Bilister har aldrig modtaget kontrolgebyrer og rykkere for ulovlige parkeringer: Nu kæmper de med inkasso

Flere hundrede breve er på mystisk vis forsvundet, men parkeringsselskab fastholder kravet om betaling.

Christoffer Hosbond og Cecilia Vandborg føler sig helt sikre på, at de ikke har modtaget en række breve fra Europark. (© (c) DR)

I en parkeringskælder i Aarhus parkerer Cecilia Vandborg dagligt sin bil. Pris: 900 kroner om måneden i fast abonnement. På det seneste er det dog blevet en del dyrere.

Op til jul sidste år finder Cecilia Vandborg og hendes mand, Christoffer Hosbond, en inkassoskrivelse i deres postkasse.

Brevet er fra virksomheden Euroincasso, der hævder, at parret mangler at betale for en ulovlig parkering for flere måneder siden, som Europark har registreret. Europark er en del af Danmarks største privatejede parkeringsselskab Apcoa Parking Danmark.

- De skriver, at de har sendt os en faktura og tre rykkere, siger Christoffer Hosbond.

Episoden, Euroincasso henviser til, skulle være sket tilbage i september 2021, men Cecilia Vandborg mener ikke, hun har modtaget nogen breve, før hun modtager inkassoskrivelsen lige før jul.

Regningen, der startede på 498 kroner, lyder nu på 1.300 kroner.

Parret er helt sikre på, at de ikke bare har overset brevene i deres postkasse.

- Jeg har været ude og kigge, og jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at brevene skulle ligge et eller andet sted, hvor vi ikke har set det, siger Christoffer Hosbond.

- Jeg har følt, at det er svindel. En måde, hvorpå man lige kan få tredoblet en parkeringsafgift for at få de ekstra beløb ind på kontoen, siger Cecilia Vandborg.

Ifølge en ekspert er det dem, der påstår, at de har sendt rykkerskrivelserne, der har bevisbyrden, da vi i dansk ret har det, der hedder ”ligefrem bevisførelse.”

- I den her situation er det kreditor, altså dem, der vil kræve penge op, der må føre bevis for, at de har gennemkørt de her tre rykkerprocedurer, siger Sonny Kristoffersen, der er advokat og lektor i blandt andet markedsførings- og forbrugerret.

Adskillige bilister har modtaget inkassoskrivelser

Parret i Aarhus er ikke de eneste bilister, der pludselig modtager inkassoskrivelser.

Medlemmer af Facebookgruppen "Samlet front mod Euroincasso," der tæller over 500 brugere fra hele landet, har tidligere i år lavet en koordineret politianmeldelse af parkeringsselskabet Europark og inkassofirmaet Euroincasso. Samtidig har de klaget til forbrugerombudsmanden.

Bilisternes oplevelser dækker både over parkeringer i p-huse og på p-pladser. Nogle af dem afviser at have parkeret ulovligt. Andre erkender, at det muligvis kan have været tilfældet.

Fælles for bilisterne er, at de som det første har fået en inkassoskrivelse fra Euroincasso uden at have modtaget hverken kontrolgebyrer eller rykkere fra Europark i deres postkasse.

De er dermed tilsyneladende gået glip af fire breve – og for nogle er det endda endnu flere.

120 af gruppens medlemmer har klaget til forbrugerombudsmanden. Så der er tale om i størrelsesordenen 500 breve, der er forsvundet.

Politiet har ikke oplyst, hvor mange anmeldelser de har modtaget.

Har Jesper overset 17 breve i sin postkasse?

Et af medlemmerne i Facebookgruppen "Samlet front mod Euroincasso" er Jesper Frøkjær. Omkring juletid modtager han tre inkassoskrivelser, der drejer sig om manglende betaling for tre parkeringer i Sallings P-hus i Aalborg.

