interviewet hævder Hejlesen pludselig, at han er ekspert i strålebehandling og kemoterapi og efterspørger så dokumentation for, at kræft er en sygdom.

- Hvor er dokumentationen fra lægerne? De siger, at de har evidens, hvor er deres evidens, jeg kan ikke finde den, siger han.

Men det er ikke det eneste, Martin Hejlesen har svært ved at finde. Dokumentationen for hans egen påstand om, at kræft ikke er en sygdom, kan han heller ikke finde, da Kontant spørger ind til den.

- Jeg kan svare på dit spørgsmål og sige, at det er subjektivt, lyder svaret fra Hejlesen.

Martin Hejlesen har efterfølgende oplyst, at forløbet med Kim Sørensen nu er fjernet fra hjemmesiden.