Jesper Frøkjærs bil er tilmeldt automatisk betaling med nummerpladescanning hos Apcoa. Derfor mener han ikke, at han har parkeret ulovligt.

Siden har han fået yderligere en inkassoskrivelse, som umiddelbart omhandler det samme.

Med kontrolgebyrer, betalingspåmindelser og rykkerskrivelser er det i alt 17 breve, som Jesper skulle have overset i sin postkasse.

- Jeg har svært ved at se, hvor de skulle være blevet af, der er ikke hul i postkassen eller noget andet, siger han.

Jesper Frøkjær har efter sin indsigelse fået tilsendt mails fra Euroincasso med kopier af brevene. De viser, at hans parkeringer i udgangspunktet kun kostede mellem 13 og 65 kroner. Men med gebyrer for manglende betaling er det løbet op.

De tre inkassoskrivelser er hver på lidt over 1.100 kroner.

- Hvis det her får lov at fortsætte, så kunne enhver jo bare komme og lægge en inkassoskrivelse i ens postkasse, og så kunne jeg betale den for at slippe for en retssag eller noget andet, og det bryder jeg mig ikke om, siger han.

Hør Jesper Frøkjær fortælle om brevene, som han ikke mener, han har modtaget:

Postomdeler: Ingen problemer med at levere brevene

De bilister, som Kontant har talt med, har fået at vide, at det er Bladkompagniet, der har stået for leveringen af deres rykkerskrivelser og kontrolafgifter.

Efter flere ugers forgæves forsøg på mail og telefon får Kontant endelig kontakt med Bladkompagniets direktør, Morten Villberg.

Vi har talt med et hav af mennesker, som har oplevet, at de her breve ikke er nået frem til deres postkasse. Altså vi taler i størrelsesordenen 500 breve, som på mystisk vis er forsvundet op i den blå luft.

Kan du forklare, hvordan det kan foregå?

- Nej, det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg kan ikke se, at der er nogen uregelmæssigheder i den måde, vi har leveret de produkter på, siger direktøren på en telefonforbindelse.

Men er det ikke underligt, at så mange mennesker i så mange tilfælde oplever, at de breve ikke er i deres postkasse?

- Som jeg siger, så vil jeg ikke kommentere det forhold over for jer. Jeg har en aftale med Apcoa om, at jeg har en tavshedspligt, som jeg også selv lever op til, siger Morten Villberg.

Cecilia og Christoffer har betalt – under protest

Tilbage i p-kælderen i Aarhus har Cecilia Vandborg og Christoffer valgt at betale for at slippe for flere gebyrer – men ”under protest”.

Det betyder, at de betaler, hvad Euroincasso forlanger, men samtidig skriftligt har gjort opmærksom på, at de vil gå videre med sagen. De har klaget til forbrugerombudsmanden og er en del af den koordinerede politianmeldelse af parkeringsselskabet Europark og virksomheden Euroincasso.

Euroincasso har meddelt Jesper Frøkjær, at hans fire parkeringssager fra Aalborg skyldes, at han har registreret sin bil forkert i parkeringsappen. Det er han uenig i, men Euroincasso har ikke svaret på hans protest.

Det vil Salling derimod, som han har henvendt sig til, og som ejer parkeringshuset i Aalborg.

De har været i kontakt med Apcoa, som noget overraskende nu har trukket kravene mod Jesper Frøkjær tilbage. Han savner dog stadig et svar på, hvorfor man har valgt at frafalde kravene efter så langt et forløb.

Flere af de bilister, som har gjort indsigelse, har fra Euroincasso modtaget en kopi af en højesteretsdom fra 2012.

I dommen vinder en anden virksomhed over en forbruger, som ellers påstår, at han ikke har modtaget de rykkerskrivelser, som virksomheden siger, de har sendt til ham.

Mange af de bilister, Kontant har talt med, opfatter den vedhæftede dom som et signal om, at Euroincasso er klar til at tage sagerne til en domstol.

I dommen lægger Højesteret blandt andet vægt på, at der var tale om flere breve, som virksomheden kunne fremlægge kopier af, at brevene kunne findes i en sagsrapport, og at virksomheden ikke havde fået brevene retur. Derudover kunne modtageren ikke bevise, at der havde været uregelmæssig postomdeling i det område, hvor han bor.

Apcoa Parking Danmark mener at kunne fremlægge tilsvarende dokumentation.

Men advokat og lektor Sonny Kristoffersen mener ikke, at selskabet kan læne sig op ad dommen fra Højesteret, da der i de nuværende parkeringssager er mange ens sager med geografisk spredning.

- Så jeg anser det som værende op ad bakke for kreditor at føre den her sag igennem domstolssystemet, siger han.

Forbrugerrådet: Bilister, som står alene, er ikke godt stillet

Havner man derimod som bilist selv i en sag uden at kunne henvise til en masse ensartede sager, er man desværre ikke specielt godt stillet, vurderer Mads Reinholdt, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.

- Det er selvfølgelig sådan, at det er parkeringsfirmaet, der skal levere dokumentationen for, at man har modtaget de breve eller i hvert fald sandsynliggøre, at man har modtaget de breve. Det kan de for eksempel gøre ved at vise i deres systemer, at de har været afsendt fra parkeringsselskabet. Men forbrugerne har jo meget svært ved at dokumentere, at man ikke har modtaget dem. Hvordan skal man dokumentere, at man ikke har fået et brev i postkassen?

Alligevel mener direktøren, at det kan svare sig at tage kampen op i en retssag, da det er vigtigt, at der er nogen, der står op for de mere principielle forbrugerrettigheder.

- Derfor kan det godt betale sig forhåbentlig at få lavet en retspraksis, der for eksempel betyder, at parkeringsselskaberne er nødt til at sende den sidste rykker med anbefalet brev eller noget andet for at få den fornødne dokumentation for, at det er afleveret før inkassoskrivelsen, siger Mads Reinholdt.

Apcoa: Ingen fejl i egne procedurer

Apcoa Parking Danmark ønsker ikke at stille op til et interview med Kontant, men vil kun svare på skrift.

I et mailsvar skriver de blandt andet:

”Det er vores mål at tilbyde en ensartet høj service – også til de trafikanter, som er så uheldige at pådrage sig et kontrolgebyr, der overdrages til inkassion. I sidstnævnte tilfælde overholder vi selvfølgelig dels lovgivningen såvel som en fair ligebehandling af alle sager.

I forhold til de helt specifikke forhold, som I har spurgt til, har vi efter en omhyggelig gennemgang ikke observeret nogle uregelmæssigheder, hverken i egne procedurer eller i postleveringen.”

Apcoa oplyser også, at de ikke ønsker at sende anbefalede breve, fordi det vil være betydeligt dyrere og i sidste ende betyde højere kontrolgebyrer. Derudover risikerer de, at folk ikke er hjemme og dermed skal hente deres breve på posthuset.

Derudover skriver selskabet:

Apcoa har flere gange undersøgt muligheden for at fremsende post på anden måde end ved fysiske breve, eksempelvis via e-Boks. Desværre er det ikke muligt at fremsende breve via e-Boks, medmindre der sker en lovændring. Vi har været i direkte dialog med e-Boks heromkring.”

Apcoa meddeler endvidere, at de har stoppet deres samarbejde med Bladkompagniet, men skriver samtidig, at de også har været tilfredse med samarbejdet.

”Har parkanter oplevet uhensigtsmæssigheder i forhold til postomdeling eller i forbindelse med parkering, da opfordrer vi dem selvfølgelig til at rette henvendelse til os,” skriver parkeringsselskabet også til Kontant.

Myndighederne, herunder politiet, er fortsat i gang med at behandle de mange sager fra bilisterne, så det er stadig uafklaret, om det ender med en retssag.